Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT334.H21.1

Lớp NT334.H21.1 - Pháp chứng kỹ thuật số
Giảng viên lý thuyết: Đàm Quang Hồng Hải
Giảng viên thực hành: Thái Huy Tân
Thời gian:
Buổi 1: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 06/04/2017, phòng C113
Buổi 2: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 13/04/2017, phòng C113
Buổi 3: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 04/05/2017, phòng C113

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.H21) ngày 21/03/2017

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.H21
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 21/03/2017

Trang