Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2017 - 2018
Thứ 2 - ngày 23/10/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
E10.8CE103.I11.MTCL - 26SV - EN
Trần Ngọc Đức
(04/09/17-23/12/17)
Vi xử lý-vi điều khiển
-Trống--Trống-IS252.I11.HTCL - 21SV - EN
Nguyễn Đình Thuân
(04/09/17-23/12/17)
Khai thác dữ liệu
-Trống--Trống-
C302(PM)IS216.I11.HTCL.1 - 29SV - VN(HT1)
Mai Xuân Hùng
(18/09/17-23/12/17)
Lập trình Java
-Trống--Trống-CE103.I11.MTCL.1 - 26SV - EN(HT1)
Phạm Minh Quân
(18/09/17-16/12/17)
Vi xử lý-vi điều khiển
C312IT005.I11 - 105SV - VN
Tô Nguyễn Nhật Quang
Lý Trọng Nhân

(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-CE104.I11 - 69SV - VN
Phan Đình Duy
(04/09/17-23/12/17)
Các thiết bị và mạch điện tử
-Trống--Trống-
C207(PM)CE117.I11.1 - 33SV - VN(HT1)
(25/09/17-23/12/17)
Thực hành điện- điện tử
NT101.I11.ANTN.1 - 31SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(18/09/17-23/12/17)
An toàn mạng máy tính
-Trống--Trống-
E10.4CE118.I12.MTCL - 26SV - EN
Hồ Ngọc Diễm
(04/09/17-23/12/17)
Thiết kế luận lý số
-Trống--Trống-IT006.I11.PMCL - 30SV - VN
Trương Văn Cương
(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
A213(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS207.I11.2 - 38SV - VN(HT1)
Trình Trọng Tín
(25/09/17-24/12/17)

CE118.I12.MTCL.1 - 38SV - EN (HT1)(18/09/17-16/12/17)
Phát triển ứng dụng web
A325(PM)CE211.I11.MTCL.1 - 18SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Thiện
(18/09/17-23/12/17)
Lập trình nhúng căn bản
-Trống--Trống-SE330.I11.PMCL.1 - 21SV - VN(HT1)
Lê Thanh Trọng
(18/09/17-23/12/17)
Ngôn ngữ lập trình Java
-Trống--Trống-
GĐ2 (A2)SS001.I11 - 146SV - VN
Trần Hoàng Hảo
(04/09/17-23/12/17)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
CE314.I11 - 45SV - VN
Trần Ngọc Đức
(04/09/17-23/12/17)
Trình biên dịch
-Trống--Trống-
C101 (CLC)CS110.I11.KHTN - 37SV - VN
Nguyễn Đình Hiển
Hồ Long Vân

(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn công nghệ tri thức & máy học
-Trống--Trống-IT001.I11.HTCL - 40SV - VN
Ngô Quốc Hưng
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
C311CS112.I11 - 73SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(04/09/17-23/12/17)
Phân tích và thiết kế thuật toán
NT118.I12 - 109SV - VN - Dạy bù
Trần Hồng Nghi
(04/09/17-23/12/17)
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
CS112.I12 - 31SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(04/09/17-23/12/17)
Phân tích và thiết kế thuật toán
-Trống--Trống-
C308SE405.I11 - 72SV - VN
Phan Nguyệt Minh
(04/09/17-23/12/17)
Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing
SS004.I11 - 48SV - VN
Lê Thanh Trọng
(04/09/17-23/12/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
CS410.I11 - 35SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(04/09/17-23/12/17)
Mạng neural và thuật giải di truyền
-Trống--Trống-
E03.2IT004.I11.PMCL - 44SV - VN
Thái Bảo Trân
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
SE341.I11.PMCL - 33SV - VN
Trần Anh Dũng
(04/09/17-23/12/17)
Công nghệ Web và ứng dụng
CS4323.I11.CTTT - 43SV - EN
Nguyễn Minh Sơn
(04/09/17-23/12/17)
Hệ điều hành
MA003.I11.PMCL.1 - 49SV - VN(HT1)
Đặng Lệ Thúy
(04/09/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
C306CS511.I11 - 42SV - VN
Phạm Nguyễn Trường An
(04/09/17-23/12/17)
Ngôn ngữ lập trình C#
NT113.I11 - 106SV - VN
Trần Thị Dung
(04/09/17-23/12/17)
Thiết kế Mạng
IT001.I12 - 78SV - VN
Trịnh Quốc Sơn
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
E04.4CS5423.I11.CTTT - 35SV - EN
Đỗ Phúc
(04/09/17-23/12/17)
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-IT006.I12.MTCL - 21SV - EN
Lâm Đức Khải
Lâm Đức Khải

