Skip to content Skip to navigation

Văn bằng 2

Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH gửi đến các bạn thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo kỳ thi thử TOEIC 02 kỹ năng Nói Viết ngày 14/11/2022

Chào các bạn sinh viên!

Nhằm giúp sinh viên trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm, cũng như làm quen bài thi 02 kỹ năng quan trọng nhất của TOEIC là Speaking & Writing, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức kỳ thi thử hoàn toàn miễn phí bài thi 02 kỹ năng Speaking & Writing vào ngày 14/11/2022.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến TN đợt 3 năm 2022

Chào các bạn sinh viên
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 03 năm 2022 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 11/09/2022.

Trang