Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo tuyển sinh khóa 2 lớp học tiếng Nhật miễn phí tài trợ bởi Huredee.

P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên năm cuối (khóa tuyển năm 2016, 2017) có quan tâm đến chương trình học tiếng Nhật miễn phícơ hội được giới thiệu làm việc với các công ty Nhật Bản (được tài trợ bởi tổ chức HUREDEE) thì vào xem và đăng ký tại link:

Trang