(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
C110(PM)IS252.I11.HTCL.1 - 21SV - EN(HT1)
Trương Thu Thủy
(18/09/17-23/12/17)
Khai thác dữ liệu
-Trống--Trống-CS5423.I11.CTTT.1 - 35SV - EN(HT1)
Nguyễn Thị Kim Phụng
(18/09/17-23/12/17)
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C208EN004.I11 - 53SV - VN
Tất Dương Khánh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-EN002.I11 - 49SV - VN
Tất Dương Khánh Linh
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 2
-Trống-
C213EN004.I13 - 52SV - VN
Nguyễn Thị Đoan Thư
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-EN003.I12 - 44SV - VN
Nguyễn Thị Đoan Thư
(04/09/17-24/12/17)
Anh văn 3
-Trống-
C210EN004.I12 - 40SV - VN
Võ Thị Thanh Lý
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-EN006.I11 - 49SV - VN
Võ Thị Hồng Lê
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 3
-Trống-
E02.4MA006.I11.MMCL - 36SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-EN004.I13.CLC - 45SV - EN
Nguyễn Thị Huỳnh Như
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C201 (CLC)EN004.I14.CLC - 33SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-MA003.I11.MMCL - 34SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
MA003.I11.MMCL.1 - 34SV - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(04/09/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
C214-Trống-NT532.I11.ANTT - 40SV - VN - Dạy bù
Trần Hồng Nghi
(04/09/17-23/12/17)
Công nghệ Internet of things hiện đại
-Trống--Trống-EN004.I17 - 50SV - VN
Tạ Kim Hoàng
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C112 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IE103.I11 - 73SV - VN
Nguyễn Gia Tuấn Anh
(04/09/17-23/12/17)
Quản lý thông tin
-Trống--Trống-
C212(PM)IE103.I11.2 - 37SV - VN(HT1)
Tạ Thu Thủy
(25/09/17-23/12/17)

IE103.I11.1 - 37SV - VN (HT1)
Tạ Thu Thủy
(18/09/17-23/12/17)
Quản lý thông tin
IS210.I11.1 - 58SV - VN(HT1)
Nguyễn Hồ Duy Trí
(25/09/17-23/12/17)

IS207.I11.1 - 58SV - VN (HT1)
Trình Trọng Tín
(18/09/17-23/12/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
E11.4INT001.I11.CTTT - 23SV - EN
Lê Hoàng Quân
(02/10/17-06/01/18)
General English I
-Trống--Trống-PH001.I11.ANTN - 24SV - VN
Lê Nguyễn Bảo Thư
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống-
E10.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-INT002.I14.CLC - 28SV - EN
Võ Thị Thanh Lý
(02/10/17-06/01/18)
TOEIC I
-Trống--Trống-
C206IS207.I11 - 85SV - VN
Trình Trọng Tín
(04/09/17-23/12/17)
Phát triển ứng dụng web
-Trống--Trống-SE104.I12 - 54SV - VN
Huỳnh Ngọc Tín
Nguyễn Công Hoan

(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
E10.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS216.I11.HTCL - 29SV - VN
Vũ Minh Sang
Mai Xuân Hùng

(04/09/17-23/12/17)
Lập trình Java
-Trống--Trống-
C305IS251.I11 - 46SV - VN
Nguyễn Văn Xanh
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý
SE102.I11 - 80SV - VN
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn phát triển game
IT001.I11 - 98SV - VN
Cáp Phạm Đình Thăng
Cáp Phạm Đình Thăng

(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
NT533.I11 - 70SV - VN
Phạm Văn Hậu
(04/09/17-23/12/17)
Hệ tính toán phân bố
C310(PM)STAT4033.I11.CTTT.1 - 42SV - EN(HT1)
Hà Văn Thảo
(25/09/17-30/12/17)

PH002.I11.1 - 42SV - VN (HT1)(02/10/17-23/12/17)
Thống kê
IS251.I12.1 - 38SV - VN(HT1)
Nguyễn Thành Hiệp
(25/09/17-23/12/17)

IS251.I11.1 - 38SV - VN (HT1)
Nguyễn Hồ Duy Tri
(18/09/17-23/12/17)
Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý
C215IS252.I12 - 44SV - VN
Cao Thị Nhạn
Nguyễn Hồ Duy Tri

(04/09/17-23/12/17)
Khai thác dữ liệu
NT334.I11.ANTT - 53SV - VN
Đàm Quang Hồng Hải
Phan Thế Duy

(04/09/17-23/12/17)
Pháp chứng kỹ thuật số
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.I11.ATCL - 47SV - VN
Mai Tiến Dũng
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
E11.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.I11.KHTN - 25SV - VN
Nguyễn Thanh Sơn
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
A205(PM)IT001.I11.PMCL.2 - 25SV - VN(HT1)
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I11.PMCL.1 - 25SV - VN (HT1)(04/09/17-30/12/17)
Nhập môn lập trình
IT005.I11.HTCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Đào Thị Thu Hà
(25/09/17-23/12/17)

IT005.I11.HTCL.1 - 22SV - VN (HT1)
Đào Thị Thu Hà
(18/09/17-16/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
C211(PM)IT001.I17.2 - 51SV - VN(HT1)
Mai Tiến Dũng
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I17.1 - 51SV - VN (HT1)
Mai Tiến Dũng
(04/09/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C111(PM)IT001.I18.2 - 45SV - VN(HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I18.1 - 45SV - VN (HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(04/09/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
NT334.I11.ANTT.1 - 53SV - VN(HT1)
Phan Thế Duy
(18/09/17-23/12/17)

