Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2016 - 2017
Thứ 2 - ngày 01/05/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C312CE107.H21 - 60SV - VN
Trần Ngọc Đức
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống nhúng
-Trống--Trống-CE101.H21 - 101SV - VN
Trịnh Lê Huy
(06/02/17-27/05/17)
Lý thuyết mạch điện
-Trống--Trống-
C310(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE107.H22.2 - 36SV - VN(HT1)
Trần Ngọc Đức
(20/02/17-27/05/17)
Hệ thống nhúng
A213(PM)CE119.H21.2 - 36SV - VN(HT1)
(20/02/17-27/05/17)

CE119.H21.1 - 36SV - VN (HT1)(27/02/17-27/05/17)
Thực hành Kiến trúc máy tính
PH002.H27.2 - 49SV - VN(HT1)
(13/02/17-10/06/17)

PH002.H27.1 - 49SV - VN (HT1)(06/02/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống-
C207(PM)-Trống--Trống-NT106.H21.ANTN.1 - 32SV - VN(HT1)
Đồng Tiến Dũng
(20/02/17-27/05/17)
Lập trình mạng căn bản
CE119.H21.MTCL - 39SV - VN(HT1)
(27/02/17-27/05/17)
Thực hành Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
C306-Trống--Trống--Trống-NT210.H21 - 33SV - VN
Vũ Trí Dũng
(06/02/17-27/05/17)
Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng
CS113.H22 - 64SV - VN
Mai Tiến Dũng
(06/02/17-27/05/17)
Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh
-Trống--Trống-
E10.4CS226.H21.KHTN - 23SV - VN
Nguyễn Tuấn Đăng
(06/02/17-27/05/17)
Ngôn ngữ học máy tính
-Trống-IS201.H22.PMCL - 32SV - VN
Đỗ Thị Minh Phụng
(06/02/17-27/05/17)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống--Trống-
E11.1-Trống-CS2433.H22.CTTT - 39SV - EN
Phạm Hoàng Anh
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình C/C++
PH002.H21.CLC.2 - 20SV - VN(HT1)
Ngô Hiếu Trường
(13/02/17-10/06/17)

PH002.H21.CLC.1 - 20SV - VN (HT1)
Ngô Hiếu Trường
(06/02/17-03/06/17)
Nhập môn mạch số
E10.8IS207.H21.HTCL - 24SV - VN
Mai Xuân Hùng
(06/02/17-27/05/17)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống-CS314.H21.KHTN - 23SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo
-Trống--Trống-
C308-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS324.H21 - 64SV - VN
Nguyễn Tuấn Đăng
(06/02/17-27/05/17)
Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
-Trống--Trống-
E04.4PH002.H21.CLC - 41SV - VN
Phan Đình Duy
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
CS3653.H21.CTTT.1 - 35SV - EN(HT1)
Cao Thanh Tình
(16/01/17-10/06/17)
Toán rời rạc cho máy tính
SE104.H21.PMCL - 44SV - VN
Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
E10.1EN003.H22 - 60SV - VN
Võ Thị Thanh Lý
(06/02/17-27/05/17)
Anh văn 3
-Trống-CS4273.H21.CTTT - 36SV - EN
Lê Lam Sơn
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
C215-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EC001.H21 - 60SV - VN
Lê Nhân Mỹ
(02/01/17-10/06/17)
Kinh tế học đại cương
-Trống-
C214EN003.H21 - 70SV - VN
Lê Hoàng Quân
(06/02/17-27/05/17)
Anh văn 3
-Trống-IE301.H21 - 23SV - VN
Võ Thị Ngọc Trinh
(06/02/17-27/05/17)
Quản trị quan hệ khách hàng
-Trống--Trống-
E02.4IT002.H21.CLC - 42SV - VN
Phạm Thi Vương
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
SS004.H21.CLC - 42SV - VN
Lê Thanh Trọng
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
EN004.H21.CLC - 23SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 1
-Trống-
C213EN005.H21 - 44SV - VN
Võ Thị Hồng Lê
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-EN005.H22 - 43SV - VN
Hồ Thị Xuân Vương
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-
E04.2EN006.H21.CLC - 41SV - EN
Hồ Thị Xuân Vương
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A205(PM)IS201.H22.PMCL.1 - 32SV - VN(HT1)
Đỗ Thị Minh Phụng
(20/02/17-27/05/17)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
IT002.H21.CLC.2 - 21SV - VN(HT1)
Hoàng Văn Hà
(23/01/17-10/06/17)

IT002.H21.CLC.1 - 21SV - VN (HT1)
Hoàng Văn Hà
(16/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C208IT005.H21 - 52SV - VN
Vũ Trí Dũng
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-IS207.H21 - 40SV - VN
Vũ Minh Sang
(06/02/17-27/05/17)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống-
C202(PM)IT003.H21.CLC.2 - 23SV - VN(HT1)
Nguyễn Bích Vân
(23/01/17-10/06/17)

IT003.H21.CLC.1 - 23SV - VN (HT1)
Nguyễn Bích Vân
(16/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IS207.H21.HTCL.1 - 24SV - VN(HT1)
Mai Xuân Hùng
(20/02/17-27/05/17)
Phát triển ứng dụng web
C210IS254.H22 - 43SV - VN
Dương Minh Đức
(06/02/17-27/05/17)
Hệ hỗ trợ quyết định
-Trống--Trống-IT004.H21 - 52SV - VN
Cao Thị Nhạn
(06/02/17-27/05/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C216-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS334.H22 - 40SV - VN
Dương Minh Đức
(06/02/17-27/05/17)
Thương mại điện tử
-Trống--Trống-
C112SE106.H22 - 45SV - VN
Vũ Thanh Nguyên
(06/02/17-27/05/17)
Đặc tả hình thức
-Trống-IS335.H21 - 56SV - VN
Nguyễn Duy
(06/02/17-27/05/17)
An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
-Trống--Trống-
C205IT002.H21 - 77SV - VN
Nguyễn Vĩnh Kha
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
NT109.H21 - 33SV - VN
Nguyễn Quang Minh
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình ứng dụng mạng
IT002.H24 - 50SV - VN
Nguyễn Vĩnh Kha
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
NT402.H22 - 78SV - VN
Trần Bá Nhiệm
(06/02/17-27/05/17)
Công nghệ mạng viễn thông
C111(PM)IT002.H25.2 - 40SV - VN(HT1)
Hoàng Văn Hà
(13/02/17-10/06/17)

