Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông tin Cuộc thi "Sinh viên với sở hữu trí tuệ S&IP Năm 2020"

Chào các bạn sinh viên;

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn phát động cuộc thi  "Sinh viên với sở hữu trí tuệ S&IP Năm 2020" do Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM lần đầu tiên tổ chức. Các bạn xem chi tiết trong văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.K21.ANTT) ngày 07/04/2020

CBGD : Nguyễn Thanh Hòa
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.K21.ANTT
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 07/04/2020

Trang