Skip to content Skip to navigation

Văn bằng 2

Làm thủ tục nhập học, gặp mặt giảng viên và hướng dẫn học online cho tân sinh viên VB2 chính quy K2019

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2019,
Theo kế hoạch học tập của lớp Văn bằng 2 chính quy năm 2019, sáng thứ 7 ngày 14/03/2020 sẽ tập trung nộp hồ sơ, gặp mặt giảng viên và hướng dẫn học online.

VB2_Thông báo kế hoạch học tập

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2019!
1. Do diễn tiến của dịch Covid-19, Phòng ĐTĐH điều chỉnh lại thời gian nhập học và Thời khóa biểu, thân gửi đến Anh/Chị thông tin mới nhất, trong trường hợp có chủ trương mới do diễn tiến của dịch, P. ĐTĐH sẽ gửi thông báo sau: