Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2020 - 2021
Thứ 3 - ngày 02/03/2021
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
B1.20-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE118.L21 - 95SV - VN
Lâm Đức Khải
(01/03/21-26/06/21)
Thiết kế luận lý số
-Trống--Trống-
C206 (CLC)-Trống--Trống-CE118.L21.MTCL - 26SV - EN
Lâm Đức Khải
(01/03/21-26/06/21)
Thiết kế luận lý số
JAN02.L25.CNCL.1 - 31SV - JP(HT1)
Nguyễn Đắc Thanh Hiền
(01/03/21-22/05/21)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
E11.8ENGL1213.L22.CTTT - 23SV - EN
Võ Thị Thanh Lý
(01/03/21-03/04/21)
Tiếng Anh II
-Trống--Trống-CE434.L21.MTCL - 25SV - VN
Trương Văn Cương
(01/03/21-26/06/21)
Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1
-Trống--Trống-
B5.10-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS105.L21 - 53SV - VN
Cáp Phạm Đình Thăng
(01/03/21-26/06/21)
Đồ họa máy tính
-Trống--Trống-
C201 (CLC)CS105.L21.KHTN - 38SV - VN
Mai Tiến Dũng
(01/03/21-26/06/21)
Đồ họa máy tính
-Trống--Trống-IE204.L21.CNCL - 36SV - VN
Võ Ngọc Tân
(01/03/21-29/05/21)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
-Trống-
B2.02 (CLC)CS112.L22.KHCL - 33SV - VN
Phạm Nguyễn Trường An
(01/03/21-26/06/21)
Phân tích và thiết kế thuật toán
-Trống--Trống-IS210.L21.HTCL -

HỌC ONLINE

- 36SV - EN

Nguyễn Thanh Bình
(01/03/21-29/05/21)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
-Trống-
B2.18 (CLC)CS112.L23.KHCL - 38SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(01/03/21-26/06/21)
Phân tích và thiết kế thuật toán
-Trống--Trống-CS523.L21.KHCL - 21SV - VN
Nguyễn Thanh Sơn
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao
-Trống--Trống-
C109 (CLC)ENGL1213.L21.CTTT - 38SV - EN
Nguyễn Trang Nhung
(01/03/21-03/04/21)
Tiếng Anh II
-Trống--Trống-CS117.L21.KHTN - 30SV - VN
Ngô Đức Thành
(01/03/21-26/06/21)
Tư duy tính toán
-Trống--Trống-
B1.22-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS231.L21 - 56SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(01/03/21-26/06/21)
Nhập môn Thị giác máy tính
-Trống--Trống-
C112 (CLC)CS331.L21.KHCL - 35SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(01/03/21-26/06/21)
Thị giác máy tính nâng cao
-Trống--Trống-SE104.L26.TMCL - 49SV - VN
Mai Trọng Khang
(01/03/21-29/05/21)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống-
C102 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS331.L22.KHCL - 24SV - VN
Mai Tiến Dũng
(01/03/21-26/06/21)
Thị giác máy tính nâng cao
-Trống--Trống-
C108 (CLC)EC001.L21.TMCL - 35SV - VN
Lê Nhân Mỹ
(01/03/21-05/06/21)
Kinh tế học đại cương
CS5423.L21.CTTT - 37SV - EN
Đỗ Phúc
(01/03/21-26/06/21)
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
E04.3-Trống--Trống-CSBU008.L21.KHBC - 13SV - EN
Nguyễn Minh Sơn
(01/03/21-22/05/21)
Kiến trúc máy tính
CSBU015.L21.KHBC - 18SV - EN
Bùi Thanh Bình
(01/03/21-22/05/21)
Điện toán đám mây
-Trống--Trống-
E03.3CSBU010.L21.KHBC - 18SV - EN
Đỗ Phúc
(01/03/21-22/05/21)
Công nghệ kinh doanh thông minh
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
B3.18IS211.L21 - 79SV - VN
Nguyễn Hồ Duy Tri
(01/03/21-26/06/21)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống-EC001.L21 - 62SV - VN
Phạm Ngọc Anh Thơ
(01/03/21-26/06/21)
Kinh tế học đại cương
-Trống-
A309 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG01.L21.CLC -

HỌC ONLINE

- 23SV - EN

Nguyễn Nữ Huyền Trang
(01/03/21-05/06/21)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A305 (TTNN)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-ENG02.L210 - 28SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(01/03/21-19/06/21)
Anh văn 2
A301 (TTNN)ENG02.L26.CLC - 24SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(01/03/21-05/06/21)
Anh văn 2
ENG02.L27.CLC - 27SV - EN
Ngô Thị Mỹ Ngọc
(01/03/21-05/06/21)
Anh văn 2
ENG04.L23.CLC -

HỌC ONLINE

- 16SV - EN

Tất Dương Khánh Linh
(01/03/21-05/06/21)
Anh văn 4
-Trống--Trống-
A311 (TTNN)-Trống--Trống--Trống-ENG03.L22.CLC - 16SV - EN
Nguyễn Trang Nhung
(01/03/21-05/06/21)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C106 (CLC)IE101.L22.CNCL - 43SV - VN
(01/03/21-01/05/21)
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
-Trống-IT003.L23.KHCL - 45SV - VN
Nguyễn Thị Quý
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
B5.08IE204.L22 - 57SV - VN
Võ Tấn Khoa
(01/03/21-29/05/21)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
-Trống-IT006.L23 - 42SV - VN
Phạm Minh Quân
(01/03/21-26/06/21)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
C208 (CLC)IE221.L22.CNCL - 40SV - VN
Nguyễn Thanh Sơn
Phạm Thế Sơn

(01/03/21-29/05/21)
Kỹ thuật lập trình Python
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C214 (CLC)IS216.L21.HTCL - 45SV - VN
Vũ Minh Sang
(01/03/21-29/05/21)
Lập trình Java
-Trống-IS201.L21.HTCL - 38SV - EN
Cao Thị Nhạn
(01/03/21-29/05/21)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống-
C306IS210.L22 - 76SV - VN
Đỗ Thị Minh Phụng
(01/03/21-29/05/21)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
-Trống-IS201.L22 - 39SV - VN
Nguyễn Đình Loan Phương
(01/03/21-29/05/21)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống-
E10.1IS334.L22.TMCL - 43SV - VN
(01/03/21-29/05/21)
Thương mại điện tử
-Trống-IS207.L22.TMCL - 40SV - VN
Mai Xuân Hùng
(01/03/21-29/05/21)
Phát triển ứng dụng web
-Trống-
C301 (CLC)IS252.L21.HTCL - 41SV - EN
Cao Thị Nhạn
(01/03/21-29/05/21)
Khai thác dữ liệu
-Trống-MA005.L21.MMCL - 45SV - VN
Hà Mạnh Linh
(01/03/21-15/05/21)
Xác suất thống kê
B3.16IS353.L21 - 29SV - VN
Nguyễn Thị Kim Phụng
(01/03/21-29/05/21)
Mạng xã hội
-Trống-IS254.L21 - 89SV - VN
Dương Minh Đức
(01/03/21-29/05/21)
Hệ hỗ trợ quyết định
-Trống-
C104 (CLC)IT002.L21.ANTN - 19SV - VN
Huỳnh Tuấn Anh
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.4IT002.L22.ATCL - 45SV - VN
Phan Thế Duy
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-IT002.L21.KHCL - 45SV - VN
Thái Thụy Hàn Uyển
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
C205IT002.L28 - 98SV - VN
Bùi Văn Thành
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
SS004.L22 -

HỌC ONLINE

- 96SV - VN

Lê Thanh Trọng
(01/03/21-26/06/21)
Kỹ năng nghề nghiệp
IT002.L22 - 97SV - VN
Bùi Văn Thành
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E03.2IT003.L22.CNCL - 45SV - VN
Đỗ Văn Tiến
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-IT002.L22.MTCL -

HỌC ONLINE

- 45SV - VN

Lê Thanh Trọng
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
SS004.L26.CLC - 37SV - VN
Nguyễn Đình Hiển
(01/03/21-26/06/21)
Kỹ năng nghề nghiệp
C216 (CLC)SE104.L22.PMCL - 46SV - EN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(01/03/21-29/05/21)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống-IT002.L22.PMCL - 45SV - VN
Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E11.2IT003.L21.KHTN - 25SV - VN
Lê Minh Hưng
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.4IT003.L21.PMCL - 45SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SS004.L21.CLC - 40SV - VN
Trịnh Thị Mỹ Hiền
(01/03/21-26/06/21)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C114IT012.L21 - 87SV - VN
(01/03/21-26/06/21)
Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II
-Trống--Trống-IT003.L22 - 78SV - VN
Nguyễn Bích Vân
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C308SS010.L23 - 133SV - VN
Hoàng Thùy Linh
(01/03/21-26/06/21)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
SS010.L24 - 127SV - VN
Hoàng Thùy Linh
(01/03/21-26/06/21)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
-Trống-IT006.L21 - 74SV - VN
(01/03/21-26/06/21)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
A315 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT006.L21.MTCL - 46SV - VN
Nguyễn Thanh Thiện
(01/03/21-26/06/21)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
A325 (CLC)IT007.L21.CNCL - 43SV - VN
Nguyễn Thanh Thiện
(01/03/21-26/06/21)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-MA004.L21.HTCL -

HỌC ONLINE

- 46SV - VN

Lê Huỳnh Mỹ Vân
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C113IT007.L22 - 97SV - VN
Trần Ngọc Đức
(01/03/21-26/06/21)
Hệ điều hành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A215 (CLC)PH002.L21.ATCL -

