Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2016 - 2017
Thứ 3 - ngày 28/02/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
E11.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CE105.H21.MTCL - 18SV - EN
Đinh Đức Anh Vũ
(06/02/17-27/05/17)
Xử lý tín hiệu số
-Trống--Trống-
C302(PM)CE105.H21.MTCL.1 - 18SV - EN(HT1)
(27/02/17-27/05/17)
Xử lý tín hiệu số
IT003.H22.CLC.2 - 20SV - VN(HT1)
Ngô Quốc Hưng
(23/01/17-10/06/17)

IT003.H22.CLC.1 - 20SV - VN (HT1)
Ngô Quốc Hưng
(16/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
C212(PM)IS207.H21.1 - 40SV - VN(HT1)
Vũ Minh Sang
(27/02/17-27/05/17)
Phát triển ứng dụng web
CE107.H21.2 - 29SV - VN(HT1)
Lê Hoài Nghĩa
(27/02/17-27/05/17)

CE107.H21.1 - 29SV - VN (HT1)
Lê Hoài Nghĩa
(20/02/17-27/05/17)
Hệ thống nhúng
C312CE107.H22 - 36SV - VN
Trần Ngọc Đức
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống nhúng
-Trống--Trống-NT104.H21 - 94SV - VN
Bùi Văn Thành
(06/02/17-27/05/17)
Lý thuyết thông tin
-Trống--Trống-
C207(PM)CE119.H22.MTCL - 28SV - VN(HT1)
(20/02/17-27/05/17)
Thực hành Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-NT119.H21.ANTN.1 - 30SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(20/02/17-27/05/17)
Mật mã học
-Trống--Trống-
E04.2IT003.H22.CLC - 40SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-CS106.H21.KHTN - 37SV - VN
Đỗ Văn Nhơn
(06/02/17-27/05/17)
Trí tuệ nhân tạo
-Trống--Trống-
C301 (CLC)CS113.H21.KHTN - 37SV - VN
Ngô Đức Thành
(06/02/17-27/05/17)
Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E02.3CS217.H21.KHTN - 16SV - VN
Đỗ Văn Nhơn
(06/02/17-27/05/17)
Các hệ cơ sở tri thức
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS231.H21.KHTN - 25SV - VN
Ngô Đức Thành
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Thị giác máy tính
-Trống--Trống-
C308MA004.H21 - 38SV - VN
Cao Thanh Tình
(06/02/17-27/05/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-CS314.H21 - 60SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo
-Trống--Trống-
C112CS405.H21 - 52SV - VN
Trương Hải Bằng
(06/02/17-27/05/17)
Logic mờ và ứng dụng
-Trống--Trống-SE104.H24 - 53SV - VN
Nguyễn Công Hoan
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-
A325(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS4273.H22.CTTT.1 - 29SV - EN(HT1)
Nguyễn Vĩnh Kha
(27/02/17-03/06/17)

CS4273.H21.CTTT.1 - 29SV - EN (HT1)
Nguyễn Vĩnh Kha
(20/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
C208EC302.H21 - 44SV - VN
Trình Trọng Tín
(06/02/17-27/05/17)
Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử
-Trống--Trống-IS105.H22 - 72SV - VN
Trương Thu Thủy
(06/02/17-27/05/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
-Trống--Trống-
C210EN004.H21 - 37SV - VN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(06/02/17-27/05/17)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống-SE104.H21 - 46SV - VN - Dạy bù
Nguyễn Công Hoan
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
A315 (CLC)EN005.H21.CLC - 43SV - EN
Nguyễn Thị Tuyết Vinh
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C213EN005.H23 - 39SV - VN
Lê Thị Bích Thuận
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-EN005.H24 - 40SV - VN
Nguyễn Thị Tuyết Vinh
(02/01/17-10/06/17)
Anh văn 2
-Trống-
C214-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EN006.H23 - 49SV - VN
Tạ Kim Hoàng
(06/02/17-27/05/17)
Anh văn 3
-Trống-
C311IE204.H21 - 100SV - VN
Võ Ngọc Tân
Võ Ngọc Tân

(06/02/17-27/05/17)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
-Trống--Trống-NT131.H21.ANTT - 52SV - VN
Trần Hồng Nghi
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống nhúng mạng không dây
NT204.H21 - 75SV - VN
Thái Huy Tân
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
C310(PM)NT211.H21.ANTT.1 - 50SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(27/02/17-27/05/17)

NT131.H21.ANTT.1 - 50SV - VN (HT1)
Đặng Lê Bảo Chương
(20/02/17-27/05/17)
An ninh nhân sự, định danh và chứng thực
IE204.H21.2 - 50SV - VN(HT1)
Võ Ngọc Tân
(20/02/17-27/05/17)

