Skip to content Skip to navigation

Văn bằng 2

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp VB2 (đợt 2)

Chào các bạn sinh viên Văn bằng 2.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp VB2 (đợt 2 ), thông tin chi tiết các bạn xem tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHCnDLSh86SMT6tNb23Iu2rW5D_yblHP...

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp VB2 (đợt 1)

Chào các bạn sinh viên Văn bằng 2.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023-2024 các lớp VB2 (đợt 1 ), thông tin chi tiết các bạn xem tại link:

https://link.uit.edu.vn/Hvv0c hoặc các bạn có thể đăng nhập web: https://daa.uit.edu.vn/ vào mục thời khóa biểu cá nhân để xem lịch học.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy

Phòng ĐTĐH thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, NH 2023-2024 trình độ ĐTĐH chính quy (xem file đính kèm)

Thông tin chi tiết theo link sau https://khtc.uit.edu.vn/content/2023-2024-thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2....

Trân trọng.

Trang