Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2020 - 2021
Thứ 6 - ngày 18/09/2020
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
B6.10CE319.L11 - 42SV - VN
Phạm Minh Quân
(07/09/20-02/01/21)
Logic mờ và ứng dụng
-Trống--Trống-CE211.L11 - 19SV - VN
Chung Quang Khánh
(07/09/20-02/01/21)
Lập trình nhúng căn bản
-Trống--Trống-
E11.8CE224.L12.MTCL - 26SV - EN
Đoàn Duy
(07/09/20-02/01/21)
ThiẾT kế hệ thống nhúng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C104 (CLC)CS336.L11.KHTN - 23SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(07/09/20-02/01/21)
Truy vấn thông tin đa phương tiện
-Trống--Trống-CE319.L11.MTCL - 34SV - VN
Nguyễn Hữu Lượng
(07/09/20-02/01/21)
Logic mờ và ứng dụng
-Trống--Trống-
C201 (CLC)CS313.L11.KHCL - 44SV - VN
(07/09/20-28/11/20)
Khai thác dữ liệu và ứng dụng
-Trống-CS4273.L11.CTTT - 47SV - EN - Dạy bù
Nguyễn Tuấn Nam
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống--Trống-
B4.16-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS321.L11 - 44SV - VN
Nguyễn Thị Quý
(07/09/20-02/01/21)
Ngôn ngữ học ngữ liệu
-Trống--Trống-
C301 (CLC)NT101.L12.MMCL - 17SV - EN
Nguyễn Ngọc Tự
(07/09/20-03/01/21)
An toàn mạng máy tính
NT536.L11.MMCL - 23SV - VN
Lê Kim Hùng
(07/09/20-02/01/21)
Công nghệ truyền thông đa phương tiện
CS410.L11.KHTN - 35SV - VN
Lương Ngọc Hoàng
(07/09/20-02/01/21)
Mạng neural và thuật giải di truyền
-Trống--Trống-
B4.18-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS419.L11 - 43SV - VN
Nguyễn Trọng Chỉnh
(07/09/20-02/01/21)
Truy xuất thông tin
-Trống--Trống-
B2.20 (CLC)-Trống-CS4343.L11.CTTT - 47SV - EN
Đỗ Trọng Hợp
(07/09/20-02/01/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B3.18-Trống--Trống--Trống-DS106.L11 - 59SV - VN
Lương Ngọc Hoàng
(07/09/20-02/01/21)
Tối ứu hoá và ứng dụng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C308-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EC229.L11 - 56SV - VN
Nguyễn Thị Hạnh
(07/09/20-21/11/20)
Pháp luật trong thương mại điện tử
-Trống--Trống-
B3.20EC331.L11 - 73SV - VN
Nguyễn Thị Hạnh
(07/09/20-28/11/20)
Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A301 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG01.L11.CLC - 14SV - EN
Hồ Thị Nhiên Phương
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B4.12ENG02.L11 - 30SV - VN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C215-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-ENG02.L12 - 18SV - VN
Nguyễn Trang Nhung
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 2
-Trống--Trống-
A305 (TTNN)ENG02.L16.CLC - 21SV - EN
Huỳnh Ngọc An
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A307 (TTNN)ENG03.L16.CLC - 21SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 3
ENG03.L11.CLC - 15SV - EN
Nguyễn Thị Mộng Thy
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C216-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-ENG03.L14 - 28SV - VN
Phạm Thị Kiều Tiên
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 3
A323 (TTNN)ENG04.L18.CLC - 10SV - EN
(07/09/20-02/01/21)
Anh văn 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B2.22 (CLC)IE104.L11.CNCL - 45SV - VN
Võ Ngọc Tân
(07/09/20-28/11/20)
Internet và công nghệ Web
-Trống-IE105.L12.CNCL - 40SV - VN
Nguyễn Tấn Cầm
(07/09/20-28/11/20)
Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
-Trống-
C106 (CLC)IE104.L12.CNCL - 46SV - VN
Võ Tấn Khoa
(07/09/20-28/11/20)
Internet và công nghệ Web
-Trống-IT007.L12.PMCL - 49SV - VN
Nguyễn Thanh Thiện
(07/09/20-02/01/21)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
B3.16IE105.L12 - 67SV - VN
Phan Thế Duy
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B1.02IS208.L11 - 3SV - VN
(07/09/20-02/01/21)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B2.18 (CLC)IS211.L11.HTCL - 44SV - VN
Thái Bảo Trân
(07/09/20-28/11/20)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C113SS006.L11 - 145SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(07/09/20-02/01/21)
Pháp luật đại cương
-Trống-SS006.L12 - 150SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(07/09/20-02/01/21)
Pháp luật đại cương
IS334.L11 - 98SV - VN
(07/09/20-28/11/20)
Thương mại điện tử
-Trống-
B6.12IT004.L19 - 101SV - VN
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(07/09/20-02/01/21)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-IS405.L11 - 82SV - VN
Nguyễn Hồ Duy Tri
(07/09/20-28/11/20)
Dữ liệu lớn
-Trống-
E04.4IT006.L11.ATCL - 42SV - VN
