Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT334.H21.1

Lớp NT334.H21.1 - Pháp chứng kỹ thuật số
Giảng viên lý thuyết: Đàm Quang Hồng Hải
Giảng viên thực hành: Thái Huy Tân
Thời gian:
Buổi 1: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 06/04/2017, phòng C113
Buổi 2: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 13/04/2017, phòng C113
Buổi 3: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 04/05/2017, phòng C113

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.H21) ngày 21/03/2017

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.H21
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 21/03/2017

Trang