Skip to content Skip to navigation

Danh mục môn học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7AI001Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạoIntroduction to AI programsHiện đang mởKHMTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
10
8BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
9BUS1125Khởi nghiệp kinh doanhEntrepreneurshipHiện đang mởPĐTĐHCN21
10CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
11CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhIntroduction to Computer EngineeringHiện đang mởKTMTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
12CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE12140
13CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
14CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
15CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH001
CE101
30
16CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
17CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
18CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện không còn mởKTMTCSNCE224IT001
IT006
CE103
31
19CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
20CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
21CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
22CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
23CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
24CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
25CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
26CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
27CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
28CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH001
CE101
01
29CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSNPH00231
30CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
31CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
32CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE12131
33CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE121
02
34CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
35CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
36CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
37CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
38CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE201
CE121
02
39CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE232CE10731
40CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA003
MA004
CE121
CE124
MA006
31
41CE213Thiết kế hệ thống số với HDLDigital System Design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
42CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
43CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
44CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
45CE224Thiết kế hệ thống nhúngEmbedded System DesignHiện đang mởKTMTCNCE10331
46CE232Thiết kế hệ thống nhúng không dâyWireless Embedded Systems DesignHiện đang mởKTMTCNCE22431
47CE233Kỹ thuật RobotRobot principle and DesignHiện đang mởKTMTCN31
48CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
49CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
50CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
51CE3031Công nghệ cảm biếnSensor TechnologiesHiện đang mởKTMTCN31
52CE304Robot công nghiệpIndustrial RoboticsHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
53CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
54CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
55CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
56CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
57CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
58CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
59CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
60CE318Trình biên dịchCompilerHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
61CE319Logic mờ và ứng dụngFuzzy Logic and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
62CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
63CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
64CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
65CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
66CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
67CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
68CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
69CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
70CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed Signal Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
71CE333Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Máy tínhTechnical English for Computer EngineeringHiện đang mởKTMTCNENG03
IT007
40
72CE334Thiết kế vi mạch tương tựAnalog Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE22231
73CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
74CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchElectronic Design AutomationHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
75CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-optimized DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
76CE338Hệ thống thời gian thựcReal-time SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
77CE339Công nghệ IoT và Ứng dụngIoT Technology and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNCE10331
78CE340Trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúngArtificial Intelligence for Embedded SystemHiện đang mởKTMTCN31
79CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngEmbedded Programming on Mobility DevicesHiện đang mởKTMTCN31
80CE342Hệ thống thông minhSmart SystemHiện đang mởKTMTCNCE224
IT007
31
81CE343Trí tuệ nhân tạo cho xe tự hànhArtificial Intelligence for Autonomous VehiclesHiện đang mởKTMTCN31
82CE344Trí tuệ nhân tạo cho IoTArtificial Intelligence for IoTHiện đang mởKTMTCN31
83CE345Kiến trúc IoT: Giao thức mạng và bảo mậtIoT architecture: Network protocol and securityHiện đang mởKTMTCN31
84CE346Thiết kế Antenna tích hợp cho thiết bị IoTAntenna Design for IoTHiện đang mởKTMTCN31
85CE347Điều khiển thông minh cho robotRobot intelligent controlHiện đang mởKTMTCN31
86CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
87CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
88CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
89CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
90CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
91CE406Tương tác người – MáyHumans Computer InteractionHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
92CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotMajor Project on Embedded System and Robot DesignHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
93CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngMajor Project on IC and Computer Hardware DesignHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
94CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traASIC Verification MethodologyHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
95CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer System EngineeringHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
96CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
97CE412Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoTMajor Project on Embedded System and IoT DesignHiện đang mởKTMTCNCE201
CE206
CE224
02
98CE413Đồ án chuyên ngành Robotics và AIMajor Project on Robotcis and AIHiện đang mởKTMTCN02
99CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
100CE430Lập trình hệ thốngSystem programmingHiện đang mởKTMTCNTC31
101CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICASIC DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
102CE433Thiết kế hệ thống SoCSystem-on-Chip (SoC) DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
103CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Seminar on IC Design 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
104CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Topics on IC and Hardware Design 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
105CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngDigital Signal Processing and ApplicationHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
106CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Topics on Embedded systems and robot 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
107CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Topics on Embedded systems and robot 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
108CE439Lập trình song song và hệ phân tánParallel Programming & Distributed SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
109CE440Hệ thống định vị với ứng dụng AIIndoor-and-Outdoor Localization System with AI ApplicationsHiện đang mởKTMTCN31
110CE441Chuyên đề thiết kế Robotics và AI 1Hiện đang mởKTMTCN31
111CE442Chuyên đề thiết kế Robotics và AI 2Hiện đang mởKTMTCN31
112CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
113CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
114CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
115CE506Luận văn chuyên sâu đặc thùThesisHiện đang mởKTMTCN014
116CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
117CNBU001Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởMMT&TTCN31
118CNBU002Bảo mậtSecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
119CNBU003Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởMMT&TTCN44
120CNBU004Thiết kế và phát triển websiteWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCN31
121CNBU005Internet of ThingsInternet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCN31
