Skip to content Skip to navigation

Văn bằng 2

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC NHẬP HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo:

Do tình hình dich bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, trân trọng thông báo đến thí sinh trúng tuyển cử nhân văn bằng 2 hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin năm 2020 về việc điều chỉnh hình thức nhập học như sau:

Nộp học phí và hồ sơ nhập học: trước 17h00 ngày 25/8/2020

VB2_Thông báo học bù môn Nhập môn mạng máy tính (IT005.K21.VB2)

Chào các bạn lớp VB2!

Theo thông báo từ giảng viên, giảng viên Bùi Thanh Bình sẽ dạy bù cho lớp IT005.K21.VB2 một buổi vào tối thứ 4 ngày 29/7/2020.

Các bạn sắp xếp tham gia lớp đầy đủ để hoàn thành số tiết học.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.

Trang