Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Căn cứ nội dung văn bản của P.TC-HC, P.ĐTĐH gửi thông báo đến Quý Thầy, Cô và Sinh viên lịch nghỉ lễ các ngày kỷ niệm nói trên. 

Các lớp học vào ngày thứ Bảy 27/4/2024 vẫn tiến hành dạy - học bình thường. 

Thầy, Cô tự chủ động sắp xếp dạy bù các lớp trong ngày thứ Hai 29/4/2024 để đảm bảo chương trình và thời lượng học. Thầy, Cô có thể sắp xếp dạy bù theo hình thức online.

Trang