IE204.H21.1 - 50SV - VN (HT1)
Võ Ngọc Tân
(27/02/17-27/05/17)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
C114-Trống--Trống--Trống-IE402.H21 - 38SV - VN
Nguyễn Gia Tuấn Anh
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều
MA005.H24 - 104SV - VN
Hà Mạnh Linh
(06/02/17-27/05/17)
Xác suất thống kê
-Trống--Trống-
E10.6-Trống--Trống-NT130.H21.ANTN - 25SV - VN
Phạm Văn Hậu
(06/02/17-27/05/17)
Cơ chế hoạt động của mã độc
IS105.H21.HTCL - 21SV - VN
Cao Thị Nhạn
(06/02/17-27/05/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
-Trống--Trống-
C202(PM)IS105.H21.HTCL.1 - 21SV - VN(HT1)
Cao Thị Nhạn
(20/02/17-27/05/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
IT002.H22.CLC.2 - 21SV - VN(HT1)
Hoàng Văn Hà
(23/01/17-10/06/17)

IT002.H22.CLC.1 - 21SV - VN (HT1)
Hoàng Văn Hà
(16/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C111(PM)IS210.H21.1 - 52SV - VN(HT1)
Thái Bảo Trân
(27/02/17-27/05/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
IT002.H21.2 - 36SV - VN(HT1)
Nguyễn Tấn Toàn
(13/02/17-10/06/17)

IT002.H21.1 - 36SV - VN (HT1)
Nguyễn Tấn Toàn
(06/02/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
C307(PM)IS211.H22.1 - 31SV - VN(HT1)
Nguyễn Hồ Duy Tri
(27/02/17-27/05/17)
Cơ sở dữ liệu phân tán
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ1 (A1)SS001.H22 - 145SV - VN
Nguyễn Đình Quốc Cường
(06/02/17-27/05/17)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
IS217.H21 - 30SV - VN
Nguyễn Thị Kim Phụng
(06/02/16-27/05/17)
Kho dữ liệu và OLAP
-Trống--Trống-
C211(PM)IT002.H24.1 - 50SV - VN(HT1)
Nguyễn Tấn Toàn
(06/02/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
IS405.H21.1 - 32SV - VN(HT1)
Nguyễn Hồ Duy Tri
(20/02/17-27/05/17)
Dữ liệu lớn
C205IT002.H210 - 79SV - VN
Trần Anh Dũng
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
NT303.H21 - 82SV - VN
Đàm Quang Hồng Hải
(06/02/17-27/05/17)
Công nghệ thoại IP
IT002.H25 - 81SV - VN
Trần Anh Dũng
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-
E03.2IT002.H22.CLC - 42SV - VN
Phạm Thi Vương
(02/01/17-10/06/17)
Lập trình hướng đối tượng
-Trống--Trống-PH002.H22.CLC - 43SV - VN
Hà Lê Hoài Trung
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-
C309(PM)IT003.H210.2 - 40SV - VN(HT1)
Phạm Nguyễn Trường An
(13/02/17-10/06/17)

IT003.H210.1 - 40SV - VN (HT1)
Phạm Nguyễn Trường An
(06/02/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
IT003.H21.2 - 44SV - VN(HT1)
Nguyễn Bích Vân
(13/02/17-10/06/17)

IT003.H21.1 - 44SV - VN (HT1)
Nguyễn Bích Vân
(06/02/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
C206IT003.H24 - 42SV - VN
Nguyễn Bích Vân
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
NT531.H21 - 54SV - VN
Lê Trung Quân
(06/02/17-27/05/17)
Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính
IT003.H25 - 90SV - VN
Trần Nguyên Phong
(02/01/17-10/06/17)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-Trống--Trống-
A217(PM)IT004.H21.1 - 52SV - VN(HT1)
(20/02/17-27/05/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C305IT007.H21 - 96SV - VN
Lê Hoài Nghĩa
(06/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-IT007.H22 - 97SV - VN
Nguyễn Hữu Lượng
(06/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
E10.1PHYS1214.H21.CTTT.1 - 42SV - EN(HT1)
Lê Nguyễn Bảo Thư
(20/02/17-27/05/17)
Vật lý đại cương II
-Trống--Trống-IT007.H22.CLC - 44SV - VN
Phan Đình Duy
(06/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C110(PM)IT007.H22.CLC.2 - 22SV - VN(HT1)
Phan Đình Duy
(27/02/17-27/05/17)