122CNBU006An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
123CNBU007Pháp chứng kỹ thuật sốForensicsHiện đang mởMMT&TTCN31
124CNBU008Quản lý an toàn thông tinInformation Security ManagementHiện đang mởMMT&TTCN31
125CNBU009Thực tậpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN00
126CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
127CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
128CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
129CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐCIE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
130CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
131CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
132CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
133CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
134CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
135CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
136CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
137CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT001
IT003
31
138CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
139CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
140CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
141CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
142CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSNCS11431
143CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
144CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
145CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT001
IT003
31
146CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
147CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCNDS102IT002
IT003
31
148CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNIT00140
149CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCN31
150CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
151CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
152CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
153CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
154CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
155CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
156CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
157CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
158CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
159CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
160CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
161CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
162CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
163CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
164CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
165CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
166CS229Ngữ nghĩa học tính toánComputational SemanticsHiện đang mởKHMTCN31
167CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
168CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
169CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
170CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
171CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
172CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMTCN30
173CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
174CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
175CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
176CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
177CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
178CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
179CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCN31
180CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
181CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
182CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
183CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
184CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
185CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
186CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
187CS333Đồ họa gameComputer Graphics in GameHiện đang mởKHMTCN21
188CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
189CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
190CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
191CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
192CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiSpeech and Audio Signal ProcessingHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
193CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
194CS338Nhận dạngPattern RecognitionHiện đang mởKHMTCN31
195CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
196CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
197CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
198CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
199CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
200CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
201CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
202CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
203CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
204CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
205CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
206CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
207CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
208CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
209CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
210CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
211CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
212CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
213CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
214CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
215CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
216CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
217CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
218CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
219CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
220CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
221CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
222CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
223CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
224CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
225CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
226CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
227CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
228CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
229CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngDeep Learning and ApplicationsHiện đang mởKHMTCĐTNCS23121
230CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
231CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTĐCCS213331
232CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
233CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
234CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
235CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
236CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
237CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
238CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
239CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
240CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
241CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
242CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
243CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
244CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
245CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
246CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
IT001
31
247CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
248CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
249CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
250CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
251CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
252CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
253CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
254CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
255CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
256CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
257CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
258CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngMultimedia Mobile ApplicationsHiện đang mởKHMTCNTC31
259CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
260CS528Trực quan hóa thông tinInformation VisualizationHiện đang mởKHMTCNTC31
261CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTCCS51940
262CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
263CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
264CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
265CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
266CS535Tổng hợp tiếng nóiSpeech SynthesisHiện đang mởKHMTCNTCCS221
CS114
31
267CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
268CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
269CS551Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN20
270CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
271CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
272CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
273CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
274CSBU005Bảo mậtSecurityHiện đang mởKHMTCN31
275CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
276CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
277CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCN31
278CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN44
279CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
280CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCN40
281CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN31
282CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
283CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
284CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
285CSBU016Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN00
286CSBU101Lập trình máy tínhComputer ProgrammingHiện đang mởKHMTCN4024
287CSBU102Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởKHMTCN4024
288CSBU103Phát triển và thiết kế webWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4024
289CSBU104Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN4024
290CSBU105Mạng máy tính căn bảnNetwork FundamentalsHiện đang mởKHMTCN4024
291CSBU106Đồ án đổi mới sáng tạoInnovation ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
292CSBU201Thiết kế trải nghiệm người dùngUser Experience DesignHiện đang mởKHMTCN4024
293CSBU202Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động và thiết bị đeoMobile and Wearable Application DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4832
294CSBU203Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN4024
295CSBU204Trí tuệ nhân tạo và Máy họcArtificial Intelligence and Machine LearningHiện đang mởKHMTCN4024
296CSBU205Dự án cá nhânIndividual Honours ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
297CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
298CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
299CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
300CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
301CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
302CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtJapanese corporate cultureHiện đang mởKTTTCN20
303DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
304DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
AI001
10
305DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuAdvanced Statistic and ProbabilisticsHiện đang mởKTTTCNMA00521
306DS102Học máy thống kêStatistical Machine LearningHiện đang mởKTTTCN31
307DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuGetting and Cleaning DataHiện đang mởKTTTCN31
308DS104Tính toán song song & phân tánParallel and Distributed ComputingHiện đang mởKTTTCNIT00431
309DS105Phân tích và trực quan dữ liệuData Analytics and VisulizationHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
31
310DS106Tối ứu hoá và ứng dụngOptimization and ApplicationsHiện đang mởKTTTCNMA00321
311DS107Tư duy tính toán cho Khoa học dữ liệuComputational Thinking for Data ScienceHiện đang mởKTTTCN31
312DS200Phân tích dữ liệu lớnBig Data AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
313DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
314DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Data science project and application 1Hiện đang mởKTTTCN02
315DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Data science project and application 2Hiện đang mởKTTTCNDS20202
316DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTĐA02
317DS207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTCN02
318DS300Hệ khuyến nghịRecommender SystemsHiện đang mởKTTTCN31
319DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnMining of Massive DatasetsHiện đang mởKTTTCN31
320DS302Phân tích thống kê đa biếnMultivariate Statistical AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
321DS303Thống kê BayesBayesian StaticticsHiện đang mởKTTTCNMA00521
322DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmDesign and Analysis of ExperimentsHiện đang mởKTTTCNMA00530
323DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngApplied Time Series AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
324DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhBig Data in FinanceHiện đang mởKTTTCNDS20030
325DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiSocial Media Data AnalyticsHiện đang mởKTTTCNIT00430
326DS308Mô hình đồ thị xác suấtProbabilistic Graphical ModelsHiện đang mởKTTTCN31
327DS309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTTTTN20
328DS310Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệuNatural Language Processing for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
329DS311Kỹ năng nghiên cứu và viết bài báo khoa họcScientific research and writing skillsHiện đang mởKTTTCN30
330DS312Xử lý ảnh Y KhoaMedical Image ProcessingHiện đang mởKTTTCN30
331DS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTTTKLTN100
332DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
333DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
334EC001Kinh tế học đại cươngPrinciples of economicsHiện đang mởHTTTCSN40
335EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
336EC003Tiếp thị căn bảnBasic makertingHiện đang mởHTTTCN30
337EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửIntroduction to E-CommerceHiện đang mởHTTTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
DS005
AI001
10
338EC101Marketing căn bảnBasic marketingHiện đang mởHTTTCN30
339EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpBusiness Process ModelingHiện đang mởHTTTCSN31
340EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện không còn mởHTTTCNTCEC21431
341EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện không còn mởHTTTCNEC21331
342EC204Marketing điện tửE-MarketingHiện đang mởHTTTCN21
343EC208QuẢN trị dự án TMĐTE-Commerce project managementHiện đang mởHTTTCN30
344EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện không còn mởHTTTTTTNEC22230
345EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpCustomer Relationship Management and Supplier Relationship ManagementHiện đang mởHTTTCN21
346EC214Nhập môn Quản trị chuỗi cung ứngIntroduction to Supply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCNTCIS33430
347EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện không còn mởHTTTCNEC22930
348EC222Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
349EC229Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN20
350EC232Nguyên lý kế toánPrinciple of accountingHiện đang mởHTTTCNTC30
351EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện không còn mởHTTTCNEC31131
352EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNEC31231
353EC304Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trong Thương mại điện tửSearch engine optimization in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
354EC311Tiếp thị trực tuyếnE-MarketingHiện đang mởHTTTCN21
355EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tửE-Commerce System DesignHiện đang mởHTTTCNIS20721
356EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửElectronic Strategic Business ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
357EC332Quản trị sản xuấtProduction & Mananufacturing ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
358EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpFinance & ControllingHiện đang mởHTTTCNTC30
359EC334Quản trị kênh phân phốiDistribution Chanel ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
360EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
361EC336Quản trị nhân lựcHuman ResourcesHiện đang mởHTTTCNTC30
362EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnE-Payment SystemHiện đang mởHTTTCN30
363EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
364EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
365EC402Phát triển ứng dụng thương mại di độngMobile commerce application developmentHiện đang mởHTTTCN31
366EC403Thương mại xã hộiSocial commerceHiện đang mởHTTTCN30
367ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
368ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
369EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
370EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
371EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
372EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
373EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
374EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
375EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
376EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
377EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
378EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
379ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
380ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
381ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
382ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
ENG0140
383ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
ENG0240
384ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT005ENG0340
385ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT006ENG0440
386ENG06Kỹ năng thuyết trình tiếng AnhEffective PresentationHiện đang mởTTNNCNENG0340
387ENG07Kỹ năng viết tiếng AnhCritical WritingHiện đang mởTTNNCNENG0340
388ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
389ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
390ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
391ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
392ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
393ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
394ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
395ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
396ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
397ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENGL111330
398ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
399ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
400ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
401ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
402HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện không còn mởPĐTĐHĐCSS00320
403IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐCCS005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
404IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
405IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
406IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
407IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
408IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSN31
409IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
410IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
411IE108Phân tích thiết kế phần mềmSoftware Analysis and DesignHiện đang mởKTTTCN31
412IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA006
30
413IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCN30
414IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
415IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
416IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
417IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
418IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
02
419IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
420IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
421IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
422IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
423IE212Công nghệ Dữ liệu lớnBig Data TechnologyHiện đang mởKTTTCNIT00731
424IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebWeb System DevelopmentHiện đang mởKTTTCNIE10431
425IE216Các chủ đề toán học cho KHDLTopics in Mathematics of Data ScienceHiện đang mởKTTTCNTC30
426IE217Máy họcMáy họcHiện không còn mởKTTTCNTCDS10231
427IE218Xử lý dữ liệu lớnBig Data ProcessingHiện đang mởKTTTCNTC31
428IE221Kỹ thuật lập trình PythonPython Programming TechniquesHiện đang mởKTTTCNIT00131
429IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTCN31
430IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTCN31
431IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
432IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTCN31
433IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTCN31
434IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTCN31
435IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTCN31
436IE229Artificial IntelligenceArtificial IntelligenceHiện đang mởKTTTCN31
437IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
438IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
439IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
440IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
441IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
442IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
443IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCross-Platform Mobile DevelopmentHiện đang mởKTTTCNTC31
444IE309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTCNTC20
445IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
446IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
447IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
448IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
449IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnBig data analysis TechnologiesHiện đang mởKTTTCĐTN31
450IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
451IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
452IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
453IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
454INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTBTENG0100
455INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTBT00
456INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTBTENG0200
457INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTBTENG0300
458INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
459INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
460IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐCCS005
IE005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
461IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
462IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
463IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
464IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
465IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
466IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
467IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
468IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
469IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
470IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
471IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
472IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
473IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
474IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
475IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
476IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
477IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
478IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
479IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
480IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
481IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
482IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
483IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
484IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
485IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
486IS220Xây dựng HTTT trên các framework.Net TechnologyHiện đang mởHTTTCN31
487IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
488IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
489IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
490IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
491IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
492IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
493IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
494IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
495IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
496IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
497IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
498IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
499IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
500IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
501IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
502IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
503IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
504IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
IT004
30
505IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
506IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
507IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
508IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
509IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
510IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
511IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
512IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
513IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
514IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
515IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTNIT004
MA004
30
516IS354Công nghệ tài chính căn bản FintechIntroduction to financial technologyHiện đang mởHTTTCN30
517IS355Công nghệ BlockchainBlockchain TechnologyHiện đang mởHTTTCN31
518IS356Agile IT với DevOpsHiện đang mởHTTTCN30
519IS357Kiến trúc hướng dịch vụService Oriented ArchitectureHiện đang mởHTTTCN30
520IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
521IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
522IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT005
IT007
30
523IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
524IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
525IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
526IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
527IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
528IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
529IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
530IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
531IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
532IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
533IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐCIT01131
534IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
535IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT013IT00131
536IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
537IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
538IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNIT010
IT012
PH002
IT001
30
539IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
540IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT001
IT002
31
541IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
542IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhComputer Organization and ArchitectureHiện đang mởKTMTCSNIT00620
543IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
544IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCSNNPH00231
545IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
546ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
547ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
548ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTBT00
549JAN01Tiếng Nhật 1Japanese 01Hiện đang mởPĐTĐHNN23
550JAN02Tiếng Nhật 2Japanese 02Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
551JAN03Tiếng Nhật 3Japanese 03Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
552JAN04Tiếng Nhật 4Japanese 04Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
553JAN05Tiếng Nhật 5Japanese 05Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0423
554JAN06Tiếng Nhật 6Japanese 06Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
555JAN07Tiếng Nhật 7Japanese 07Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
556JAN08Tiếng Nhật 8Japanese 08Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
557LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
558LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
559MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
560MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
561MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
562MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
563MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00630
564MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
565MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
566MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
567MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
568MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
569MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
570MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
571MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
572MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
573MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
574MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
575MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
576MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
577MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
578ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
579MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
580MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
581MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
582MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
583MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
584MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
585MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
586MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
587MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
588MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
589MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
590MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
591MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
592MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
593MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
594MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
595MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
596MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
597MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
598MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
599MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
600MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
601MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
602NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
603NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
604NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
605NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐCCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
EC005
DS005
AI001
10
606NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
607NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
608NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
609NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
610NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
611NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
612NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
613NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
614NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
615NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
616NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
617NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
618NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
619NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
620NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
621NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
622NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
623NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT00221
624NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
625NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
626NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
627NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
628NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
629NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCNIT006
IT007
21
630NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
631NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
632NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
633NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
634NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
635NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
636NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
637NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
638NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
NT10621
639NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
640NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT106
21
641NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
642NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
643NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCNNT20821
644NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN20
645NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
646NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
647NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
648NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
649NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
650NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
651NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
652NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
653NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
654NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
655NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
656NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
657NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
658NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
659NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
660NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
661NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108NT10121
662NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
663NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
664NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
665NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101
NT230
21
666NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
667NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
668NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404NT10521
669NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
670NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
671NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
672NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
673NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
674NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
675NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
676NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
677NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
678NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
679NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
680NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
681NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
682NT521Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềmSecure Programming and Exploiting VulnerabilitiesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT002
NT209
31
683NT522Phương pháp học máy trong an toàn thông tinMachine learning for information securityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
684NT523An toàn thông tin trong kỷ nguyên máy tính lượng tửCyber Security in the Quantum EraHiện đang mởMMT&TTCNTCMA00321
685NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCNNT13221
686NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
687NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
688NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
689NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53221
690NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnMultimedia Communication TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCN21
691NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhSocial Media and Business PracticesHiện đang mởMMT&TTCN30
692NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốAlgorithms in parallel and distributed computingHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
693NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngArtificial Intelligence for Networking and CommunicationsHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
694NT540Mạng không dây thế hệ mớiNext-generation wireless networksHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
695NT541Công nghệ mạng khả lập trìnhReprogramming network technologiesHiện đang mởMMT&TTCN31
696NT542Lập trình kịch bản tự động hóa cho quản trị và bảo mật mạngScripting for Administration, Automation and SecurityHiện đang mởMMT&TTCNNT13221
697NT543Tín hiệu và hệ thống thông tinSignal and Communication SystemHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
698NT544Ăng ten và truyền thông vô tuyếnAntena and telecommunicationHiện đang mởMMT&TTCNNT10531
699NT545Thiết kế hệ thống viễn thôngFundamental techniques in Telecomunication System DesignHiện đang mởMMT&TTCNNT40221
700NT546Thiết kế và triển khai mạng tốc độ caoDesign and implementation high-speed networksHiện đang mởMMT&TTCNNT11321
701OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
702OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
703OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
704OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
705PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện không còn mởPĐTĐHTCPEDU1PE01200
706PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU2PE01200
707PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
708PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTC00
709PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
710PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
711PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
712PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
713PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
714PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởBMAVĐCSS00150
715PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
716PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
717PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
718PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
719PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
720PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
721PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
722PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
723PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
724SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
725SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmIntroduction to Software EngineeringHiện đang mởCNPMĐCCS005
IE005
IS005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
AI001
10
726SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNSE104
IT008
31
727SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
728SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
729SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
730SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
731SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
732SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
IT002
40
733SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
734SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện không còn mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
735SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
736SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
737SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
738SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
739SE113Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện đang mởCNPMCNTCSE10431
740SE114Nhập môn ứng dụng di độngMobile Application OverviewHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
741SE121Đồ án 1Major Project 1Hiện đang mởCNPMCSNSE10420
742SE122Đồ án 2Major Project 2Hiện đang mởCNPMCSNSE12120
743SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
744SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
745SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
746SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
747SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
748SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
749SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
750SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE104
IT001
IT003
31
751SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
752SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10230
753SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
754SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE212IT003
IT004
IT002
SE104
SE109
30
755SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE31231
756SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
757SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
758SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
IT001
20
759SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
760SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
761SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
762SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
763SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
764SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
765SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
766SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTCSE10230
767SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE334IT002
IT003
SE102
31
768SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
769SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT001
IT002
31
770SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
SE347
20
771SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT00420
772SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
773SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
774SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
775SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
776SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
777SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
778SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
779SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
780SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
781SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
782SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34730
783SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
784SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
785SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001IT00831
786SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE341IT001
IT002
IT004
31
787SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
788SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
789SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC20
790SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT003
31
791SE352Phát triển ứng dụng VRVR App DevelopmentHiện đang mởCNPMCNTCSE10221
792SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiE-learningHiện đang mởCNPMCNTC21
793SE355Máy học và các công cụHiện đang mởCNPMCNIT00321
794SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCSE104
SE100
SE357
31
795SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuRequirement EngineeringHiện đang mởCNPMCNTCSE10421
796SE358Quản lý dự án Phát triển Phần mềmSoftware development project managementHiện đang mởCNPMCNSE10431
797SE400Seminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
798SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
799SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
800SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
801SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
802SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
803SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
804SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
805SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN20
806SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTNSE122100
807SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
808SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
809SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
810SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
811SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
812SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
813SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
814SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởPĐTĐHĐCPHIL150
815SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện không còn mởPĐTĐHĐCVCPL1SS01030
816SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
817SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
818SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
819SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
820SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
821SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
822SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
823SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
824SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
825STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện không còn mởBMAVĐCMA00530
826STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
827STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
828STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
829TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
830TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
831VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
832VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
833WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831