Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 16 năm 2020

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 16 năm 2020 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 04/09/2020.
Trân trọng.

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà học kỳ 1 năm học 2020-2021 trong file đính kèm.

Trân trọng

Thông báo v/v hủy ĐKHP HK1 năm học 2020-2021

P.ĐTĐH đã tiến hành xóa ĐKHP đối với một số sinh viên không hoàn thành học phí đợt 1 (học phí học kỳ) đúng hạn.

Các bạn sinh viên chú ý theo dõi - còn thanh toán học phí đợt 2 (dành cho học lại, cải thiện, v.v.), nếu không hoàn thành sẽ bị cấm thi cuối học kỳ.

Hạn cuối cùng thanh toán đề nghị các bạn theo dõi trên trang web của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

---

Trang