Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo về thực hiện cách thức đóng học phí thay thế tài khoản định danh (do lỗi)

<CẬP NHẬT> Lỗi nộp học phí bằng tài khoản định danh đã được xử lý, sinh viên nộp tiền bằng các cách thức như trong thông báo thu học phí.

Hiện tại, giao dịch đóng học phí thông qua tài khoản định danh đang gặp lỗi kỹ thuật, Nhà trường đang phối hợp với ngân hàng BIDV để kiểm tra và xử lý lỗi.

Trang