Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020
Thứ 6 - ngày 10/04/2020
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
A213 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE118.K23.MTCL.2 - 14SV - EN(HT1)
Trần Đại Dương
(30/03/20-27/06/20)
Thiết kế luận lý số
CE118.K23.MTCL.1 - 16SV - EN (HT1)
Trần Đại Dương
(23/03/20-20/06/20)
Thiết kế luận lý số
B4.06 (PM)CE119.K21 - 4SV - VN(HT1)
Trần Đại Dương
(09/03/20-13/06/20)
Thực hành Kiến trúc máy tính
-Trống-NT219.K22.ATCL.1 - 18SV - EN(HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(23/03/20-20/06/20)
Mật mã học
E04.4CE409.K21.MTCL -

HỌC ONLINE

- 28SV - VN

Phạm Thanh Hùng
(09/03/20-27/06/20)
Kỹ thuật thiết kế kiểm tra
NT118.K22.HTCL - 40SV - EN
Lê Kim Hùng
(09/03/20-27/06/20)
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
IT003.K21.KHCL -

HỌC ONLINE

- 45SV - VN

Nguyễn Thị Quý
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B3.08 (PM)IT003.K21.KHCL.2 - 23SV - VN(HT1)
Nguyễn Thị Quý
(30/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.K21.KHCL.1 - 22SV - VN (HT1)
Nguyễn Thị Quý
(23/03/20-20/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
CE409.K21.MTCL.2 - 14SV - VN(HT1)
Phạm Thanh Hùng
(30/03/20-27/06/20)
Kỹ thuật thiết kế kiểm tra
CE409.K21.MTCL.1 - 14SV - VN (HT1)
Phạm Thanh Hùng
(23/03/20-20/06/20)
Kỹ thuật thiết kế kiểm tra
B3.18-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS105.K21 - 47SV - VN
Cáp Phạm Đình Thăng
(09/03/20-22/06/20)
Đồ họa máy tính
-Trống--Trống-
B3.16CS111.K21 - 81SV - VN
Nguyễn Thanh Sơn
(09/03/20-27/06/20)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-CS114.K21 - 86SV - VN
Lê Đình Duy
Phạm Nguyễn Trường An

(09/03/20-27/06/20)
Máy học
-Trống--Trống-
C201 (CLC)CS232.K23.KHCL - 37SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(09/03/20-27/06/20)
Tính toán đa phương tiện
-Trống--Trống-CS111.K21.KHCL - 45SV - VN
Trịnh Quốc Sơn
(09/03/20-27/06/20)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-
C209 (PM)CS2133.K22.CTTT.1 - 30SV - EN(HT1)
Đỗ Văn Tiến
(30/03/20-27/06/20)
Khoa học máy tính II
CS2133.K21.CTTT.1 - 27SV - EN (HT1)
Đỗ Văn Tiến
(23/03/20-06/06/20)
Khoa học máy tính II
CS5433.K21.CTTT.1 - 19SV - EN(HT1)
Nguyễn Thị Kim Phụng
(30/03/20-27/06/20)
Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán
E11.8-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS332.K21.KHTN - 20SV - VN
Lê Minh Hưng
(09/03/20-27/06/20)
Máy học trong Thị giác Máy tính
-Trống--Trống-
E11.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS410.K21.KHCL - 27SV - VN
Lương Ngọc Hoàng
(09/03/20-27/06/20)
Mạng neural và thuật giải di truyền
-Trống--Trống-
B4.08 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CSBU001.K21.KHBC.1 - 23SV - EN(HT1)
Đỗ Văn Tiến
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình
E02.3CSBU004.K21.KHBC.1 - 23SV - EN(HT1)
Lương Ngọc Hoàng
Lê Minh Hưng

(23/03/20-20/06/20)
Toán cho Tin học
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.04-Trống--Trống--Trống-ENG01.K21 -

HỌC ONLINE

- 22SV - VN

Lê Trường An
(09/03/20-27/06/20)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A301 (TTNN)ENG02.K21.CLC -

HỌC ONLINE

- 30SV - EN

Tất Dương Khánh Linh
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 2
ENG01.K21.CLC -

HỌC ONLINE

- 24SV - EN

Phạm Hữu Phúc
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.06ENG01.K22 -

HỌC ONLINE

- 31SV - VN

Lê Trường An
(09/03/20-27/06/20)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E11.2IT007.K21.ANTN - 31SV - VN
Trần Ngọc Đức
(09/03/20-27/06/20)
Hệ điều hành
ENG02.K22.CLC -

