Skip to content Skip to navigation

Danh mục môn học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7AI001Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạoIntroduction to AI programsHiện đang mởKHMTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
10
8AI002Tư duy Trí tuệ nhân tạoArtificial Intelligence ThinkingHiện đang mởKHMTĐC31
9AI301Khởi nghiệp và sáng tạoHiện đang mởKHMTCN20
10AI302Kỹ thuật viết báo cáo và trình bàyHiện đang mởKHMTCN20
11AI505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTTN100
12BCH058Kỹ năng truyền thông giao tiếpCommunication techniquesHiện đang mởPĐTĐHCN11
13BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
14BUS1125Khởi nghiệp kinh doanhEntrepreneurshipHiện đang mởPĐTĐHCN21
15CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
16CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhIntroduction to Computer EngineeringHiện đang mởKTMTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
17CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE12140
18CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
19CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
20CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH001
CE101
30
21CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
22CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
23CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện không còn mởKTMTCSNCE224IT001
IT006
CE103
31
24CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
25CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
26CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
27CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
28CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
29CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
30CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
31CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
32CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
33CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH001
CE101
01
34CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSNPH00231
35CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
36CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
37CE122Phân tích mạch kỹ thuậtEngineering Circuit AnalysisHiện đang mởKTMTCN31
38CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE12131
39CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE121
02
40CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
41CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
42CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
43CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
44CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE121
02
45CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE232CE10731
46CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA003
MA006
31
47CE213Thiết kế hệ thống số với HDLDigital System Design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
48CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
49CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
50CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302CE11831
51CE224Thiết kế hệ thống nhúngEmbedded System DesignHiện đang mởKTMTCNCE10331
52CE232Thiết kế hệ thống nhúng không dâyWireless Embedded Systems DesignHiện đang mởKTMTCNCE22431
53CE233Kỹ thuật RobotRobot principle and DesignHiện đang mởKTMTCNMA00331
54CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
55CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
56CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện không còn mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
57CE3031Công nghệ cảm biếnSensor TechnologiesHiện đang mởKTMTCNMA006
MA003
CE121
31
58CE304Robot công nghiệpIndustrial RoboticsHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
59CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
60CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện không còn mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
61CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
62CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện không còn mởKTMTCNCE103
MA004
30
63CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
64CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện không còn mởKTMTCNCS405MA00430
65CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
66CE318Trình biên dịchCompilerHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
67CE319Logic mờ và ứng dụngFuzzy Logic and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
68CE320Logic mờ cho ứng dụng hệ thống nhúngFuzzy Logic and ApplicationsHiện đang mởKTMTCN31
69CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện không còn mởKTMTCNCE404CE22230
70CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
71CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
72CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện không còn mởKTMTCNCE104
CE221
21
73CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện không còn mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
74CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện không còn mởKTMTCNCE22121
75CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện không còn mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
76CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
77CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed Signal Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
78CE333Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Máy tínhTechnical English for Computer EngineeringHiện đang mởKTMTCNENG03
IT007
40
79CE334Thiết kế vi mạch tương tựAnalog Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE124
CE213
31
80CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
81CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchElectronic Design AutomationHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
82CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-optimized DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
83CE338Hệ thống thời gian thựcReal-time SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
84CE339Công nghệ IoT và Ứng dụngIoT Technology and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNCE103
CE224
31
85CE340Trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúngArtificial Intelligence for Embedded SystemHiện đang mởKTMTCN31
86CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngEmbedded Programming on Mobility DevicesHiện đang mởKTMTCN31
87CE342Hệ thống thông minhSmart SystemHiện đang mởKTMTCNCE22431
88CE343Trí tuệ nhân tạo cho xe tự hànhArtificial Intelligence for Autonomous VehiclesHiện đang mởKTMTCN31
89CE344Trí tuệ nhân tạo cho IoTArtificial Intelligence for IoTHiện đang mởKTMTCN31
90CE345Kiến trúc IoT: Giao thức mạng và bảo mậtIoT architecture: Network protocol and securityHiện đang mởKTMTCN31
91CE346Thiết kế Antenna tích hợp cho thiết bị IoTAntenna Design for IoTHiện đang mởKTMTCN31
92CE347Điều khiển thông minh cho robotRobot intelligent controlHiện đang mởKTMTCNMA00331
93CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện không còn mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
94CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
95CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
96CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
97CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
98CE406Tương tác người – MáyHumans Computer InteractionHiện đang mởKTMTCNTCCE10331
99CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotMajor Project on Embedded System and Robot DesignHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
100CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngMajor Project on IC and Computer Hardware DesignHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE213
02
101CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traASIC Verification MethodologyHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
102CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer System EngineeringHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
103CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
104CE412Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoTMajor Project on Embedded System and IoT DesignHiện đang mởKTMTCNCE22402
105CE413Đồ án chuyên ngành Robotics và AIMajor Project on Robotcis and AIHiện đang mởKTMTCNCE103
CE224
02
106CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
107CE430Lập trình hệ thốngSystem programmingHiện đang mởKTMTCNTC31
108CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICASIC DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
109CE433Thiết kế hệ thống SoCSystem-on-Chip (SoC) DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
31
110CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Seminar on IC Design 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
111CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Topics on IC and Hardware Design 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
112CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngDigital Signal Processing and ApplicationHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
113CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Topics on Embedded systems and robot 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
114CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Topics on Embedded systems and robot 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
115CE439Lập trình song song và hệ phân tánParallel Programming & Distributed SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
116CE440Hệ thống định vị với ứng dụng AIIndoor-and-Outdoor Localization System with AI ApplicationsHiện đang mởKTMTCN31
117CE441Chuyên đề thiết kế Robotics và AI 1Hiện đang mởKTMTCNCE103
CE224
31
118CE442Chuyên đề thiết kế Robotics và AI 2Hiện đang mởKTMTCNCE103
CE224
31
119CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
120CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
121CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
122CE506Luận văn chuyên sâu đặc thùThesisHiện đang mởKTMTCN014
123CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
124CNBU001Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởMMT&TTCNCSBU10531
125CNBU002Bảo mậtSecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
126CNBU003Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởMMT&TTCNCSBU00944
127CNBU004Thiết kế và phát triển websiteWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNCSBU10331
128CNBU005Internet of ThingsInternet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCN31
129CNBU006An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
130CNBU007Pháp chứng kỹ thuật sốForensicsHiện đang mởMMT&TTCN31
131CNBU008Quản lý an toàn thông tinInformation Security ManagementHiện đang mởMMT&TTCN31
132CNBU009Thực tậpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN00
133CNBU201Công nghệ mạng không dâyWireless Networking TechnologiesHiện đang mởMMTCN4025
134CNBU202Hệ thống tường lửa nâng caoAdvanced Firewall SystemsHiện đang mởMMTCN4025
135CNBU203An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMTCN4025
136CNBU204Ethical HackingEthical HackingHiện đang mởMMTCN4025
137CNBU205Dự án cá nhânIndividual Honours ProjectHiện đang mởMMTCNCSBU2054025
138CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
139CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
140CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
141CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐCIE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
142CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
143CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
144CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
145CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
146CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
147CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
148CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
149CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS11331
150CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
151CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
152CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
153CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
154CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSNCS11431
155CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT00331
156CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
157CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT001
IT003
31
158CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
159CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCNDS102IT001
MA003
MA004
31
160CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNIT00140
161CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCNIT001
IT002
31
162CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
163CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
164CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
165CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
166CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
167CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
168CS2134Khoa học máy tínhComputer ScienceHiện đang mởHTTTĐC31
169CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
170CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107IT002
IT003
31
171CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCNIT001
MA003
MA004
31
172CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
173CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
174CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
175CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
176CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
177CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
178CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
179CS229Ngữ nghĩa học tính toánComputational SemanticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
180CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
181CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
182CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
183CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
184CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
185CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMTCN30
186CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện đang mởKHMTCNIT00331
187CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
188CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
189CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS22531
190CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
191CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
192CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNIT00131
193CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
194CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
195CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
196CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
197CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
198CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCNCS23131
199CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
200CS333Đồ họa gameComputer Graphics in GameHiện đang mởKHMTCN21
201CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
202CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
203CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
204CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
205CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiSpeech and Audio Signal ProcessingHiện đang mởKHMTCNIT00331
206CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
207CS338Nhận dạngPattern RecognitionHiện đang mởKHMTCN31
208CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
209CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
210CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
211CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
212CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
213CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
214CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
215CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
216CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
217CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
218CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
219CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
220CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
221CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
222CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
223CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
224CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
225CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
226CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
227CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
228CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
229CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
230CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
231CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
232CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
233CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
234CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện không còn mởKHMTCN21
235CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
236CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTNCS114
CS221
31
237CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
238CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
239CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
240CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
241CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
242CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngDeep Learning and ApplicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT001
IT002
21
243CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
244CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTĐCCS213331
245CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
246CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
247CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
248CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
249CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
250CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
251CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
252CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
253CS5031Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTN20
254CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
255CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
256CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
257CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
258CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
259CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
260CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
IT001
31
261CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
262CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
263CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
264CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
265CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
266CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
267CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
268CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
269CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
270CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
271CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
272CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngMultimedia Mobile ApplicationsHiện đang mởKHMTCNTCIT002
IT003
31
273CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
274CS528Trực quan hóa thông tinInformation VisualizationHiện đang mởKHMTCNTC31
275CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
276CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
277CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
278CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
279CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
280CS535Tổng hợp tiếng nóiSpeech SynthesisHiện đang mởKHMTCNTCCS221
CS114
31
281CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
282CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
283CS551Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN20
284CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCNCSBU10131
285CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
286CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
287CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
288CSBU005Bảo mậtSecurityHiện đang mởKHMTCN31
289CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
290CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
291CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCNCSBU10231
292CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN44
293CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
294CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCNCSBU11040
295CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCNCSBU10431
296CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCNCSBU10731
297CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
298CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
299CSBU016Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN00
300CSBU101Lập trình máy tínhComputer ProgrammingHiện đang mởKHMTCN4025
301CSBU102Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởKHMTCN4025
302CSBU103Phát triển và thiết kế webWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4025
303CSBU104Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN4025
304CSBU105Mạng máy tính căn bảnNetwork FundamentalsHiện đang mởKHMTCN4025
305CSBU106Đồ án đổi mới sáng tạoInnovation ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
306CSBU107Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởKHMTCN4025
307CSBU108Hệ điều hànhOperating SystemsHiện đang mởKHMTCN4025
308CSBU109Phát triển ứng dụng web và cơ sở dữ liệuDatabase and Web Application DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4025
309CSBU110Toán rời rạc và Lập trình khai báoDiscrete Mathematics and Declarative ProgrammingHiện đang mởKHMTCN4025
310CSBU111An ninh mạngCyber SecurityHiện đang mởKHMTCN4025
311CSBU112Thiết kế phần mềmSoftware DesignHiện đang mởKHMTCN4025
312CSBU201Thiết kế trải nghiệm người dùngUser Experience DesignHiện đang mởKHMTCN4025
313CSBU202Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động và thiết bị đeoMobile and Wearable Application DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4832
314CSBU203Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN4025
315CSBU204Trí tuệ nhân tạo và Máy họcArtificial Intelligence and Machine LearningHiện đang mởKHMTCN4025
316CSBU205Dự án cá nhânIndividual Honours ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
317CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
318CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
319CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
320CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
321CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
322CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtJapanese corporate cultureHiện đang mởKTTTCN20
323DAI015Thực hành văn bản Tiếng ViệtVietnamese PracticeHiện đang mởPĐTĐHCN20
324DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
325DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
AI001
10
326DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuAdvanced Statistic and ProbabilisticsHiện đang mởKTTTCNMA005MA006
MA003
21
327DS102Học máy thống kêStatistical Machine LearningHiện đang mởKTTTCN31
328DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuGetting and Cleaning DataHiện đang mởKTTTCNDS10831
329DS104Tính toán song song & phân tánParallel and Distributed ComputingHiện đang mởKTTTCNIT00431
330DS105Phân tích và trực quan dữ liệuData Analytics and VisulizationHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
31
331DS106Tối ưu hóa và ứng dụngOptimization and ApplicationsHiện đang mởKTTTCNMA00321
332DS107Tư duy tính toán cho Khoa học dữ liệuComputational Thinking for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNIT00231
333DS108Tiền xử lý và xây dựng bộ dữ liệuPre-processing and Constructing DatasetHiện đang mởKTTTCNIT001
IT004
31
334DS200Phân tích dữ liệu lớnBig Data AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
335DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
336DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Data science project and application 1Hiện đang mởKTTTCN02
337DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Data science project and application 2Hiện đang mởKTTTCNDS20202
338DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTĐA02
339DS207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTCN02
340DS300Hệ khuyến nghịRecommender SystemsHiện đang mởKTTTCN31
341DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnMining of Massive DatasetsHiện đang mởKTTTCN31
342DS302Phân tích thống kê đa biếnMultivariate Statistical AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
343DS303Thống kê BayesBayesian StaticticsHiện đang mởKTTTCNMA00521
344DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmDesign and Analysis of ExperimentsHiện đang mởKTTTCNMA00530
345DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngApplied Time Series AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
346DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhBig Data in FinanceHiện đang mởKTTTCNDS20030
347DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiSocial Media Data AnalyticsHiện đang mởKTTTCNIT00430
348DS308Mô hình đồ thị xác suấtProbabilistic Graphical ModelsHiện đang mởKTTTCN31
349DS309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTTTTN20
350DS310Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệuNatural Language Processing for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
351DS311Kỹ năng nghiên cứu và viết bài báo khoa họcScientific research and writing skillsHiện đang mởKTTTCN30
352DS312Xử lý ảnh y khoaMedical Image ProcessingHiện đang mởKTTTCN30
353DS313Xử lý thông tin giọng nóiSpeech Information ProcessingHiện đang mởKTTTCNDS10231
354DS314Rút trích và truy vấn thông tinInformation Extraction and RetrievalHiện đang mởKTTTCN31
355DS315Phân tích Kho dữ liệuData Warehouse AnalysisHiện đang mởKTTTCNIT00431
356DS316Xây dựng ứng dụng thông minhWeb and Mobile App Development for Data ScienceHiện đang mởKTTTCN31
357DS317Khai phá dữ liệu trong doanh nghiệpData Mining for EnterpriseHiện đang mởKTTTCNIT002
