Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421.J11.1) ngày 16/11/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421)
Lớp : CE421.J11.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 16/11/2018

Trang