HỌC ONLINE

- 47SV - VN

Vũ Đức Lung
(01/03/21-26/06/21)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-IT007.L22.KHCL - 45SV - VN
Lê Hoài Nghĩa
(01/03/21-26/06/21)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
E11.4-Trống-JAN02.L21.CNCL - 22SV - JP
Đỗ Nguyễn Thanh Ngân
(01/03/21-22/05/21)
Tiếng Nhật 2
JAN02.L23.CNCL - 18SV - JP
Nguyễn Thị Hoa
(01/03/21-22/05/21)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
E11.6MSIS4133.L21.CTTT - 21SV - EN
Nguyễn Đình Thuân
(01/03/21-29/05/21)
Công nghệ thông tin trong thương mại điện tử
-Trống-JAN02.L24.CNCL.1 - 28SV - JP(HT1)
Bùi Thị Phương Thảo
(01/03/21-22/05/21)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
C312MA005.L23 -

HỌC ONLINE

- 69SV - VN

Lê Vũ Trường
(01/03/21-26/06/21)
Xác suất thống kê
MA004.L22 - 77SV - VN
Nguyễn Thị Hiên
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
B2.20 (CLC)MA004.L22.PMCL - 45SV - VN
Cao Thanh Tình
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.L22.HTCL - 45SV - VN
Cao Thanh Tình
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C311MA004.L28 - 77SV - VN
Nguyễn Thị Hiên
(01/03/21-26/06/21)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA005.L24 -

HỌC ONLINE

- 28SV - VN

Lê Vũ Trường
(01/03/21-26/06/21)
Xác suất thống kê
E04.2NT532.L21.MMCL - 19SV - EN
Lê Kim Hùng
(01/03/21-26/06/21)
Công nghệ Internet of things hiện đại
-Trống--Trống--Trống-MA005.L22.KHCL -

HỌC ONLINE

- 45SV - VN

Đặng Lệ Thúy
(01/03/21-15/05/21)
Xác suất thống kê
C101 (CLC)MA005.L23.CNCL -

HỌC ONLINE

- 45SV - VN

Đặng Lệ Thúy
(01/03/21-15/05/21)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C218 (CLC)MSIS405.L21.CTTT - 40SV - EN
Đỗ Trọng Hợp
(01/03/21-26/06/21)
Dữ liệu lớn
-Trống--Trống-SE114.L21.PMCL - 50SV - VN
Nguyễn Tấn Toàn
(01/03/21-19/06/21)
Nhập môn ứng dụng di động
-Trống-
E04.1-Trống-NT330.L21.ANTN - 26SV - VN
Phạm Văn Hậu
Lê Đức Thịnh

(01/03/21-26/06/21)
An toàn mạng không dây và di động
-Trống--Trống-NT105.L21.MMCL - 40SV - EN
Lê Kim Hùng
Phạm Quốc Việt

(01/03/21-26/06/21)
Truyền dữ liệu
NT106.L21.MMCL - 46SV - VN
Đặng Lê Bảo Chương
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình mạng căn bản
C212 (CLC)-Trống--Trống--Trống-NT230.L21.ATCL - 35SV - VN
Phan Thế Duy
(01/03/21-26/06/21)
Cơ chế hoạt động của mã độc
-Trống-NT106.L21.ANTN - 26SV - VN
Đỗ Thị Hương Lan
(01/03/21-26/06/21)
Lập trình mạng căn bản
-Trống--Trống-
B6.06-Trống--Trống--Trống-NT405.L21 - 32SV - VN
Tô Nguyễn Nhật Quang
(01/03/21-26/06/21)
Bảo mật Internet
NT204.L21.ANTT - 61SV - VN
Nguyễn Thanh Hòa
(01/03/21-26/06/21)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
-Trống-NT219.L21.ANTT - 61SV - VN
Nguyễn Thanh Hòa
(01/03/21-26/06/21)
Mật mã học
B6.08-Trống--Trống--Trống-NT531.L21 -

HỌC ONLINE

- 40SV - VN

Lê Trung Quân
(01/03/21-26/06/21)
Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-PHYS1214.L22.CTTT -

HỌC ONLINE

- 31SV - EN

Phan Bách Thắng
(01/03/21-26/06/21)
Vật lý đại cương II
-Trống-
B4.14SE106.L21 - 57SV - VN
Nguyễn Công Hoan
(01/03/21-26/06/21)
Đặc tả hình thức
-Trống-SE102.L21 - 44SV - VN
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(01/03/21-19/06/21)
Nhập môn phát triển game
-Trống-
C305SS007.L21 - 136SV - VN
Lê Võ Thanh Lâm
(01/03/21-26/06/21)
Triết học Mác – Lênin
SS003.L22 -

HỌC ONLINE

- 133SV - VN

Lường Thị Phượng
(01/03/21-26/06/21)
Tư tưởng Hồ Chí Minh
SS008.L22 - 134SV - VN
Lê Văn Thông
(01/03/21-26/06/21)
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
SS009.L22 - 106SV - VN
Lê Võ Thanh Lâm
(01/03/21-26/06/21)
Chủ nghĩa xã hội khoa học
-Trống-