IT007.H22.CLC.1 - 22SV - VN (HT1)
Phan Đình Duy
(20/02/17-27/05/17)
Hệ điều hành
MSIS4523.H21.CTTT.1 - 20SV - EN(HT1)
Đặng Lê Bảo Chương
(20/02/17-27/05/17)
Hệ truyền thông dữ liệu
-Trống--Trống-
E04.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT008.H22.CLC - 42SV - VN
Phạm Thi Vương
(06/02/17-27/05/17)
Lập trình trực quan
-Trống--Trống-
C209(PM)IT008.H22.CLC.2 - 21SV - VN(HT1)
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(27/02/17-27/05/17)

IT008.H22.CLC.1 - 21SV - VN (HT1)
Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(20/02/17-27/05/17)
Lập trình trực quan
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C306MA002.H21 - 101SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống-MA002.H22 - 100SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
-Trống--Trống-
E02.4SE214.H21.PMCL - 44SV - VN
Phan Trung Hiếu
(06/02/17-27/05/17)
Công nghệ phần mềm chuyên sâu
SS004.H21.CTTN - 42SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
MA002.H23.CLC - 41SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
MA002.H23.CLC.1 - 41SV - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(02/01/17-10/06/17)
Giải tích 2
GĐ2 (A2)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA004.H22 - 54SV - VN
Cao Thanh Tình
(06/02/17-27/05/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
C101 (CLC)PH002.H21.CTTN - 40SV - VN
Trịnh Lê Huy
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
-Trống--Trống-MATH2153.H21.CTTT.1 - 36SV - EN(HT1)
Lê Hoàng Tuấn
(16/01/17-10/06/17)
Giải tích II
-Trống--Trống-
E03.3-Trống-MSIS4263.H21.CTTT - 20SV - EN
Đỗ Phúc
(06/02/17-27/05/17)
Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C106 (CLC)NT119.H21.ANTN - 30SV - VN
Nguyễn Tuấn Nam
(06/02/17-27/05/17)
Mật mã học
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ3 (A3)SE400.H21 - 28SV - VN
Vũ Thanh Nguyên
(06/02/17-27/05/17)
Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM
-Trống-NT132.H22 - 48SV - VN
Vũ Trí Dũng
(06/02/17-27/05/17)
Quản trị mạng và hệ thống
-Trống--Trống-
C108 (CLC)NT204.H21.ANTN - 37SV - VN
Phạm Văn Hậu
(06/02/17-27/05/17)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A205(PM)-Trống--Trống-NT204.H21.ANTN.1 - 37SV - VN(HT1)
Đồng Tiến Dũng
(20/02/17-27/05/17)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
A213(PM)PH002.H22.2 - 51SV - VN(HT1)
Ngô Hiếu Trường
(13/02/17-10/06/17)

PH002.H22.1 - 51SV - VN (HT1)
Ngô Hiếu Trường
(06/02/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
PH002.H21.2 - 51SV - VN(HT1)
Trương Văn Cương
(13/02/17-10/06/17)

PH002.H21.1 - 51SV - VN (HT1)
Trương Văn Cương
(06/02/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
E11.1PH002.H22.CLC.2 - 21SV - VN(HT1)
Hà Lê Hoài Trung
(13/02/17-10/06/17)

PH002.H22.CLC.1 - 21SV - VN (HT1)
Hà Lê Hoài Trung
(06/02/17-03/06/17)
Nhập môn mạch số
PH002.H21.CTTN.2 - 20SV - VN(HT1)
Trịnh Lê Huy
(23/01/17-10/06/17)

PH002.H21.CTTN.1 - 20SV - VN (HT1)
Trịnh Lê Huy
(16/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
C113PH002.H27 - 98SV - VN
Hồ Ngọc Diễm
(02/01/17-10/06/17)
Nhập môn mạch số
IS201.H24 - 60SV - VN - Dạy bù
Nguyễn Công Hoan
(06/02/17-27/05/17)
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C109 (CLC)SE104.H23 - 47SV - VN
Huỳnh Ngọc Tín
(06/02/17-27/05/17)
Nhập môn Công nghệ phần mềm
-Trống--Trống-SE109.H22 - 57SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(06/02/17-27/05/17)
Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm
-Trống--Trống-
C107SE330.H22 - 81SV - VN
Huỳnh Tuấn Anh
(06/02/17-27/05/17)
Ngôn ngữ lập trình Java
SS004.H22 - 92SV - VN
Lê Thanh Trọng
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
SE106.H21 - 64SV - VN
Vũ Thanh Nguyên
(06/02/17-27/05/17)
Đặc tả hình thức
-Trống-
E11.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-SE330.H22.PMCL - 31SV - EN
Lê Thanh Trọng
(06/02/17-27/05/17)
Ngôn ngữ lập trình Java
-Trống--Trống-
E04.1-Trống--Trống--Trống-SS004.H22.CLC - 43SV - VN
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(02/01/17-10/06/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-