Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTHHình thức THTỉ lệ đánh giá (%)
Quá trìnhThực hànhGiữa kỳCuối kỳ
1ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11000
2ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG12000
3ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG2000
4ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG3000
5CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐC3000000
6CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCN4003002050
7CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCN3110302050
8CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMT3100102020
9CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMT300030020
10CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCNCE205MA001
MA002
MA003
31115201550
11CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCN3110000
12CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
CE10331110203040
13CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện đang mởKTMTCN3002003050
14CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCN21115201550
15CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCN3110000
16CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện đang mởKTMTCNIT0062110302050
17CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐA020100000
18CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCN3000000
19CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCN2110000
20CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCN3110000
21CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐA020100000
22CE117Thực hành điện-điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMT010001000
23CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMT310002525
24CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCNIT006011703000
25CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMT200010000
26CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCN3000000
27CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCN3000000
28CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE3053000000
29CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN3110000
30CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
020100000
31CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMT3100152015
32CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31110103050
33CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCN3000000
34CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31110202050
35CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH00231115152050
36CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN3000000
37CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCN21115152050
38CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
3003002050
39CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện đang mởKTMTCN3003002050
40CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
3003002050
41CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
3003002050
42CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
3002502550
43CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021110202050
44CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMT300030020
45CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
3002003050
46CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE2223002502550
47CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221120151550
48CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21010202050
49CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21120151550
50CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
2110302050
51CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE2212111040050
52CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
3003002050
53CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
3003002050
54CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện đang mởKTMTCNIT007
IT006
CE10731110203040
55CE403Thiết kế sốDigital designHiện đang mởKTMTCNPH002
IT006
CE221
3112003050
56CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCN3000000
57CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE219300500050
58CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE1073112030050
59CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31120151550
60CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN032400060
61CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
1000100000
62CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện đang mởHTTTĐC300
63CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT0053110000
64CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS3153000000
65CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN300
66CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCN311
67CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS3243110000
68CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN4000000
69CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCN300
70CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCN3002003050
71CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCN4000000
72CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCN3000000
73CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện không còn mởKHMTCNCS113IT001311040060
74CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNIT0033122030050
75CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCN400
76CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT1043000000
77CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCN4000000
78CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMT310030200
79CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCNCS101IT001
IT002
IT003
312050050
80CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC11311
81CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMT310020300
82CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCNCS1053120000
83CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN400
84CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS1063123020050
85CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN3100000
86CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCN400
87CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12311
88CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMT310030200
89CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS1063122030050
90CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMT31000500
91CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMT31000500
92CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS3153110000
93CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS3243110000
94CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCN400
95CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS213400500050
96CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCN311
97CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN310500050
98CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN3102003050
99CS232Tính toán đa phương tiệnTính toán đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCN312
100CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN3100000
101CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSBB311
102CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN4000000
103CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT3000000
104CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN4000000
105CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS1103123020050
106CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMT310035150
107CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS1063123020050
108CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS1103123020050
109CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS408312400060
110CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS221312500050
111CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS2124000000
112CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS221312050050
113CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS221312050050
114CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS221312500050
115CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS221312050050
116CS331Thị giác máy tính nâng caoThị giác máy tính nâng caoHiện đang mởKHMTCN312
117CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN312
118CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN212
119CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN3110000
120CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT001311
121CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnTruy vấn thông tin đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCN312
122CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTT310003020
123CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCN312
124CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTT3100103020
125CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTT310002030
126CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTT310002525
127CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN4000000
128CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện đang mởHTTTCNTC300
129CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN4000000
130CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS311
131CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT3100201515
132CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN200000100
133CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN200000100
134CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCN3110000
135CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN3000000
136CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN3000000
137CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCNCS3124000000
138CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
139CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT0033122030050
140CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN400
141CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCN400
142CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
143CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN312505000
144CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCN400
145CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS221312703000
146CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA004312500050
147CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC300
148CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện đang mởKHMTCĐTN312400060
149CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCĐTN212500050
150CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN311400060
151CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
152CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCNCS231312500050
153CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCN312
154CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCNCS300
155CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS311
156CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT310003020
157CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTT310003020
158CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT3100103020
159CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCN3000000
160CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS311
161CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện đang mởHTTTCNTC300
162CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTT10000000
163CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN10000000
164CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE341201604000
165CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT0033000000
166CS5030Thực tập tốt nghiệpThesis of graduationHiện đang mởHTTT4000000
167CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCN3110000
168CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN10000000
169CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCN3110000
170CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCN3110000
171CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCN3120000
172CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT1043000000
173CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNCS512IT002
IT003
3123020050
174CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCN3110000
175CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN3120000
176CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN3110000
177CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCN3000000
178CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN311500050
179CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNSS0053003002050
180CS521Toán rời rạc nâng caoAdvanced discrete mathematicsHiện đang mởKHMTCNIT003400500050
181CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003312300070
182CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNDSAL2IT003312030070
183CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC3120000
184CS525Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN2000000
185CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện đang mởKHMTCN212
186CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCN312
187CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCN312
188CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCN400
189CS530Đồ án chuyên ngànhĐồ án chuyên ngànhHiện đang mởKHMTĐA300
190CS531Đồ họa trong video gameĐồ họa trong video gameHiện không còn mởKHMTCN3102030050
191CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS231312
192CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTT310003020
193CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTT310003020
194CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT0013110000
195CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN400
196CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN400
197CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT0015000000
198CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN4000000
199DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện đang mởĐC311
200DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐC3110000
201DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐC3110000
202EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCN400
203EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCN300003070
204EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCN310
205EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCN310
206EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCNTC310
207EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTNIS212300
208EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN300
209EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN3120000
210EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN3110000
211EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC300
212EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC300
213EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC300
214EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC300
215EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCNTC300
216EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC300
217EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCĐTN300
218EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCN3110000
219EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN1000
220ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC3110000
221ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện đang mởHTTTCNTC300
222EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT4003002050
223EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN0014003002050
224EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN0024003002050
225EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAV4003002050
226EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐC4003002050
227EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐC4003002050
228ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT400003070
229ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
230ENG01Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
231ENG02Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
232ENG03Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
233ENG04Anh văn 4English 4Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
234ENG05Anh văn 5English 5Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
235ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC000
236ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC000
237ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC000
238ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC000
239ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC000
240ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
241ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTT300030030
242ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14300
243ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
244ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
245ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
246ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
247HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởĐC200
248IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCN2121040050
249IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCN2121040050
250IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCNIT0043110302050
251IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCNIT001
IT005
3110302050
252IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCNIT0053122030050
253IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCNIT0013112040040
254IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN311
255IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
300003070
256IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện không còn mởKTTTCNIE101300004060
257IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCNIT001
IT004
3112030050
258IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCNIE1043110302050
259IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS351300004060
260IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA000505000
261IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC300
262IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTC311
263IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC3000000
264IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC200
265IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCN3002003050
266IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCN300003070
267IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCNIT0023112030050
268IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNIS251300003070
269IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNIE101
IS251
200003070
270IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT003300003070
271IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT0042120302050
272IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN3002003050
273IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN3000000
274IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN1000000100
275IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCNIS2143110302050
276IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCN3002003050
277IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
278IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCN311
279IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT0043110302050
280IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN3120000
281IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCN500
282IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCNIT004311050050
283IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE1043110302050
284IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện đang mởHTTTCNIT004311500050
285IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
286IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện đang mởHTTTCN312
287IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện đang mởHTTTCNIS216IT0043110302050
288IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT0043110302050
289IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTT310003020
290IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTT310003020
291IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
3110302050
292IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTNEC212300000100
293IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐA300
294IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCN311
295IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTT31000500
296IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTT310003020
297IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCĐTNIS304IS304IT004300500050
298IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện đang mởHTTTCNTC200
299IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCNTC300
300IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN400
301IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS3364002002060
302IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT0043111030060
303IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
3110302050
304IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221120102050
305IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN300
306IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCN300
307IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCN311
308IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
309IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN400
310IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCN311
311IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCN300
312IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCN300
313IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213300000100
314IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN400
315IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS201300400060
316IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS301300500050
317IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
3003002050
318IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTT31000500
319IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện đang mởHTTTCN311500050
320IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện đang mởHTTTCNIS306IS3363003002050
321IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS2513113020050
322IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
3111030060
323IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN3003002050
324IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN1000
325IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN300
326IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIS210
IT005
IT007
300500050
327IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
300500050
328IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCĐTNIS304312
329IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT004310500050
330IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN300
331IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN300
332IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN300
333IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTN300000100
334IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTTNIS40110000000
335IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT400
336IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31010301050
337IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT0013111030060
338IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131110202050
339IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTT310003020
340IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TT310002030
341IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTĐCPH002
IT001
3001003060
342IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631115201550
343IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMĐCWINP1IT0013112030050
344IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHĐC200500050
345ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện đang mởPĐTĐHĐC200
346ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện đang mởĐC200
347LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐC300
348LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC3000000
349MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện đang mởBMTLĐC3001002070
350MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện đang mởBMTLĐCMAT02MA0013001002070
351MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC3001002070
352MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC4001002070
353MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐC3001002070
354MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA0013000000
355MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA0024000000
356MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐC4000000
357MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC400
358MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC300
359MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC300
360MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001400
361MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002400
362MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC400
363MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC400
364MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTT41000030
365MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12300
366MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT3100104020
367ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU10000000
368MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQP000
369MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC5000000
370MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC4000000
371MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTT310003020
372MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNCSIS3303311
373MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTT310003020
374MSIS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation technology for E-commerceHiện đang mởHTTTCNTCIS4133300
375MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNBBIS4263300
376MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện đang mởHTTTCNTC300
377MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer-based simulation systemsHiện đang mởHTTTCSBB300
378MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNBBIS4523300
379MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện đang mởHTTTCNTC300
380MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện đang mởHTTTCNTCIS4801311
381NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTĐC310030200
382NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCN3110000
383NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNNT3093113020050
384NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCNIT0013002003050
385NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TT310030200
386NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCNIT005
IT001
2110302050
387NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCN3110000
388NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
389NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCNIT004
NT106
2113020050
390NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNIT0023000000
391NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNIT0053123020050
392NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNIT0052113020050
393NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCN2122525050
394NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TT20005000
395NT115Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTĐC300000100
396NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCN0210000
397NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT202020600040
398NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCNNT305IT0012110302050
399NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNMA001
MA002
3113020050
400NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCN3113030040
401NT131Hệ thống nhúng mạng không dâyWireless embedded network systemsHiện đang mởMMT&TT310030200
402NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCNIT0053113020050
403NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN211
404NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN211
405NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TT30004000
406NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐA0200000
407NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐA0200000
408NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT3212113020050
409NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNIT005
NT101
2113020050
410NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện đang mởMMT&TTCNNT301,NT006IT0052112525050
411NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT1012110203050
412NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNNT507
NT307
NT1092113020050
413NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TT210003020
414NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
2122525050
415NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TT2100251025
416NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNNT101
IT004
21125102540
417NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCNIT005
NT405
21125102540
418NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC2110000
419NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
420NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT3312120000
421NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT1052123020050
422NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
423NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
424NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
425NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT2082113020050
426NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN211
427NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT10121125102540
428NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNNT10121125102540
429NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNNT10121125102540
430NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
431NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
432NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT0052110302050
433NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
NT113
2123020050
434NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCNNT107IT00531115252040
435NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNNT403IT005
NT106
2110302050
436NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TT210030200
437NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN211
438NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
439NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT0052120203050
440NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCN2120000
441NT404Truyền thông vệ tinhSatelite communicationsHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
442NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503IT0052123020050
443NT406Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT504NT117
NT114
4000000
444NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCN2120000
445NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN3110000
446NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTN3000000
447NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNIT005
NT101
NT109
2122525050
448NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNIT005
NT101
2113030040
449NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT114
NT117
400500050
450NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN1000000100
451NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT2082110000
452NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
453NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN2113020050
454NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNNT1312113020050
455NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCNIT0052113030040
456NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCNNT1012113030030
457NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNNT1012113020050
458OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐC311
459OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN4100000
460OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐC3010000
461OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT0073000000
462PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHĐCPEDU1000000100
463PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHĐCPEDU2000000100
464PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởP.ĐTĐHĐC0000000
465PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTC0000000
466PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTC0000000
467PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTL300010020
468PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31115201550
469PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện đang mởBMTLĐCPHY024001002070
470PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐC500
471PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC5000000
472PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐC3000000
473PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC3000000
474PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC2000000
475PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
476PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
477PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
478PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT310020030
479PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12311
480SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC300
481SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPM310010000
482SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPM300010000
483SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPM210010000
484SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCN2110000
485SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPM31000500
486SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCN2100000
487SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCNIT001
IT003
SE104
400300070
488SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
312050050
489SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPM21005000
490SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCNSE209SE104300500050
491SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN3110000
492SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMĐASE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
200100000
493SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMĐASE418IT002
IT003
IT004
SE104
200100000
494SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPM210010000
495SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện đang mởCNPMCN312
496SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCN2120000
497SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCN3010000
498SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện đang mởCNPMCN312
499SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCN3120000
500SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCN2110000
501SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện đang mởCNPMCN212
502SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE104312500050
503SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPM31005000
504SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE102312100000
505SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPM310010000
506SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE212300100000
507SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNSE312IT002312100000
508SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCN3120000
509SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCN3120000
510SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNSE337IT002
IT003
200000100
511SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNSE102312100000
512SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCN402
513SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCN2000000
514SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCN402
515SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN312100000
516SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNIT002
IT003
IT004
SE330
312100000
517SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCN2000000
518SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCN3120000
519SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCN3120000
520SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCN3120000
521SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCNSE311IT0013112030050
522SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNSE331IT004
SE104
2002030050
523SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT004200400060
524SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCN200
525SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT0012112030050
526SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN312100000
527SE336Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE212300
528SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCN1010000
529SE338Logic mờFuzzy logicHiện đang mởCNPMCNSE342CS4052000000
530SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện đang mởCNPMCN2120000
531SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện không còn mởCNPMCNSE210IS208IT001311500050
532SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPM200010000
533SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN200
534SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNSE343SE3413002030050
535SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNSE344IT001
SE346
312802000
536SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện đang mởCNPMCN312100000
537SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPM310010000
538SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMCNSE331200400060
539SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE202200500050
540SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMCN2003002050
541SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
312100000
542SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE107
SE100
SE104
400100000
543SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE100300100000
544SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
2001030060
545SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN400700300
546SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE333200100000
547SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE114300100000
548SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐA200
549SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐA3000000
550SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN300100000
551SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMTN1000100000
552SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS5192000000
553SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS5192000000
554SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC3000000
555SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC300
556SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTT300030020
557SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724300
558SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL1500004060
559SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởBMAVĐCVCPL1300400060
560SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT1200400060
561SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởP.ĐTĐH20000040
562SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1
SMET2
2000000
563SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC2000000
564STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐC300
565STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC300
566STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTT3100151530
567VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC3000000
568VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện đang mởĐC300
569WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐC3100000