Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông tin môn học GDTC1

Chào các bạn sinh viên!

Theo lịch, môn GDTC1 bắt đầu từ ngày 24/09/2018. Hiện trường mình vẫn chưa nhận được thông tin về giảng viên cụ thể, nên các lớp học vào ngày thứ 2 (24/9/2018) sang học tại Trung tâm (Trường đại học thể dục thể thao) nếu có gì cần hỗ trợ thì các bạn gọi cho người phụ trách tại Trung tâm hoặc gọi về phòng đào tạo trường.

SĐT trung tâm: 0906916680 (cô Hạnh)

Thông báo nghỉ lớp Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.J11) ngày 21/09/2018

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.J11
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 21/09/2018

Trang