Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
8CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
9CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhHiện đang mởKTMTĐC10
10CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE12140
11CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
12CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
13CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE124PH00130
14CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
15CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
16CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNIT001
IT006
CE103
31
17CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
18CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
19CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
20CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
21CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
22CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
23CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
24CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
25CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
26CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE124CE10101
27CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
28CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
29CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
30CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE10131
31CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE101
02
32CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
33CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
34CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
35CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
36CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
37CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
38CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
39CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
41CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
42CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
43CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCNCE10331
44CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCNIT007
CE103
CE224
31
45CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
46CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
47CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
48CE304Robot công nghiệpRobot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
49CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
50CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
51CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
52CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
53CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
54CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
55CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
56CE318Trình biên dịchTrình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
57CE319Logic mờ và ứng dụngLogic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
58CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
59CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
60CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
61CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
62CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
63CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
64CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
65CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchKỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
66CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpThiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
67CE334Thiết kế vi mạch tương tựThiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE124
CE213
31
68CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýThiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
69CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchTự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
70CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGATối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
71CE338Hệ thống thời gian thựcHệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
72CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngLập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
73CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
74CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
75CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
76CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
77CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
78CE406Tương tác người – MáyTương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
79CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotĐồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
80CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngĐồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
81CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traKỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
82CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhKỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
83CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
84CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
85CE430Lập trình hệ thốngLập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
86CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICThiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
87CE433Thiết kế hệ thống SoCThiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
88CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
89CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
90CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngXử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
91CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
92CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
93CE439Lập trình song song và hệ phân tánLập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
94CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
95CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
96CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
97CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
98CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
99CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
100CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
101CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐC10
102CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
103CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
104CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
105CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
106CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
107CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
108CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
109CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
110CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
111CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
112CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
113CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
114CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
115CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
116CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
117CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT00131
118CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
119CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
120CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCN40
121CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCN31
122CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
123CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
124CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
125CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
126CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
127CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
128CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCNCS10631
129CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
130CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
131CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
132CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
133CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
134CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
135CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
136CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
137CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
138CS229Ngữ nghĩa học tính toánNgữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
139CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
140CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
141CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
142CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
143CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
144CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
145CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
146CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
147CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
148CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
149CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
150CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
151CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCN31
152CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
153CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
154CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
155CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
156CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
157CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
158CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
159CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
160CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
161CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
162CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
163CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
164CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
165CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
166CS338Nhận dạngNhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
167CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
168CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
169CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
170CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
171CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
172CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
173CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
174CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
175CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
176CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
177CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
178CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
179CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
180CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
181CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
182CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNCS10531
183CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
184CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
185CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
186CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
187CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
188CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
189CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
190CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
191CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
192CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
193CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
194CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
195CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
196CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
197CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
198CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
199CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
200CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
201CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngCác kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
202CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
203CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTCS213331
204CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
205CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
206CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
207CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
208CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
209CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
210CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
211CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
212CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
213CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
214CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
215CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
216CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
217CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
218CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
219CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
220CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
221CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
222CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
223CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
224CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
225CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
226CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
227CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
228CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
229CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
230CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
231CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
232CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
233CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
234CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
235CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
236CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
237CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
238CS535Tổng hợp tiếng nóiTổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
239CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
240CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
241CS551Thực tậpInternshipHiện không còn mởKHMTTTTN20
242CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
243CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
244CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
245CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
246CSBU005An toàn máy tínhSecurityHiện đang mởKHMTCN31
247CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
248CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
249CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCN31
250CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN40
251CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
252CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCN40
253CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN31
254CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
255CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
256CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
257CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
258CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
259CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
260CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
261CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
262CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtVăn hóa doanh nghiệp NhậtHiện đang mởKTTTCN20
263DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
264DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐC10
265DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuThống kê và xác suất chuyên sâuHiện đang mởKTTTCN21
266DS102Học máy thống kêHọc máy thống kêHiện đang mởKTTTCN31
267DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuThu thập và tiền xử lý dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
268DS104Tính toán song song & phân tánTính toán song song & phân tánHiện đang mởKTTTCNIT004
SE330
31
269DS105Phân tích và trực quan dữ liệuPhân tích và trực quan dữ liệuHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
21
270DS106Tối ứu hoá và ứng dụngTối ứu hoá và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00321
271DS200Phân tích dữ liệu lớnPhân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
272DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning trong khoa học dữ liệuHiện đang mởKTTTCN31
273DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Hiện đang mởKTTTCN20
274DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Hiện đang mởKTTTCN20
275DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTTC02
276DS300Hệ khuyến nghịHệ khuyến nghịHiện đang mởKTTTCN31
277DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnCác giải thuật khai phá dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
278DS302Phân tích thống kê đa biếnPhân tích thống kê đa biếnHiện đang mởKTTTCNMA00521
279DS303Thống kê BayesThống kê BayesHiện đang mởKTTTCNMA00521
280DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmThiết kế và phân tích thực nghiệmHiện đang mởKTTTCNMA00530
281DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngPhân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00521
282DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhPhân tích dữ liệu lớn trong tài chínhHiện đang mởKTTTCNDS20030
283DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiPhân tích dữ liệu truyền thông xã hộiHiện đang mởKTTTCNIT00430
284DS308Mô hình đồ thị xác suấtMô hình đồ thị xác suấtHiện đang mởKTTTCN31
285DS309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTTTTN20
286DS505Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệpHiện đang mởKTTTKLTN100
287DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
288DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
289EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
290EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
291EC003Tiếp thị căn bảnTiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
292EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửHiện đang mởHTTTĐC10
293EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
294EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
295EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
296EC208QuẢN trị dự án TMĐTQuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
297EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
298EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
299EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngNhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
300EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
301EC222ThỰc tập doanh nhiệpThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
302EC229Pháp luật trong thương mại điện tửPháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
303EC232Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
304EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
305EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
306EC311Tiếp thị trực tuyếnTiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
307EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
308EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
309EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
310EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
311EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
312EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
313EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
314EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
315EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
316EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
317ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
318ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
319EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
320EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
321EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
322EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
323EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
324EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
325EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
326EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
327EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
328EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
329ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
330ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
331ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
332ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
40
333ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
40
334ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT00540
335ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT00640
336ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
337ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
338ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
339ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
340ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
341ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
342ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
343ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
344ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
345ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENGL111330
346ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
347ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
348ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
349ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
350HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
351IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐC10
352IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
353IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
354IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
355IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
356IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
357IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
358IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
359IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
360IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCN30
361IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
362IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
363IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
364IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
365IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
20
366IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
367IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
368IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
369IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
370IE212Công nghệ Dữ liệu lớnCông nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
371IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebKỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
372IE216Các chủ đề toán học cho KHDLCác chủ đề toán học cho KHDLHiện đang mởKTTTCNTC30
373IE217Máy họcMáy họcHiện đang mởKTTTCNTCDS10231
374IE218Xử lý dữ liệu lớnXử lý dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCNTC31
375IE221Kỹ thuật lập trình PythonKỹ thuật lập trình PythonHiện đang mởKTTTTC31
376IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTTC31
377IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTTC31
378IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
379IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTTC31
380IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTTC31
381IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTTC31
382IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTTC31
383IE229Artificail IntelligenceArtificail IntelligenceHiện đang mởKTTTTC31
384IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
385IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
386IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
387IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
388IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
389IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
390IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCông nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
391IE309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
392IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
393IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
394IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
395IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
396IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnCông nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
397IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
398IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
399IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
400IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
401INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTCENG0100
402INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
403INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTCENG0200
404INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTCENG0300
405INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
406INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
407IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐC10
408IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
409IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
410IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
411IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
412IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
413IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
414IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
415IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
416IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
417IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
418IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
419IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
420IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
421IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
422IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
423IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
424IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
425IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
426IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
427IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
428IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
429IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
430IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
431IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
432IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
433IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkXây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
434IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
435IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
436IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
437IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
438IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
439IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
440IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
441IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
442IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
443IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
444IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
445IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
446IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
447IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
448IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
449IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
450IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
451IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
452IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
453IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
454IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
455IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
456IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
457IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
458IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
459IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
460IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
461IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
462IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
463IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
464IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
465IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
466IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
467IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
468IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
469IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
470IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
471IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
472IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
473IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
474IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
475IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
476IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
477IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
478IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
479IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
480IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
481IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNIT010
IT012
PH002
IT001
30
482IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
483IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
484IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
485IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhTổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSNIT00620
486IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
487IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCNPH00231
488IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
489ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
490ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
491ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTTC00
492JAN01Tiếng Nhật 1Tiếng Nhật 1Hiện đang mởPĐTĐHNN23
493JAN02Tiếng Nhật 2Tiếng Nhật 2Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
494JAN03Tiếng Nhật 3Tiếng Nhật 3Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
495JAN04Tiếng Nhật 4Tiếng Nhật 4Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
496JAN05Tiếng Nhật 5Tiếng Nhật 5Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0412
497JAN06Tiếng Nhật 6Tiếng Nhật 6Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
498JAN07Tiếng Nhật 7Tiếng Nhật 7Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
499JAN08Tiếng Nhật 8Tiếng Nhật 8Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
500LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
501LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
502MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
503MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
504MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
505MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
506MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
507MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
508MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
509MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
510MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
511MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
512MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
513MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
514MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
515MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
516MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
517MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
518MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
519MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
520MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
521ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
522MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
523MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
524MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
525MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
526MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
527MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
528MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
529MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
530MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
531MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
532MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
533MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
534MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
535MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
536MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCNSTAT4033
CS4323
30
537MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
538MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
539MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
540MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
541MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
542MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
543MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
544MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
545NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
546NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
547NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐC10
548NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐC10
549NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
550NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
551NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
552NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
553NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
554NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
555NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
556NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
557NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
558NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
559NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
560NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
561NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
562NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
563NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
564NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
565NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
566NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT002
IT005
21
567NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
568NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
569NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
570NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
571NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
572NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
573NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
574NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
575NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
576NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
577NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT321NT10121
578NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
579NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
580NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
581NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
NT10621
582NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
583NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
584NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
585NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
586NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
587NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
588NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
589NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
590NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
591NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
592NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
593NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
594NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
595NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
596NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
597NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
598NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
599NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
600NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
601NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
602NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
603NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
604NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
605NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
606NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
607NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
608NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
609NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
610NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
611NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
612NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
613NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
614NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
615NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
616NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
617NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
618NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
619NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
620NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
621NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
622NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
623NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
624NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
625NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
626NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
627NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
628NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
629NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
630NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnCông nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
631NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhTruyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
632NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
633NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
634OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
635OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
636OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
637OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
638PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU100
639PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU200
640PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
641PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTC00
642PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
643PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
644PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
645PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
646PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
647PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
648PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
649PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
650PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
651PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
652PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
653PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
654PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
655PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
656PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
657SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
658SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmHiện đang mởCNPMĐC10
659SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
660SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
661SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
662SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
663SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
664SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
665SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
666SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
667SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
668SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
669SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
670SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
671SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
672SE113Kiểm chứng phần mềmKiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
673SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
674SE121Đồ án 1Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
675SE122Đồ án 2Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
676SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
677SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
678SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
679SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
680SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
681SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
682SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
683SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
684SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
685SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
686SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
687SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
688SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
689SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
690SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
691SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
692SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
693SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
694SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
695SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
696SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
697SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
698SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
699SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
700SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
701SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
702SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
703SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
30
704SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
705SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
706SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
707SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
708SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
709SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
710SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
711SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
712SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
713SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
714SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
715SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
716SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
717SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
718SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
719SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
720SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
721SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
722SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC20
723SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
724SE352Phát triển ứng dụng VRPhát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
725SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiChuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
726SE355Máy học và các công cụHiện đang mởCNPMCN21
727SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
728SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuKỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
729SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
730SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
731SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
732SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
733SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33330
734SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
735SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
736SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
737SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
738SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
739SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
740SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
741SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
742SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
743SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
744SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
745SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
746SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
747SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
748SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
749SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
750SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
751SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
752SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
753SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
754SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
755SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
756SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
757STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
758STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
759STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
760STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
761TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
762TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
763VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
764VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
765WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831