IT003
31
358DS318Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệuEthics in Artificial Intelligence and Data ScienceHiện đang mởKTTTCN30
359DS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTTTKLTN100
360DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
361DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
362DTH039Đô thị học đại cươngIntroduction to urban studiesHiện đang mởPĐTĐHCN30
363EC001Kinh tế học đại cươngPrinciples of economicsHiện đang mởHTTTCSN40
364EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
365EC003Tiếp thị căn bảnBasic makertingHiện đang mởHTTTCN30
366EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửIntroduction to E-CommerceHiện đang mởHTTTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
DS005
AI001
10
367EC101Marketing căn bảnBasic marketingHiện đang mởHTTTCN30
368EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpBusiness Process ModelingHiện đang mởHTTTCSN31
369EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện không còn mởHTTTCNTCEC21431
370EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện không còn mởHTTTCNEC21331
371EC204Marketing điện tửE-MarketingHiện đang mởHTTTCN21
372EC208QuẢN trị dự án TMĐTE-Commerce project managementHiện đang mởHTTTCN30
373EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện không còn mởHTTTTTTNEC22230
374EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpCustomer Relationship Management and Supplier Relationship ManagementHiện đang mởHTTTCN21
375EC214Nhập môn Quản trị chuỗi cung ứngIntroduction to Supply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
376EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện không còn mởHTTTCNEC22930
377EC222Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
378EC229Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN20
379EC232Nguyên lý kế toánPrinciple of accountingHiện đang mởHTTTCNTC30
380EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện không còn mởHTTTCNEC31131
381EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNEC31231
382EC304Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trong Thương mại điện tửSearch engine optimization in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
383EC311Tiếp thị trực tuyếnE-MarketingHiện đang mởHTTTCN21
384EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tửE-Commerce System DesignHiện đang mởHTTTCNIS20721
385EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửElectronic Strategic Business ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
386EC332Quản trị sản xuấtProduction & Mananufacturing ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
387EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpFinance ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
388EC334Quản trị kênh phân phốiDistribution Chanel ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
389EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCNIT005
IS207
30
390EC336Quản trị nhân lựcHuman ResourcesHiện đang mởHTTTCNTC30
391EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnE-Payment SystemHiện đang mởHTTTCN30
392EC338Quản trị bán hàngSales ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
393EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
394EC402Phát triển ứng dụng thương mại di độngMobile commerce application developmentHiện đang mởHTTTCN31
395EC403Thương mại xã hộiSocial commerceHiện đang mởHTTTCN30
396ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
397ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
398EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
399EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
400EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
401EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
402EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
403EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
404EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
405EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
406EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
407EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
408ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
409ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
410ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
411ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
ENG0140
412ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
ENG0240
413ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT005ENG0340
414ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT006ENG0440
415ENG06Kỹ năng thuyết trình tiếng AnhEffective PresentationHiện đang mởTTNNCNENG0340
416ENG07Kỹ Năng Viết LuậnAcademic WritingHiện đang mởTTNNCNENG0340
417ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
418ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
419ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
420ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
421ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
422ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
423ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
424ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
425ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐCENG0630
426ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENG07ENGL111330
427ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
428ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
429ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
430ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
431GDH075Tâm lý học giao tiếpCommunication psychologyHiện đang mởPĐTĐHCN11
432HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện không còn mởPĐTĐHĐCSS00320
433IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐCCS005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
434IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
435IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
436IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
437IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
438IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSN31
439IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
440IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
441IE108Phân tích thiết kế phần mềmSoftware Analysis and DesignHiện đang mởKTTTCN31
442IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA006
30
443IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện không còn mởKTTTCN30
444IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
445IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
446IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
447IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
448IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
02
449IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
450IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
451IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
452IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
453IE212Công nghệ Dữ liệu lớnBig Data TechnologyHiện đang mởKTTTCNIT00731
454IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebWeb System DevelopmentHiện đang mởKTTTCNIE10431
455IE216Các chủ đề toán học cho KHDLTopics in Mathematics of Data ScienceHiện đang mởKTTTCNTC30
456IE217Máy họcMáy họcHiện không còn mởKTTTCNTCDS10231
457IE218Xử lý dữ liệu lớnBig Data ProcessingHiện đang mởKTTTCNTC31
458IE221Kỹ thuật lập trình PythonPython Programming TechniquesHiện đang mởKTTTCNIT00131
459IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTCN31
460IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTCN31
461IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
462IE225Mạng kết nốiInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTCN31
463IE226Đồ họa và trực quan hóa máy tínhComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTCN31
464IE227Xử lý tín hiệu số cho mạngSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTCN31
465IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTCN31
466IE229Artificial IntelligenceArtificial IntelligenceHiện đang mởKTTTCN31
467IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
468IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
469IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
470IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
471IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
472IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
473IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCross-Platform Mobile DevelopmentHiện đang mởKTTTCNTC31
474IE309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTCNTC20
475IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
476IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
477IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
478IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
479IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnBig data analysis TechnologiesHiện đang mởKTTTCĐTN31
480IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
481IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
482IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
483IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
484INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTBTENG0100
485INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTBT00
486INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTBTENG0200
487INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTBTENG0300
488INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
489INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
490IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐCCS005
IE005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
491IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
492IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
493IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
494IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
495IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
496IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
497IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
498IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
499IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
500IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
501IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
502IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
503IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
504IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
505IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
506IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
507IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
508IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
509IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
510IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
511IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
512IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
513IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
514IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
515IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
516IS220Xây dựng HTTT trên các framework.Net TechnologyHiện đang mởHTTTCN31
517IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
518IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
519IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
520IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
521IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
522IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision Support SystemHiện đang mởHTTTCN30
523IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
524IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
525IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
526IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
527IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
528IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
529IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
530IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
531IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
532IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
533IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
534IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
IT004
30
535IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
536IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
537IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
538IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
539IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
540IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
541IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
542IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
543IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
544IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
545IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTNIT004
MA004
30
546IS354Công nghệ tài chính căn bản FintechIntroduction to financial technologyHiện đang mởHTTTCN30
547IS355Công nghệ BlockchainBlockchain TechnologyHiện đang mởHTTTCN31
548IS356Agile IT với DevOpsHiện đang mởHTTTCN30
549IS357Kiến trúc hướng dịch vụService Oriented ArchitectureHiện đang mởHTTTCN30
550IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
551IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
552IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT005
IT007
30
553IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
554IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
555IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
556IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
557IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
558IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
559IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
560IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
561IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
562IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
563IS6301Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng caoAdvanced Information system analysis and designHiện đang mởHTTTCN43
564IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐCIT01131
565IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
566IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT013IT00131
567IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
568IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
569IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
570IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
571IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT001
IT002
31
572IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
573IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhComputer Organization and ArchitectureHiện đang mởKTMTCSN20
574IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
575IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCSNN31
576IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
577ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
578ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
579ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTBT00
580JAN01Tiếng Nhật 1Japanese 01Hiện đang mởPĐTĐHNN23
581JAN02Tiếng Nhật 2Japanese 02Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
582JAN03Tiếng Nhật 3Japanese 03Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
583JAN04Tiếng Nhật 4Japanese 04Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
584JAN05Tiếng Nhật 5Japanese 05Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0423
585JAN06Tiếng Nhật 6Japanese 06Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
586JAN07Tiếng Nhật 7Japanese 07Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
587JAN08Tiếng Nhật 8Japanese 08Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
588JANHUTiếng Nhật miễn phí do Huredee tài trợJapanese language (sponsored by Huredee)Hiện đang mởP.ĐTĐHĐC400
589LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
590LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
591MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
592MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
593MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
594MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
595MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00630
596MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
597MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
598MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
599MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
600MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
601MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
602MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
603MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
604MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
605MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
606MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
607MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
608MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
609MATH2154Giải tíchCalculusHiện đang mởHTTTĐC40
610MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
611ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
612MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện không còn mởGDQPQPME00100
613MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
614MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
615MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
616MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
617MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
618MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
619MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
620MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
621MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
622MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
623MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
624MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
625MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
626MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
627MSIS406Dữ liệu lớn trên nền điện toán đám mâyBig Data in Cloud ComputingHiện đang mởHTTTCN31
628MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
629MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
630MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
631MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
632MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
633MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
634MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
635MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
636MSIS5723Phân tích thiết kế hệ thống thông tinSystem Analysis and DesignHiện đang mởHTTTCN31
637NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
638NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
639NNH050Ngôn ngữ quảng cáoThe language of advertisingHiện đang mởPĐTĐHCN20
640NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
641NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
EC005
DS005
AI001
10
642NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNNT140IT00531
643NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
644NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
645NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
646NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
647NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
648NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
649NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
650NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
651NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
652NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
653NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
654NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
655NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
656NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
657NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
658NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
659NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT00221
660NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
661NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
662NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
663NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
664NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
665NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCNIT006
IT007
21
666NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
667NT140An toàn mạngNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCNIT00531
668NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
669NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
670NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
671NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
672NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
673NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
674NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
675NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
IT002
IT004
21
676NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
677NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT106
21
678NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
679NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
680NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCNNT20821
681NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN20
682NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
683NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
684NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
685NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
686NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
687NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
688NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
689NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
690NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
691NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
692NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
693NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
694NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
695NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
696NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
697NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
698NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108NT10121
699NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
700NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
701NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
702NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCN21
703NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
704NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
705NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404NT10521
706NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
707NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
708NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
709NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
710NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
711NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
712NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
713NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
714NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
715NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
716NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
717NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
718NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
719NT521Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềmSecure Programming and Exploiting VulnerabilitiesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT002
NT209
31
720NT522Phương pháp học máy trong an toàn thông tinMachine learning for information securityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
721NT523An toàn thông tin trong kỷ nguyên máy tính lượng tửCyber Security in the Quantum EraHiện đang mởMMT&TTCNTCMA00321
722NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCNNT13221
723NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTC21
724NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
725NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
726NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
727NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnMultimedia Communication TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCN21
728NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhSocial Media and Business PracticesHiện đang mởMMT&TTCN30
729NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốAlgorithms in parallel and distributed computingHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
730NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngArtificial Intelligence for Networking and CommunicationsHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
731NT540Mạng không dây thế hệ mớiNext-generation wireless networksHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
732NT541Công nghệ mạng khả lập trìnhReprogramming network technologiesHiện đang mởMMT&TTCN31
733NT542Lập trình kịch bản tự động hóa cho quản trị và bảo mật mạngScripting for Administration, Automation and SecurityHiện đang mởMMT&TTCNNT13221
734NT543Tín hiệu và hệ thống thông tinSignal and Communication SystemHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
735NT544Ăng ten và truyền thông vô tuyếnAntena and telecommunicationHiện đang mởMMT&TTCNNT10531
736NT545Thiết kế hệ thống viễn thôngFundamental techniques in Telecomunication System DesignHiện đang mởMMT&TTCNNT40221
737NT546Thiết kế và triển khai mạng tốc độ caoDesign and implementation high-speed networksHiện đang mởMMT&TTCNNT11321
738NT547Blockchain: Nền tảng, ứng dụng và bảo mậtBlockchain: Fundamentals, Applications and SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
739OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
740OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
741OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
742OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
743PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện không còn mởPĐTĐHTCPEDU1PE01200
744PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPEDU2PE01200
745PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
746PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTCPE231
PE232
00
747PE231Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTC00
748PE232Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTC00
749PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
750PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
751PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
752PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
753PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
754PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởBMAVĐCSS00150
755PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
756PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
757PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
758PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
759PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
760PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
761PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
762PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
763PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
764PHYS1215Vật lý đại cươngGeneral PhysicsHiện đang mởHTTTĐC30
765QTE111Văn hóa giao tiếpIntercultural CommunicationHiện đang mởPĐTĐHCN20
766SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
767SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmIntroduction to Software EngineeringHiện đang mởCNPMĐCCS005
IE005
IS005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
768SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNSE104
IT008
31
769SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
770SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
771SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
772SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
773SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
774SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
IT002
40
775SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
776SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện không còn mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
777SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
778SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
779SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
780SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
781SE113Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện đang mởCNPMCNTCSE10431
782SE114Nhập môn ứng dụng di độngMobile Application OverviewHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
783SE121Đồ án 1Major Project 1Hiện đang mởCNPMCSNSE10420
784SE122Đồ án 2Major Project 2Hiện đang mởCNPMCSNSE12120
785SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
786SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
787SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
788SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
789SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
790SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
791SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
792SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE104
IT001
IT003
31
793SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
794SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10230
795SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
796SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE212IT003
IT004
IT002
SE104
SE109
IT001
30
797SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT00831
798SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
799SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
800SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
IT001
20
801SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
802SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
803SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
804SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
805SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
806SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
31
807SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
808SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTCSE10230
809SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE334IT002
IT003
SE102
31
810SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
811SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT001
IT002
31
812SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
813SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT00420
814SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
815SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
816SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
817SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
818SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
819SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
820SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
821SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện không còn mởCNPMCNSE210IS208IT00131
822SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
823SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
824SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34730
825SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
826SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
827SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
828SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE341IT001
IT002
IT004
31
829SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
830SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
831SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC20
832SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT003
31
833SE352Phát triển ứng dụng VRVR App DevelopmentHiện đang mởCNPMCNTCSE10221
834SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiE-learningHiện đang mởCNPMCNTC21
835SE355Máy học và các công cụMachine learning and toolsHiện đang mởCNPMCNIT00321
836SE356Kiến trúc Phần mềmSoftware ArchitectureHiện đang mởCNPMCNTCSE104
SE100
31
837SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuRequirement EngineeringHiện đang mởCNPMCNTCSE10421
838SE358Quản lý dự án Phát triển Phần mềmSoftware development project managementHiện đang mởCNPMCNSE10431
839SE400Seminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
840SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
841SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
842SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
843SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
844SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
845SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
846SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
847SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN20
848SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTNSE122100
849SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
850SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
851SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
852SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
853SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
854SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENG0530
855SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
856SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởPĐTĐHĐCPHIL150
857SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện không còn mởPĐTĐHĐCVCPL1SS01030
858SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh’s ThoughtsHiện đang mởPĐTĐHĐCHCMT120
859SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
860SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
861SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
862SS007Triết học Mác – LêninPhilosophy Marx - LeninHiện đang mởPĐTĐHĐC30
863SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninPolitical economics of Marxism and LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
864SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
865SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
866SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
867STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện không còn mởBMAVĐCMA00530
868STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
869STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
870STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
871THU086Đào tạo năng lực thông tinInformation Literacy TrainingHiện đang mởPĐTĐHCN20
872THU107Truyền thông xã hội trong các tổ chứcSocial Media in The OrganizationHiện đang mởPĐTĐHCN20
873TLH025Tâm lý học nhân cáchPsychology of PersonalityHiện đang mởPĐTĐHCN30
874TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
875TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
876VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
877VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
878WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831