Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

VB2_Khóa 2020(lớp 357)_LỊCH HỌC

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020 (lớp 357). Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.M11.1) ngày 29/11/2021

CBGD : Lương Ngọc Hoàng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410)
Lớp : CS410.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 2 , ngày 29/11/2021

Trang