NT204.I11.ANTT.1 - 53SV - VN (HT1)
Đồng Tiến Dũng
(25/09/17-23/12/17)
Pháp chứng kỹ thuật số
C216IT004.I19 - 50SV - VN
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
IS217.I12 - 44SV - VN - Dạy bù
Đỗ Thị Minh Phụng
(04/09/17-23/12/17)
Kho dữ liệu và OLAP
IT004.I11 - 49SV - VN
Trịnh Minh Tuấn
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C307(PM)IT004.I12.1 - 51SV - VN(HT1)
Nguyễn Thành Hiệp
(18/09/17-23/12/17)

IT004.I11.1 - 51SV - VN (HT1)
Nguyễn Hồ Duy Trí
(25/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
IT004.I19.1 - 50SV - VN(HT1)
(25/09/17-23/12/17)

IT004.I110.1 - 50SV - VN (HT1)
Trương Thu Thủy
(18/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
E11.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.I11.ANTN - 31SV - VN
Lê Ngô Thục Vi
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C209(PM)IT004.I11.ANTN.2 - 15SV - VN(HT1)
Dương Phi Long
(25/09/17-23/12/17)

IT004.I11.ANTN.1 - 15SV - VN (HT1)
Dương Phi Long
(18/09/17-16/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.3IT004.I11.KHTN - 28SV - VN
Đỗ Thị Minh Phụng
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C202(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.I11.KHTN.1 - 28SV - VN(HT1)
Đỗ Thị Minh Phụng
(18/09/17-16/12/17)
Cơ sở dữ liệu
A217(PM)IT004.I12.MTCL.2 - 20SV - VN(HT1)
Phan Nguyễn Thụy An
(25/09/17-23/12/17)

IT004.I12.MTCL.1 - 20SV - VN (HT1)
Phan Nguyễn Thụy An
(18/09/17-16/12/17)
Cơ sở dữ liệu
IT004.I11.PMCL.2 - 22SV - VN(HT1)
Thái Bảo Trân
(25/09/17-23/12/17)

IT004.I11.PMCL.1 - 22SV - VN (HT1)
Thái Bảo Trân
(18/09/17-16/12/17)
Cơ sở dữ liệu
E02.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.I12.MTCL - 41SV - VN
Cao Thị Nhạn
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C309(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT005.I11.2 - 53SV - VN(HT1)
Lý Trọng Nhân
(18/09/17-23/12/17)

IT005.I11.1 - 53SV - VN (HT1)
Phạm Thị Nhung
(25/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
A315 (CLC)IT005.I11.HTCL - 45SV - VN
Trần Thị Dung
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C205-Trống--Trống--Trống-IT009.I11 - 138SV - VN
Ngô Quốc Hưng
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
SE346.I11 - 60SV - VN
Phan Nguyệt Minh
(04/09/17-23/12/17)
Lập trình trên thiết bị di động
-Trống--Trống-
C301 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT009.I14.CLC - 38SV - VN
Ngô Đức Thành
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
E03.3MA003.I11.ANTN - 24SV - VN
Nguyễn Ngọc Ái Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.I11.PMCL - 49SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
E04.2MA004.I11.PMCL - 40SV - VN
Cao Thanh Tình
(04/09/17-23/12/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C107 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA004.I12 - 84SV - VN
Cao Thanh Tình
(04/09/17-23/12/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C113MA006.I15 - 77SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-MA006.I13 - 78SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-
C114-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.I14 - 92SV - VN
Hà Mạnh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-
E03.4-Trống--Trống--Trống-MATH2144.I11.CTTT.1 - 36SV - EN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(04/09/17-06/01/18)
Giải tích I
MATH2144.I11.CTTT - 36SV - EN
Nguyễn Ngọc Ái Vân
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích I
-Trống-
E11.8-Trống--Trống--Trống-NHJP1.I12 - 26SV - VN
(04/09/17-24/12/17)
Tiếng Nhật Sơ cấp 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C109 (CLC)SE102.I11.PMCL - 47SV - VN
Đinh Nguyễn Anh Dũng
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn phát triển game
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT132.I11.ANTT - 78SV - VN
Trần Thị Dung
Trần Tuấn Dũng

(04/09/17-23/12/17)
Quản trị mạng và hệ thống
C108 (CLC)PH001.I13.PMCL - 47SV - VN
Phan Hoàng Chương
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
PH001.I13.PMCL.1 - 47SV - VN(HT1)
Trần Quang Nguyên
(04/09/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E04.3SE100.I11.PMCL - 17SV - VN
Phạm Thi Vương
(04/09/17-23/12/17)
Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ3 (A3)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT010.I12 - 69SV - VN - Dạy bù
Hà Lê Hoài Trung
(28/08/17-06/01/18)
Tổ chức và cấu trúc máy tính
-Trống-