Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo về việc học GDQP&AN của khóa tuyển năm 2020

Chào các bạn tân sinh viên khóa tuyển năm 2020!

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn những nội dung quan trọng sau:

1. Thời gian học: từ ngày 12-10-2020 đến hết ngày 30-10-2020.

     Đúng 7h30 ngày 12-10-2020 sinh viên tập trung tại Trung tâm GDQP&AN để biên chế, nhận tài liệu học tập, quân trang.

Trang