Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(29-06-2020)
Thứ 3
(30-06-2020)
Thứ 4
(01-07-2020)
Thứ 5
(02-07-2020)
Thứ 6
(03-07-2020)
Thứ 7
(04-07-2020)
Chủ nhật
(05-07-2020)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE303.K21.2 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
CE118.K21.MTCL.2
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
CS4283.K21.CTTT.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT330.K21.ANTT.1
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2IT005.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IE303.K21.1 - Học bù
Sĩ số: 26
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
PH002.K21.ATCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
NT209.K21.ANTT.1 - Học bù
Sĩ số: 46
Giảng viên: Đỗ Hoàng Hiển
NT204.K21.ATCL.1(HT2)
Sĩ số: 42
Giảng viên: Đỗ Hoàng Hiển
NT109.K21.1 - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Đỗ Thị Hương Lan
IT003.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hIT005.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
IT003.K21.VB2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1Phòng DL&CNTT-Nâng cấp máy tính mới
Sĩ số: 5
Thay toàn bộ các máy tính cũ
Phòng DL&CNTT-Nâng cấp máy tính mới
Sĩ số: 5
Thay toàn bộ các máy tính cũ
PH002.K22.MMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT003.K25.2 - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Phạm Thế Sơn
-- ... -- PH002.K23.MTCL.1
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.K22.MTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE118.K23.MTCL.2
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.K21.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
MA005.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... -- MA005.K21.CNCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.K22.KHCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT002.K22.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
MA005.K21.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.K22
Sĩ số: 30
Hồ Thị Nhiên Trinh Nguyễn Tấn Lợi
ENG02.K21.CLC ENG02.K27
Sĩ số: 30
Tất Dương Khánh Linh Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG04.K26.CLC Dwight James, Ngô Thị Mỹ Ngọc -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG01.K22.CLC
Sĩ số: 30
Nguyễn Thị Mộng Thy Phạm Thị Kiều Tiên
ENG01.K23.CLC
Sĩ số: 30
Hồ Thị Nhiên Trinh Lê Trường An
ENG02.K23 ENG02.K23.CLCHuỳnh Ngọc An Nguyễn Tấn Lợi -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG03.K22 ENG03.K21.CLC
Sĩ số: 30
Phạm Thị Kiều Tiên Võ Thị Thanh Lý
ENG02.K24.CLC ENG02.K26
Sĩ số: 30
Nguyễn Thị Đoan Thư Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENG05.K23.CLC
Sĩ số: 30
Daltrey Chad, Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENG05.K22.CTTT
Sĩ số: 30
Dwight James, Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.K27
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGL1213.K23.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENG01.K27
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A311 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2SPCH3723.K21.CTTT
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SPCH3723.K21.CTTT
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SPCH3723.K21.CTTT
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A313 (TTNN)
Sức chứa : 25
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA005.K23.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
CS106.K22.KHCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
 • Lê Đình Duy
-- ... -- MA004.K21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K22.HTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
MA005.K23.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Dương Tôn Đảm
IT002.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
MA005.K21.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA004.K21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS3653.K21.CTTT.1
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A323 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4TTNN - ENG04.K23.CLC
Sĩ số: 24
Thi Speaking Dwight James, Ngô Thị Mỹ Ngọc
TTNN - ENG05.K21.CLC
Sĩ số: 23
Thi Speaking Dwight James, Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 48
Tiết 1MA005.K22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.K22.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA005.K22.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.K21.CTTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.K23.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.K23.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT002.K21.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
MA005.K21.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA005.K23.PMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(29-06-2020)
Thứ 3
(30-06-2020)
Thứ 4
(01-07-2020)
Thứ 5
(02-07-2020)
Thứ 6
(03-07-2020)
Thứ 7
(04-07-2020)
Chủ nhật
(05-07-2020)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1TTNN - ENG03.K21
Sĩ số: 33
Thi Speaking Vũ Hoàng Bảo Trân Ngô Thị Mỹ Ngọc
MMT&TT
Sĩ số: 20
Training TLSV Khoa Mạng vòng bán kết Người phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo SĐT: 0971852160 CSVC cần hỗ trợ: Micro, remote máy chiếu
TTNN - ENG03.K23.CLC, ENG03.K24
Sĩ số: 47
Thi Speaking Phạm Thị Kiều Tiên Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hLCH MMT&TT
Sĩ số: 20
Tên hoạt động: Tập huấn cán bộ hội Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt đông: Họp liên chi Hội mở rộng Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: mic, remote máy chiếu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1TTNN - ENG01.K21 ENG01.K21.CLC
Sĩ số: 45
Thi Speaking Lê Trường An Phạm Hữu Phúc
Phòng TT-PC-ĐBCL
Sĩ số: 30
Lớp S004.K24 báo cáo cuối kỳ Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6TTNN - ENG02.K29
Sĩ số: 23
Thi Speaking, Lê Trường An Nguyễn Tấn Lợi
-- ... -- CE124.K21 - Học bù
Sĩ số: 3
Giảng viên: Trần Quang Nguyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1CE316.K21 - Học bù
Sĩ số: 47
Giảng viên: Phạm Minh Quân
TTNN - ENG01.K22
Sĩ số: 31
Thi Speaking, Lê Trường An Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6TTNN - ENG01.K24
Sĩ số: 22
Thi Speaking, Nguyễn Thị Mộng Thy Phạm Thị Kiều Tiên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT531.K21
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1NT332.K21
