Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Hướng dẫn triển khai dạy và học qua mạng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

(Cập nhật ngày 19/02/2021 bởi Phòng Đào tạo Đại học)

Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học qua mạng (đào tạo từ xa) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Thông tin (Trường ĐHCNTT) đề nghị giảng viên và sinh viên thực hiện dạy và học qua mạng theo hướng dẫn sau đây.

1. Hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy và học qua mạng tại Trường ĐHCNTT bao gồm:

Trang