IT002.H25.1 - 40SV - VN (HT1)
Hoàng Văn Hà
(06/02/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.H210.2 - 39SV - VN(HT1)
Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(13/02/17-10/06/17)

IT002.H210.1 - 39SV - VN (HT1)
Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
(06/02/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C206IT003.H21 - 86SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SE313.H21 - 72SV - VN
Nguyễn Vĩnh Kha
(06/02/17-27/05/17)
Một số thuật toán thông minh
IT003.H210 - 82SV - VN
Ngô Quốc Hưng
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
E04.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT003.H21.CLC - 46SV - VN
Đỗ Văn Nhơn
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
C309(PM)IT003.H25.2 - 44SV - VN(HT1)
Ngô Quốc Hưng
(13/02/17-10/06/17)

IT003.H25.1 - 44SV - VN (HT1)
Ngô Quốc Hưng
(06/02/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.H24.1 - 42SV - VN(HT1)
Phạm Nguyễn Trường An
(06/02/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
A217(PM)IT007.H22.2 - 48SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Thiện
(27/02/17-27/05/17)

IT007.H22.1 - 48SV - VN (HT1)
Nguyễn Thanh Thiện
(20/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
IT007.H21.2 - 47SV - VN(HT1)
Thiều Xuân Khánh
(27/02/17-27/05/17)

IT007.H21.1 - 47SV - VN (HT1)
Thiều Xuân Khánh
(20/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
C108 (CLC)IT007.H23.CLC - 43SV - VN
(06/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C110(PM)MSIS4263.H21.CTTT.1 - 20SV - EN(HT1)
Nguyễn Thị Kim Phụng
(20/02/17-27/05/17)
Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định
-Trống--Trống-IT007.H23.CLC.2 - 21SV - VN(HT1)
(27/02/17-27/05/17)

IT007.H23.CLC.1 - 21SV - VN (HT1)(20/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
E03.2MA002.H21.CLC - 42SV - VN
Cao Thanh Tình
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
MA002.H21.CLC.1 - 41SV - VN(HT1)
Đặng Lệ Thúy
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
MA002.H22.CLC - 41SV - VN
Cao Thanh Tình
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
MA002.H22.CLC.1 - 41SV - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
C109 (CLC)SE104.H21 - 46SV - VN
Nguyễn Công Hoan
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-MA002.H21.CTTN - 59SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống-
C114MA005.H21 - 42SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(06/02/17-27/05/17)
Xác suất thống kê
NT211.H21.ANTT - 51SV - VN
Nguyễn Duy
Phạm Văn Hậu

(06/02/17-27/05/17)
An ninh nhân sự, định danh và chứng thực
MA005.H22 - 88SV - VN
Hà Mạnh Linh
(06/02/17-27/05/17)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
E02.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA005.H21.CTTN - 34SV - VN
Dương Ngọc Hảo
(06/02/17-27/05/17)
Xác suất thống kê
SE104.H22.PMCL - 41SV - VN
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
E04.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MSIS4523.H21.CTTT - 20SV - EN
Lê Trung Quân
(06/02/17-27/05/17)
Hệ truyền thông dữ liệu
-Trống--Trống-
C311-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT101.H22 - 89SV - VN
Tô Nguyễn Nhật Quang
(06/02/17-27/05/17)
An toàn mạng máy tính
-Trống--Trống-
E10.6NT106.H21.ANTN - 32SV - VN
Nguyễn Quang Minh
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình mạng căn bản
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C212(PM)NT118.H21.2 - 43SV - VN(HT1)
Thái Huy Tân
(27/02/17-27/05/17)

NT118.H21.1 - 43SV - VN (HT1)
Thái Huy Tân
(20/02/17-27/05/17)
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C211(PM)NT532.H21.1 - 46SV - VN(HT1)
Nguyễn Khánh Thuật
Đặng Lê Bảo Chương

(20/02/17-27/05/17)
Công nghệ Internet of things hiện đại
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C305PH002.H21 - 99SV - VN
Hà Lê Hoài Trung
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-PH002.H22 - 95SV - VN
Phan Đình Duy
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
GĐ2 (A2)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE104.H22 - 50SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
C113-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE104.H26 - 51SV - VN
Huỳnh Ngọc Tín
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
E10.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE106.H21.PMCL - 26SV - VN
Vũ Thanh Nguyên
(06/02/17-27/05/17)
Đặc tả hình thức
-Trống-
E11.4SE109.H21.PMCL - 25SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(06/02/17-27/05/17)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C107SE405.H21 - 32SV - VN
Nguyễn Trác Thức
(06/02/17-27/05/17)
Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing
SS004.H21 - 84SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
SE401.H21 - 48SV - VN
Phạm Thi Vương
(06/02/17-27/05/17)
Mẫu thiết kế
-Trống--Trống-
GĐ1 (A1)SS001.H21 - 148SV - VN
Nguyễn Đình Quốc Cường
(06/02/17-27/05/17)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-