Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Chào các bạn sinh viên!

Căn cứ thông báo của Trường, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên được phép nghỉ học trong khoảng thời gian cán bộ, giảng viên của Trường được nghỉ làm.

1. Tết Dương lịch: Được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2018 đến hết 01/01/2019.

2. Tết Âm lịch: Được nghỉ 9 ngày liên tục từ 02/02/2019 đến hết 10/02/2019.

3. Lễ 30/4 và 1/5: Được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4/2019 đến hết 01/5/2019.

Trang