HỌC ONLINE

- 31SV - EN

Tất Dương Khánh Linh
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 2
JAN02.K23.CNCL.1 -

HỌC ONLINE

- 26SV - VN(HT1)

Dương Thị Thương
(09/03/20-16/05/20)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
B3.14MA005.K23 -

HỌC ONLINE

- 82SV - VN

Lê Phước Hải
(09/03/20-27/06/20)
Xác suất thống kê
ENG02.K26 - 27SV - VN
Nguyễn Trang Nhung
(09/03/20-30/05/20)
Anh văn 2
MA005.K24 -

HỌC ONLINE

- 81SV - VN

Lê Phước Hải
(09/03/20-27/06/20)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
C208ENG02.K27 -

HỌC ONLINE

- 31SV - VN

Hồ Thị Nhiên Trinh
(09/03/20-30/05/20)
Anh văn 2
ENG02.K28 - 31SV - VN
Nguyễn Thị Mộng Thy
(09/03/20-30/05/20)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.02ENG03.K22 - 29SV - VN
Phạm Thị Kiều Tiên
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 3
ENG03.K21 -

HỌC ONLINE

- 33SV - VN

Vũ Hoàng Bảo Trân
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A305 (TTNN)ENG03.K21.CLC - 30SV - EN
Võ Thị Thanh Lý
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.2ENG04.K21.CTTT - 32SV - EN
Nguyễn Thị Huỳnh Như
(09/03/20-18/04/20)
Anh văn 4
-Trống--Trống-IT002.K22.MMCL - 45SV - VN
Hoàng Văn Hà
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E04.3ENG04.K22.CLC -

HỌC ONLINE

- 16SV - EN

Dwight James
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 4
-Trống--Trống-MA004.K21.KHTN - 30SV - VN
Cao Thanh Tình
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
A323 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG05.K21.CLC -

HỌC ONLINE

- 23SV - EN

Dwight James
(09/03/20-13/06/20)
Anh văn 5
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-ENGL1113.K21.CTTT - 25SV - EN
Nguyễn Trang Nhung
(09/03/20-11/04/20)
Tiếng Anh I
E03.4IT002.K22.ATCL - 45SV - VN
Nguyễn Tấn Toàn
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-ENGL1213.K21.CTTT - 18SV - EN
Nguyễn Trang Nhung
(09/03/20-11/04/20)
Tiếng Anh II
-Trống--Trống-
E11.4IT007.K21.KHTN - 31SV - VN
Phạm Minh Quân
(09/03/20-27/06/20)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-ENGL1213.K22.CTTT - 30SV - EN
Võ Thị Thanh Lý
(09/03/20-11/04/20)
Tiếng Anh II
-Trống--Trống-
B1.14IE213.K21 - 89SV - VN
Võ Ngọc Tân
(09/03/20-30/05/20)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B5.02 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IE213.K21.2 - 50SV - VN(HT1)
Võ Ngọc Tân
(30/03/20-27/06/20)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
IE213.K21.1 - 39SV - VN (HT1)
Võ Ngọc Tân
(23/03/20-27/06/20)
Kỹ thuật phát triển hệ thống Web
B3.20IE402.K21 -

