Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Chuyển phòng học lớp PH002.I23

Để sử dụng hợp lý quỹ phòng và tiết kiệm điện năng nhà trường, P.ĐTĐH sắp xếp dời phòng học đối với lớp học bù PH002.I23 như sau:

- Ngày 27/3- Tiết 9,10  lớp PH002.I23 - giảng viên Trịnh Lê Huy: chuyển từ GĐ1 qua phòng C114 

- Ngày 28/3- Tiết 9,10  lớp PH002.I23 - giảng viên Trịnh Lê Huy: chuyển từ GĐ1 qua phòng C114 

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp: MA004.I22;SE331.I21;IE402.I21; EC001.I22; IS207.I23; NT209.I21; IE101.I21; NT204.I21; EC219.I21; IT005.I21; IS353.I22; CS113.I22.2; CS113.I22.1; IS208.I21;IS405.I22; MA004.I21; CS106.I22.1; CS106.I21.1,.....

Xin chào các bạn sinh viên,

Nhằm mục đích sử dụng có hiệu quả và hợp lý các phòng học , phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo tới các bạn sinh viên về việc chuyển phòng học theo danh sách như sau:

- MA004.I22- Thứ 2, tiết 6789- GV Lê Huỳnh Mỹ Vân: Chuyển sang học tại phòng C113

- SE331.I21 - Thứ 3, tiết 45- GV Phan Trung Hiếu: Chuyển sang học tại phòng C312

- IE402.I21 - Thứ 4, tiết 45- GV Nguyễn Gia Tuấn Anh: Chuyển sang học tại phòng C308

Thông báo đổi phòng học lý thuyết lớp SE330.I21

Mến chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C208 với sức chứa <50sv do vậy không thể đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp SE330.I21 vào chiều thứ 4 sang học tại phòng C305 (có sức chứa 150 chỗ ngồi) để có thể giúp sinh viên học tập tốt hơn.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,

Trang