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT532.K21
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1NT405.K21 - Học bù
Sĩ số: 83
Giảng viên: Tô Nguyễn Nhật Quang
MA005.K27
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- IT002.K28 - Học bù
Sĩ số: 104
Giảng viên: Phan Nguyệt Minh
-- ... --
Tiết 2NT204.K21.ANTT
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT204.K21.ANTT - Học bù
Sĩ số: 79
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT405.K21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT230.K21.ANTT
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC337.K21 - Học bù
Sĩ số: 79
Giảng viên: Trình Trọng Tín
NT204.K21.ANTT - Học bù
Sĩ số: 79
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- SS007.K26 - Học bù
Sĩ số: 102
Giảng viên: Trần Thị Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8MA005.K26 - Học bù
Sĩ số: 81
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
NT230.K21.ANTT - Học bù
Sĩ số: 67
Giảng viên: Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE344.K21 - Học bù
Sĩ số: 9
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6LCH MMT&TT
Sĩ số: 40
Tên hoạt động: Tin học văn phòng 2020 Người phụ trách, sđt: Tô Trọng Nghĩa, 0931312906 CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, mic
-- ... -- SE102.K21
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1NT402.K21.1 - HT2
Sĩ số: 92
Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
EC001.K22
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Hồ Thị Thanh Thảo
IS403.K22
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IS207.K22
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE105.K21
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1CE124.K21
Sĩ số: 3
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.K22.ATCL - Học bù
Sĩ số: 41
Giảng viên: Vũ Đức Lung
MA005.K21.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA004.K21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3CS111.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K21.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
MA004.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA004.K21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.K21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
MA004.K22.MTCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA005.K22.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
CS106.K23.KHCL
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4KTMT
Sĩ số: 40
Họp lớp định kỳ MTCL2019.3
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K21.ATCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.K23.PMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.K23.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.K22.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.18 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1PH002.K22.MMCL - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS403.K21.HTCL
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IS403.K22.HTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.20 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1CS2133.K22.CTTT
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS3653.K21.CTTT
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- KTMT
Sĩ số: 70
Seminar về kỹ thuật layout trong vi mạch Phụ trách: Ngô Hiếu Trường SĐT: 0962306517
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.K22.HTCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4243.K21.CTTT
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- IT007.K22.MMCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B2.22 (CLC)
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2IS201.K21.HTCL - Học bù
Sĩ số: 30
Giảng viên: Cao Thị Nhạn
CS2133.K21.CTTT - Học bù
Sĩ số: 27
Giảng viên: Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS232.K21.KHCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA004.K21.HTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1CS4283.K21.CTTT.1 - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- CE409.K21.MTCL.2 - Học bù
Sĩ số: 13
Giảng viên: Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.K21.CNCL.2
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IE103.K22.CNCL.2 - Học bù
Sĩ số: 15
Giảng viên: Lưu Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT230.K21.ATCL.1(HT2)
Sĩ số: 32
Giảng viên: Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.K21.PMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Thừa
CE103.K23.MTCL.2
Sĩ số: 12
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
-- ... -- IT007.K22.KHCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.K21.KHCL.2 - Học bù
Sĩ số: 21
Giảng viên: Lầu Phi Tường
IT007.K21.PMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
IT003.K22.KHCL.2 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Phạm Thế Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1PH002.K21.KHCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT003.K21.HTCL.2
Sĩ số: 23
Dạy bù nghỉ lễ
NT219.K21.ANTT.1 - Học bù
Sĩ số: 35
Giảng viên: Văn Thiên Luân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE103.K21.MTCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CE105.K21.1 - Học bù
Sĩ số: 14
Giảng viên: Trần Đại Dương
IS210.K22.HTCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
NT219.K21.ANTT.2 - Học bù
Sĩ số: 31
Giảng viên: Văn Thiên Luân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS208.K21.MTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
-- ... -- CE430.K21.MTCL.2
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6Thi TH - Nguyễn Vinh Tiệp
Sĩ số: 18
Thi thực hành - IT003.K21.ANTN
CE409.K21.MTCL.2
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1SE101.K21
Sĩ số: 64
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.K21
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1SE106.K21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE346.K21
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE106.K22
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE113.K21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.K21
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE113.K21 - Học bù
Sĩ số: 43
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SS010.K21
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Thật
SS010.K25
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
SS003.K23
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