HỌC ONLINE

- 51SV - VN

Phan Thanh Vũ
(09/03/20-23/05/20)
Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C307 (PM)IS207.K21.1 - 55SV - VN(HT1)
Trình Trọng Tín
(30/03/20-27/06/20)
Phát triển ứng dụng web
IEM5723.K21.CTTT.1 - 22SV - EN (HT1)
Trình Trọng Tín
(23/03/20-20/06/20)
Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượng
IS211.K21.1 - 54SV - VN(HT1)
Nguyễn Hồ Duy Tri
(23/03/20-06/06/20)
Cơ sở dữ liệu phân tán
C214-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS208.K22 - 89SV - VN
Hồ Trần Nhật Thủy
(09/03/20-30/05/20)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống-
C309 (PM)IS208.K22.2 - 40SV - VN(HT1)
Hồ Trần Nhật Thủy
(30/03/20-13/06/20)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IS208.K22.1 - 49SV - VN (HT1)
Hồ Trần Nhật Thủy
(23/03/20-06/06/20)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IT007.K25.2 - 44SV - VN(HT1)
Trần Hoàng Lộc
(06/04/20-27/06/20)
Hệ điều hành
E04.2IS210.K22.HTCL - 33SV - EN
Lê Thị Nhàn
(09/03/20-30/05/20)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
-Trống-IT003.K21.MTCL - 45SV - VN
Nguyễn Đình Hiển
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B3.06 (PM)IT003.K21.HTCL.2 - 23SV - VN(HT1)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(30/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.K21.HTCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(23/03/20-20/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IS210.K22.HTCL.2 - 18SV - EN(HT1)
Trương Thu Thủy
(30/03/20-27/06/20)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
IS210.K22.HTCL.1 - 15SV - EN (HT1)
Trương Thu Thủy
(23/03/20-06/06/20)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
B1.20IS211.K21 - 54SV - VN
Nguyễn Hồ Duy Tri
(09/03/20-30/05/20)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống-IS220.K21 - 82SV - VN
Mai Xuân Hùng
(09/03/20-30/05/20)
Xây dựng HTTT trên các framework
-Trống-
B2.22 (CLC)IS216.K21.HTCL - 47SV - VN
Vũ Minh Sang
(09/03/20-30/05/20)
Lập trình Java
-Trống-STAT4033.K21.CTTT - 50SV - EN
Nguyễn Thị Thu Vân
(09/03/20-30/05/20)
Thống kê
-Trống-
C202 (PM)IT002.K22.MMCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Hoàng Văn Hà
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K22.MMCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Hoàng Văn Hà
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IS216.K21.HTCL.2 - 24SV - VN(HT1)
Vũ Minh Sang
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình Java
IS216.K21.HTCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Vũ Minh Sang
(23/03/20-06/06/20)
Lập trình Java
C211 (PM)IS220.K21.2 - 40SV - VN(HT1)
Mai Xuân Hùng
(30/03/20-27/06/20)
Xây dựng HTTT trên các framework
IS220.K21.1 - 42SV - VN (HT1)
Mai Xuân Hùng
(23/03/20-06/06/20)
Xây dựng HTTT trên các framework
NT106.K21.2 - 42SV - VN(HT1)
Nguyễn Phước Bảo Long
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình mạng căn bản
C301 (CLC)SE109.K21.PMCL - 22SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(09/03/20-27/06/20)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
SE331.K22.PMCL - 37SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(09/03/20-27/06/20)
Chuyên đề E-commerce
IT002.K21.CNCL -

HỌC ONLINE

- 46SV - VN

Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
C110 (PM)IT002.K21.CNCL.2 - 23SV - VN(HT1)
Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K21.CNCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K21.TMCL.2 - 21SV - VN(HT1)
Mai Trọng Khang
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K21.TMCL.1 - 22SV - VN (HT1)
Mai Trọng Khang
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
C106 (CLC)IT002.K21.TMCL - 43SV - VN
Mai Trọng Khang
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-SE113.K21.PMCL - 43SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(09/03/20-27/06/20)
Kiểm chứng phần mềm
-Trống--Trống-
B4.02 (PM)IT003.K21.MTCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Nguyễn Đình Hiển
(30/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.K21.MTCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Nguyễn Đình Hiển
(23/03/20-20/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT002.K22.ATCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K22.ATCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
C305-Trống--Trống-IT002.K23 - 102SV - VN
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
SS006.K25 - 103SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(09/03/20-27/06/20)
Pháp luật đại cương
-Trống--Trống--Trống-
C111 (PM)IT003.K21.2 - 46SV - VN(HT1)
Võ Duy Nguyên
(30/03/20-20/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.K21.1 - 44SV - VN (HT1)
Võ Duy Nguyên
(23/03/20-13/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT002.K23.2 - 51SV - VN(HT1)
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.K23.1 - 51SV - VN (HT1)
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(23/03/20-20/06/20)
Lập trình hướng đối tượng
C306-Trống--Trống-PH002.K21 - 39SV - VN
Trần Quang Nguyên
(09/03/20-27/06/20)
Nhập môn mạch số
IT003.K21 - 90SV - VN
Võ Duy Nguyên
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
E10.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.K21.HTCL - 46SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B3.04 (PM)IT003.K23.CNCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Võ Quốc Hưng
(30/03/20-27/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.K23.CNCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Võ Quốc Hưng
(23/03/20-20/06/20)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT007.K23.KHCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Đào Đức Cơ
(06/04/20-27/06/20)
Hệ điều hành
IT007.K23.KHCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Đào Đức Cơ
(30/03/20-20/06/20)
Hệ điều hành
B3.02 (PM)IT007.K22.PMCL.2 - 23SV - VN(HT1)
Tạ Thu Thủy
(06/04/20-27/06/20)
Hệ điều hành
IT007.K22.PMCL.1 - 25SV - VN (HT1)
Tạ Thu Thủy
(30/03/20-20/06/20)
Hệ điều hành
IT007.K21.KHTN.1 - 31SV - VN(HT1)
Phạm Minh Quân
(06/04/20-27/06/20)
Hệ điều hành
IT007.K21.ANTN.1 - 31SV - VN (HT1)
Trần Ngọc Đức
(30/03/20-20/06/20)
Hệ điều hành
E04.1IT007.K23.KHCL - 45SV - VN
Lê Hoài Nghĩa
(09/03/20-27/06/20)
Hệ điều hành
IT009.K26.CLC - 45SV - VN
Dương Minh Đức
(09/03/20-27/06/20)
Giới thiệu ngành
IT007.K22.PMCL - 48SV - VN
Phan Đình Duy
(09/03/20-27/06/20)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C205-Trống--Trống-IT007.K25 - 96SV - VN
Chung Quang Khánh
(09/03/20-27/06/20)
Hệ điều hành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A311 (TTNN)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN03.K21.CNCL.1 - 6SV - VN(HT1)
Nguyễn Thị Bảo An
(09/12/19-25/04/20)
Tiếng Nhật 3
-Trống-
B2.02 (CLC)MA004.K21.ANTN - 19SV - VN
Cao Thanh Tình
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A315 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA004.K22.MTCL - 44SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C308MA004.K25 - 76SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.K24 - 80SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
GĐ2 (A2)MA004.K28 - 83SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(09/03/20-27/06/20)
Cấu trúc rời rạc
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A325 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA005.K21.MMCL - 45SV - VN
Nguyễn Ngọc Ái Vân
(09/03/20-27/06/20)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
E02.4MA005.K22.PMCL - 46SV - VN
Nguyễn Ngọc Ái Vân
(09/03/20-27/06/20)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-MA005.K23.KHCL - 46SV - VN
Hà Mạnh Linh
(09/03/20-27/06/20)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
C101 (CLC)NT204.K21.ATCL - 42SV - VN
Trần Thị Dung
(09/03/20-23/05/20)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
-Trống--Trống-NT105.K21.MMCL - 24SV - EN
Lê Kim Hùng
(09/03/20-27/06/20)
Truyền dữ liệu
-Trống--Trống-
B1.10-Trống--Trống--Trống-NT106.K21 -

