Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2018 - 2019
Thứ 7 - ngày 22/09/2018
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C206IT003.J11 - 80SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-CE104.J11 - 65SV -
(03/09/18-22/12/18)
Các thiết bị và mạch điện tử
-Trống--Trống-
C207(PM)CE117.J11.1 - 28SV - VN(HT1)
(17/09/18-15/12/18)
Thực hành điện- điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C114CE222.J11 - 7SV -
(03/09/18-22/12/18)
Thiết kế vi mạch số
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A213(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE222.J11.1 - 7SV - (HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Thiết kế vi mạch số
C113CS112.J11 - 82SV -
(03/09/18-22/12/18)
Phân tích và thiết kế thuật toán
-Trống--Trống-CS112.J12 - 67SV -
(03/09/18-22/12/18)
Phân tích và thiết kế thuật toán
-Trống--Trống-
C213CS315.J11 - 34SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Máy học nâng cao
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C205CS331.J11 - 53SV -
(03/09/18-22/12/18)
Thị giác máy tính nâng cao
SE114.J12 - 50SV -
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn ứng dụng di động
IT008.J11 - 108SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Lập trình trực quan
-Trống--Trống-
C216ENG03.J113 - 30SV - VN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống-EC331.J11 - 56SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử
-Trống--Trống-
A305 (TTNN)ENG03.J14.CLC - 20SV - EN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 3
ENG01.J113 - 31SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Anh văn 1
ENG03.J12 - 28SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 3
-Trống--Trống-
A309 (TTNN)ENG02.J11 - 28SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
ENG01.J13.CLC - 32SV - EN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 1
ENG02.J13 - 29SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
-Trống--Trống-
A307 (TTNN)ENG02.J12.CLC - 27SV - EN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
ENG02.J11.CLC - 18SV - EN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
ENG03.J11 - 30SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 3
-Trống--Trống-
C215ENG02.J110 - 31SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C214ENG02.J12 - 32SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
ENG03.J112 - 29SV - VN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 3
ENG02.J17 - 30SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 2
-Trống--Trống-
A301 (TTNN)ENG04.J11.CLC - 24SV - EN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 4
ENG02.J17.CLC - 27SV - EN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.3ENG02.J17.CLC - 27SV - EN - Dạy bù
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 2
ENG03.J112.CLC - 27SV - EN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E01.2 (TNNN)ENG03.J18 - 31SV - VN
(03/09/18-12/01/19)
Anh văn 3
-Trống--Trống-ENG03.J13 - 30SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 3
-Trống--Trống-
E03.3-Trống--Trống--Trống-ENG03.J13.CLC - 21SV - EN
(03/09/18-22/12/18)
Anh văn 3
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C210IS211.J11 - 47SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống-IS208.J11 - 50SV -
(03/09/18-22/12/18)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
C211(PM)IS208.J11.1 - 50SV - (HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IS208.J12.1 - 37SV - (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
IT003.J11.1 - 40SV - VN(HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.J11.2 - 40SV - VN (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
C307(PM)IT004.J111.1 - 52SV - (HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu
IT004.J112.1 - 51SV - (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu
IS211.J11.1 - 47SV - VN(HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu phân tán
E04.4IS336.J11.HTCL - 36SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS336.J12.HTCL - 22SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
-Trống--Trống-
E04.1IT001.J13.MTCL - 37SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-IT001.J12.PMCL - 50SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Nhập môn lập trình
-Trống-SE102.J13.PMCL - 51SV - VN - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn phát triển game
A217(PM)IT001.J12.PMCL.2 - 24SV - VN(HT1)
(17/09/18-12/01/19)
Nhập môn lập trình
IT001.J12.PMCL.1 - 26SV - VN (HT1)
(10/09/18-05/01/19)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C110(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.J13.MTCL.2 - 18SV - VN(HT1)
(17/09/18-12/01/19)
Nhập môn lập trình
IT001.J13.MTCL.1 - 19SV - VN (HT1)
(10/09/18-05/01/19)
Nhập môn lập trình
E03.4IT002.J11.CLC - 45SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A205(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT002.J11.CLC.1 - 22SV - VN(HT1)
(17/09/18-15/12/18)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.J11.CLC.2 - 23SV - VN (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Lập trình hướng đối tượng
C208IT004.J17 - 50SV -
(03/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-IT004.J18 - 38SV -
(03/09/18-22/12/18)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
E03.2IT005.J11.MMCL - 35SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-MA006.J11.MMCL - 38SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống-
C312IT007.J12 - 40SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-IT005.J16 - 78SV -
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
C212(PM)IT005.J16.1 - 38SV - (HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Nhập môn mạng máy tính
IT005.J16.2 - 40SV - (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Nhập môn mạng máy tính
IT007.J12.1 - 40SV - VN(HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Hệ điều hành
E02.2IT007.J11.CLC - 23SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Hệ điều hành
NT205.J11.ANTN - 31SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Tấn công mạng
JAN01.J13.CNCL - 26SV - VN
(10/09/18-12/01/19)
Tiếng Nhật 1
-Trống-
C111(PM)IT008.J11.1 - 55SV - VN(HT1)
(17/09/18-22/12/18)
Lập trình trực quan
IT008.J11.2 - 53SV - VN (HT1)
(24/09/18-22/12/18)
Lập trình trực quan
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.J11.KHTN - 25SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
E02.4MA003.J12.MMCL - 36SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Đại số tuyến tính
SE102.J11.PMCL - 41SV - VN - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn phát triển game
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C101 (CLC)MA005.J11.CLC - 45SV - VN
(03/09/18-22/12/18)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.J11.ANTN - 22SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống-
E04.2MA006.J12.MTCL - 36SV - VN
(27/08/18-12/01/19)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C109 (CLC)SE310.J11 - 40SV - VN - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Công nghệ .NET
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C306-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE401.J11 - 53SV - - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Mẫu thiết kế
C106 (CLC)SE108.J13.PMCL - 33SV - VN - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Kiểm chứng phần mềm
SE102.J12.PMCL - 50SV - VN - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn phát triển game
-Trống--Trống--Trống-
C308SE102.J12 - 52SV - - Dạy bù
(03/09/18-22/12/18)
Nhập môn phát triển game
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-