Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Tuyển sinh Khóa học tiếng Nhật (miễn phí) Khóa 4 và giới thiệu việc làm tại Nhật Bản - tài trợ bởi Huredee

Chào các bạn sinh viên!

Tổ chức Huredee (Nhật Bản) tài trợ cho sinh viên năm 3, 4 Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01 năm học tiếng Nhật miễn phí để đạt trình độ tiếng Nhật N3 và được kết nối giới thiệu việc làm tại Nhật Bản ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.N11) ngày 31/12/2022

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.N11
Phòng : B1.18
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 31/12/2022

Trang