Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG1100
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG300
7CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
8CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSN40
9CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
10CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSN31
11CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNPH00130
12CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205MA001
MA002
MA003
31
13CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
14CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNCE107
CE107
CE107
31
15CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
16CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
17CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
18CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện đang mởKTMTCĐTNIT00621
19CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
20CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
21CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
22CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
23CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
24CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE10101
25CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
26CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNIT00601
27CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10140
28CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10431
29CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐACE22102
30CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
31CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
32CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
33CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
34CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
35CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
36CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
37CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCN31
38CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
39CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH00231
41CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCN31
42CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN31
43CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
44CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
45CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
46CE304Robot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTC31
47CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
48CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
49CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
50CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
51CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
52CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS40530
53CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
54CE318Trình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE31431
55CE319Logic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
56CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
57CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
58CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
59CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21
60CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
21
61CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
62CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
30
63CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32131
64CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE32231
65CE334Thiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE32431
66CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE32531
67CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32631
68CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE32731
69CE338Hệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTC31
70CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
71CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
72CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện đang mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE10731
73CE403Thiết kế sốDigital designHiện đang mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
74CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
75CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
76CE406Tương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTC31
77CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTN02
78CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTN02
79CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCN31
80CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTN31
81CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
82CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
83CE430Lập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
84CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTC31
85CE433Thiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTC31
86CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
87CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
88CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
89CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
90CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
91CE439Lập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTC31
92CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
93CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
94CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
100
95CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
96CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
97CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
98CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
99CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
100CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
101CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
102CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
103CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
104CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
105CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
106CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
107CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
108CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
109CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
110CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
111CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
112CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
113CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
114CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSN31
115CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS10531
116CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
117CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
118CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
119CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
120CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
121CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC1231
122CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
123CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
124CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
125CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCN31
126CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
127CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
128CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
129CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
130CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
131CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
132CS229Ngữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
133CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
134CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
135CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
136CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSN31
137CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
138CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
139CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
140CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
141CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCN31
142CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
143CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
144CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
145CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
146CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
147CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
148CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
149CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
150CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
151CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
152CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
153CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
154CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
155CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
156CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
157CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐC31
158CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện không còn mởKHMTCN31
159CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSN31
160CS338Nhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
161CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSN31
162CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN31
163CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
164CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
165CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
166CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS31
167CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT31
168CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
169CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
170CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
171CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
172CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
173CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
174CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
175CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
176CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
177CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
178CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
179CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
180CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
181CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
182CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
183CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
184CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
185CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN30
186CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
187CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
188CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
189CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
190CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
191CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN30
192CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
193CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT31
194CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
195CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTT31
196CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031
197CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
198CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS31
199CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
200CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
201CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
202CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
203CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
204CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN40
205CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
206CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
207CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
208CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
209CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
210CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
211CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
212CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
213CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
214CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
215CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
216CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
217CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
218CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTC40
219CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
220CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT00331
221CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC31
222CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
223CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
224CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCNTC31
225CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
226CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
227CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
228CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
229CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
230CS534Lập trình Javascript và ứng dụngHiện không còn mởKHMTCNTC31
231CS535Tổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
232CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
233CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
234CS551Thực tậpIntershipHiện không còn mởKHMTTTTN20
235CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
236CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
237CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
238CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
239CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
240DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện đang mởĐCIT00431
241DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐCIT00331
242DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
243EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
244EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
245EC003Tiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
246EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
247EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
248EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
249EC208QuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
250EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
251EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
252EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
253EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
254EC222ThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
255EC229Pháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
256EC232Nguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
257EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
258EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
259EC311Tiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
260EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
261EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
262EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
263EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
264EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
265EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
266EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
267EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
268EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
269EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
270ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
271ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện đang mởHTTTCNTC30
272EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT40
273EN001.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
274EN001.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
275EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
276EN002.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
277EN002.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
278EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
279EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVENG0140
280EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCENG0240
281EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCENG0340
282ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT00
283ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
284ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐC40
285ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐC40
286ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐC40
287ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐC40
288ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐC40
289ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC00
290ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC00
291ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC00
292ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC00
293ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC00
294ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
295ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
296ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1430
297ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
298ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
299ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
300ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
301HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
302IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
303IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
304IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
305IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
306IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
307IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
308IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
309IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
310IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE10130
311IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
312IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
313IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
314IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
315IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC30
316IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTC31
317IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
318IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC20
319IE212Công nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
320IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
321IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
322IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
323IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
324IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
325IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
326IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
327IE309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
328IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
329IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00421
330IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
331IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
332IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
333IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
334IEM4733Re-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN30
335IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN30
336INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTCENG0100
337INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
338INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTCENG0200
339INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTCENG0300
340INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
341INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
342IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
343IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
344IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
345IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
346IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
347IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
348IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
349IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT00431
350IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
351IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
352IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
353IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
354IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
355IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
356IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
357IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSN31
358IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
31
359IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
360IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
361IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
362IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSN31
363IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSN31
364IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
365IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
366IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
367IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
368IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
369IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
370IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
371IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
372IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
373IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
374IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
375IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
376IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
377IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
378IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
379IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
380IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
381IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
382IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
383IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
384IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
385IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
386IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
387IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
388IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
389IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
390IS340Thị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC33
391IS341Khởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC33
392IS342Chính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC33
393IS343Luật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC33
394IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
395IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
396IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
397IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
398IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
399IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIS210
IT005
IT007
30
400IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
401IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
402IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
403IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
404IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
405IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
406IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
407IS502Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởHTTTTTTN20
408IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
409IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
410IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
411IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
412IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
413IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
414IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
415IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
416IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
417IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
418IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN20
419IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSN20
420ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện đang mởPĐTĐHĐCSE34920
421ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện đang mởĐCIT009
SS004
20
422ITNT005CommunicationHiện đang mởHTTTTC00
423LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐCMA00330
424LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
425MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
426MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
427MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
428MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
429MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐC30
430MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
431MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
432MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
433MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
434MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
435MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
436MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
437MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
438MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
439MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
440MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
441MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
442MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT1230
443MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT31
444ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
445MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
446MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
447MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN31
448MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
449MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
450MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN31
451MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN30
452MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN31
453MSIS3233Management Science MethodsHiện đang mởHTTTCN30
454MSIS3242Sofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
455MSIS3243Managerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCN30
456MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS330331
457MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN31
458MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
459MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
460MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
461MSIS4243Control and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
462MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS426330
463MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
464MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
465MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS452330
466MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
467MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
468NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
469NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
470NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSN31
471NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
472NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
473NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
474NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSN31
475NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
476NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
477NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
478NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
479NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
480NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
481NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
482NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSN21
483NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
484NT115Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
485NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
486NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
487NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT00121
488NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
31
489NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
490NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSN31
491NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSN31
492NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN31
493NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
494NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
495NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
496NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
497NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
498NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
499NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00521
500NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
501NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
502NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT307
NT533
NT533
NT10921
503NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSN21
504NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
505NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
506NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
507NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
508NT215Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
509NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
510NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
511NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT13021
512NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
NT531
21
513NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
514NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
515NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
516NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
517NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
518NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
NT533
21
519NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
520NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
521NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
522NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
523NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
524NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
525NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
526NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT30221
527NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
528NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
529NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
530NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
531NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
532NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
533NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
534NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
535NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50321
536NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
537NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
538NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
539NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
540NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
541NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
542NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
543NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
544NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
545NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
546NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
547NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTC21
548NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
549NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
550NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
551NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
552NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
553OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐCIT00231
554OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
555OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
556OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
557PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU120
558PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU230
559PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởBMAVTC00
560PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
561PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
562PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
563PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
564PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện đang mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
565PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
566PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
567PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
568PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
569PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
570PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
571PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
572PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
573PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT31
574PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY1231
575SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
576SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSN31
577SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSN30
578SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSN21
579SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
580SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSN31
581SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
582SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
583SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
584SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSN21
585SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
586SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
587SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
588SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
20
589SE113Kiểm chứng phần mềmHiện không còn mởCNPMCNTC31
590SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSN21
591SE121Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
592SE122Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
593SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
594SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
595SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
596SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
597SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
598SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
599SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
600SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
601SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCN31
602SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
603SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCN31
604SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
605SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT00231
606SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
607SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE31031
608SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
609SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
610SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
611SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
612SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
613SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
614SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
615SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
616SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
617SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
618SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
619SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
620SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
621SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
622SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
623SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
624SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
625SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
626SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
627SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
628SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
629SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
630SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCN20
631SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
632SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
633SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
634SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
635SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCN31
636SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCNTCSE34131
637SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
638SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
639SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM20
640SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
641SE352Phát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
642SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
643SE356Kiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
644SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
645SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
40
646SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
647SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
648SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
649SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
650SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
651SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
652SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
653SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
654SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
655SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
CS519
20
656SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
CS519
20
657SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
658SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
659SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
660SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
661SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP372430
662SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
663SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
664SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
665SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
666SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
CS519
20
667SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐCSS00620
668SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
669STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
670STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
671STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS30
672STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐC31
673TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
674TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
675VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
676VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện đang mởĐCSS00230
677WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831