Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2016 - 2017
Thứ 6 - ngày 20/01/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C209(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS1113.H21.CTTT.1 - EN(HT1)
Đỗ Văn Tiến
(16/01/17-10/06/17)
Khoa học máy tính I
-Trống--Trống-
GĐ1 (A1)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EC001.H22 - VN
(06/02/16-27/05/17)
Kinh tế học đại cương
-Trống-
C213EN005.H29 - VN
Nguyễn Thị Tuyết Vinh
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-EN005.H210 - VN
Tất Dương Khánh Linh
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-
C205IT002.H22 - VN
Hầu Nguyễn Thành Nam
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-IT002.H23 - VN
Nguyễn Trác Thức
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E11.1IT002.H24.CLC - VN
Nguyễn Vĩnh Kha
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A213(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.H24.CLC.1 - VN(HT1)
Lê Minh Trí
(16/01/17-10/06/17)

IT002.H24.CLC.2 - VN (HT1)
Lê Minh Trí
(23/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C101 (CLC)IT002.H25.CLC - VN
Trần Anh Dũng
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C110(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.H25.CLC.1 - VN(HT1)
Nguyễn Tấn Toàn
(16/01/17-10/06/17)

IT002.H25.CLC.2 - VN (HT1)
Nguyễn Tấn Toàn
(23/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C206IT003.H22 - VN
Trịnh Quốc Sơn
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-IT003.H23 - VN
Trịnh Quốc Sơn
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C201 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.H26.CLC - VN
Ngô Đức Thành
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C302(PM)IT003.H26.CLC.1 - VN(HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(16/01/17-10/06/17)

IT003.H26.CLC.2 - VN (HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(23/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A315 (CLC)MA002.H26.CLC - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.2-Trống--Trống--Trống-MA002.H26.CLC.1 - VN(HT1)
Cao Thanh Tình
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
PH002.H26.CLC - VN
Nguyễn Thanh Sang
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
C306MA002.H27 - VN
Cao Thanh Tình
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống-MA002.H28 - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống-
E04.4PH002.H25.CLC - VN
Lâm Đức Khải
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-MA002.H27.CLC - VN
Cao Thanh Tình
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
MA002.H27.CLC.1 - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
C305PH002.H25 - VN
Hồ Ngọc Diễm
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-PH002.H26 - VN
Trịnh Lê Huy
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
E10.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-PH002.H25.CLC.1 - VN(HT1)
(16/01/17-10/06/17)

PH002.H25.CLC.2 - VN (HT1)(23/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
C107-Trống--Trống--Trống-SS004.H25 - VN
Vũ Trí Dũng
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-