Phan Đình Duy
(07/09/20-02/01/21)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-IT002.L13.CLC - 31SV - VN
Đỗ Thị Thanh Tuyền
(07/09/20-02/01/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
C102 (CLC)IT004.L11.KHTN - 29SV - VN
Nguyễn Tấn Toàn
(07/09/20-02/01/21)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C101 (CLC)IT004.L12.ATCL - 44SV - VN
Mai Xuân Hùng
(07/09/20-02/01/21)
Cơ sở dữ liệu
NT209.L11.ATCL - 23SV - EN
Phạm Văn Hậu
(07/09/20-02/01/21)
Lập trình hệ thống
IT005.L13.MTCL - 35SV - VN
Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
A325 (CLC)IT004.L13.PMCL - 45SV - VN
Vũ Minh Sang
(07/09/20-02/01/21)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-IT004.L12.MTCL - 39SV - VN
Thái Bảo Trân
(07/09/20-02/01/21)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
A315 (CLC)IT005.L11.MMCL - 50SV - VN
Trần Thị Dung
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-IT012.L12.CNCL - 45SV - VN
Hà Lê Hoài Trung
(07/09/20-02/01/21)
Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II
-Trống-
E02.4IT012.L13.KHCL - 44SV - VN
Hồ Ngọc Diễm
(07/09/20-02/01/21)
Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II
-Trống--Trống-IT005.L12.TMCL - 40SV - VN
Nguyễn Khánh Thuật
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
B5.08-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT005.L14 - 96SV - VN
Trần Bá Nhiệm
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
B2.04 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT006.L12.MMCL - 43SV - VN
Phan Đình Duy
(07/09/20-02/01/21)
Kiến trúc máy tính
SS004.L110.CLC - 38SV - VN
Nguyễn Văn Toàn
(07/09/20-02/01/21)
Kỹ năng nghề nghiệp
C114IT006.L16 - 61SV - VN
Lầu Phi Tường
(07/09/20-02/01/21)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-IT007.L11 - 59SV - VN
Lầu Phi Tường
(07/09/20-02/01/21)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C112 (CLC)IT008.L12.PMCL - 50SV - VN
Hoàng Văn Hà
(07/09/20-28/11/20)
Lập trình trực quan
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E11.4-Trống-JAN04.L11.CNCL.1 - 18SV - VN(HT1)
Nguyễn Thị Bảo An
(07/09/20-02/01/21)
Tiếng Nhật 4
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.2MA004.L13.CNCL - 37SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(07/09/20-02/01/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-SE102.L14.PMCL - 50SV - VN - Dạy bù
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(07/09/20-02/01/21)
Nhập môn phát triển game
-Trống-
C108 (CLC)MATH2144.L12.CTTT - 36SV - EN
Nguyễn Thị Thu Vân
(07/09/20-02/01/21)
Giải tích I
-Trống-MATH3013.L11.CTTT - 36SV - EN
Nguyễn Thị Thu Vân
(07/09/20-02/01/21)
Đại số tuyến tính
-Trống-
B6.08NT101.L11 - 72SV - VN
Tô Nguyễn Nhật Quang
(07/09/20-03/01/21)
An toàn mạng máy tính
NT113.L11 - 67SV - VN
Trần Thị Dung
(07/09/20-02/01/21)
Thiết kế Mạng
NT132.L11.ANTT - 57SV - VN
Bùi Thanh Bình
(07/09/20-03/01/21)
Quản trị mạng và hệ thống
-Trống--Trống-
B5.14-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE104.L12 - 72SV - VN
Huỳnh Ngọc Tín
(07/09/20-21/11/20)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống-
B7.08SE109.L11 - 81SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(07/09/20-28/11/20)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.3SE220.L11.PMCL - 25SV - VN
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(07/09/20-02/01/21)
Thiết kế Game
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B6.06SE332.L11 - 26SV - VN
Thái Thụy Hàn Uyển
(07/09/20-31/10/20)
Chuyên đề CSDL nâng cao
-Trống-SE401.L11 - 59SV - VN
Trần Anh Dũng
(07/09/20-28/11/20)
Mẫu thiết kế
-Trống-
E04.1SE347.L11.PMCL - 49SV - VN
Trần Anh Dũng
(07/09/20-28/11/20)
Công nghệ Web và ứng dụng
-Trống-SE346.L11.PMCL - 49SV - VN
Huỳnh Tuấn Anh
(07/09/20-02/01/21)
Lập trình trên thiết bị di động
-Trống--Trống-
GĐ2 (A2)SS007.L14 - 149SV - VN
Nguyễn Thị Hồng Hoa
(07/09/20-02/01/21)
Triết học Mác – Lênin
SS003.L14 - 150SV - VN
Tống Kim Đông
(07/09/20-02/01/21)
Tư tưởng Hồ Chí Minh
SS006.L13 - 151SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(07/09/20-02/01/21)
Pháp luật đại cương
SS006.L14 - 146SV - VN
Huỳnh Thị Nam Hải
(07/09/20-02/01/21)
Pháp luật đại cương
-Trống-
GĐ3 (A3)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SS008.L15 - 148SV - VN
Quách Thị Minh Trang
(07/09/20-02/01/21)
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
SS009.L15 - 115SV - VN
Nguyễn Thị Bích Ngọc
(07/09/20-02/01/21)
Chủ nghĩa xã hội khoa học
-Trống-