HỌC ONLINE

- 91SV - VN

Trần Bá Nhiệm
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình mạng căn bản
NT330.K21.ANTT - 69SV - VN
Lê Đức Thịnh
(09/03/20-27/06/20)
An toàn mạng không dây và di động
-Trống--Trống--Trống-
C302 (PM)NT106.K22.MMCL.2 - 17SV - VN(HT1)
Lê Minh Khánh Hội
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình mạng căn bản
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.12-Trống--Trống--Trống-NT109.K21 - 75SV - VN
Đỗ Thị Hương Lan
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình ứng dụng mạng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A205 (PM)NT330.K21.ANTT.2 - 31SV - VN(HT1)
Nghi Hoàng Khoa
(06/04/20-27/06/20)
An toàn mạng không dây và di động
NT109.K21.2 - 32SV - VN(HT1)
Đỗ Thị Hương Lan
(30/03/20-27/06/20)
Lập trình ứng dụng mạng
B4.04 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT118.K22.HTCL.2 - 21SV - EN(HT1)
Lê Minh Khánh Hội
(30/03/20-27/06/20)
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
C310 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-PH002.K21.2 - 6SV - VN(HT1)
Ngô Hiếu Trường
(30/03/20-20/06/20)
Nhập môn mạch số
C311-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-PH002.K23 - 65SV - VN
Trần Quang Nguyên
(09/03/20-27/06/20)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
B3.12SE106.K22 - 42SV - VN
Nguyễn Công Hoan
(09/03/20-27/06/20)
Đặc tả hình thức
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C213SE344.K21 -

HỌC ONLINE

- 9SV - VN

Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(09/03/20-27/06/20)
Lập trình game trong các thiết bị di động
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C206SS006.K26 - 109SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(09/03/20-27/06/20)
Pháp luật đại cương
SS006.K27 - 99SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(09/03/20-27/06/20)
Pháp luật đại cương
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C113SS008.K25 - 112SV - VN
Nguyễn Văn Bảng
(09/03/20-27/06/20)
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
SS007.K25 -

HỌC ONLINE

- 112SV - VN

Nguyễn Thị Hồng Hoa
(09/03/20-27/06/20)
Triết học Mác – Lênin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A215 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IEM4733.K21.CTTT - 32SV - EN - Dạy bù
Cao Thị Nhạn
(09/03/20-30/05/20)
Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệp
-Trống-