MA005.K23
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3SS010.K26
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
SS003.K24
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT205.K21
Sĩ số: 148
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SS010.K23
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Vũ Qúy Tùng Anh
SS003.K21
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Huỳnh Bá Lộc
SS003.K25
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Phạm Tấn Xuân Tước
MA005.K24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8SS010.K24
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Vũ Qúy Tùng Anh
SS003.K22
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Huỳnh Bá Lộc
SS003.K26
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Phạm Tấn Xuân Tước
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1CS338.K21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CS331.K21
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CS214.K21
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- CS431.K21
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS323.K21
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS105.K21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CS331.K21 - Học bù
Sĩ số: 42
Giảng viên: Lê Minh Hưng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS103.K21
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2IE103.K21 - Học bù
Sĩ số: 61
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
IE103.K22 - Học bù
Sĩ số: 69
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6DS304.K21
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Đỗ Trọng Hợp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- IT002.K21.HTCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K22.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.K21.MMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- IT002.K22.CNCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1CS106.K21.KHCL.2
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS211.K21.HTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.K21.KHTN.1 - Học bù
Sĩ số: 30
Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng
NT219.K21.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 17
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
NT118.K22.HTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
IS208.K21.HTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT209.K21.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 24
Giảng viên: Đỗ Thị Hương Lan
NT209.K22.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Đỗ Thị Thu Hiền
NT106.K21.MMCL.1
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
PH002.K21.MTCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT219.K21.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 17
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
NT131.K21.MMCL.1 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Lý Trọng Nhân
NT219.K22.ATCL.1 - Học bù
Sĩ số: 18
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
NT219.K21.ATCL.2 - Học bù
Sĩ số: 18
Giảng viên: Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.K22.ATCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
NT137.K21.ANTN.1 - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Đỗ Thị Thu Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT209.K21.ANTN.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT106.K21.ATCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT106.K21.ANTN.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
Thi TH - Đỗ Văn Tiến
Sĩ số: 32
Lớp CSBU001.K21.KHBC.1
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1EC311.K21.1(HT2)
Sĩ số: 80
Giảng viên: Đoàn Xuân Huy Minh
-- ... -- SS007.K25 - Học bù
Sĩ số: 110
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hoa
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT137.K21.ANTT
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT106.K21
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC311.K21.1(HT2)
Sĩ số: 80
Giảng viên: Đoàn Xuân Huy Minh
SS007.K23 - Học bù
Sĩ số: 118
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hoa
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9MA005.K21 - Học bù
Sĩ số: 80
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT002.K23.MTCL
Sĩ số: 40
Thi thực hành lớp IT002.K23.MTCL.1 và lớp IT002.K23.MTCL.2. GV: HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH.
NT208.K21.ANTT.1 - Học bù
Sĩ số: 30
Giảng viên: Văn Thiên Luân
NT118.K21.2
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT137.K21.ANTT.1 - Học bù
Sĩ số: 49
Giảng viên: Đỗ Thị Thu Hiền
IT002.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Thi TH lớp IT002.K21.PMCL
NT209.K21.ANTT.2
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Đỗ Hoàng Hiển
IS210.K21.HTCL.2
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT002.K22.ATCL
Sĩ số: 45
Thi Thực hành lớp IT002.K22.ATCL.1 và IT002.K22.ATCL.2. GV: HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH
IS207.K22.1
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Huấn luyện OLP - Nguyễn Văn Toàn
Sĩ số: 64
Huấn luyện đội tuyển OLP
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1Khoa HTTT
Sĩ số: 80
Seminar, Nguyễn Thị Kim Phụng
CS111.K21
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
SE310.K22
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3CS232.K21
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 4NT210.K21
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT109.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.K21
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SE104.K22
Sĩ số: 106
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
SE214.K21
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
CS409.K21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS114.K21
Sĩ số: 86
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1NT132.K21
Sĩ số: 69
Giảng viên:
 • Bùi Thanh Bình
NT105.K21
Sĩ số: 77
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT219.K21.ANTT
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT402.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
SE325.K21
Sĩ số: 66
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
NT208.K21.ANTT
Sĩ số: 58
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
NT118.K21
Sĩ số: 74
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT330.K21.ANTT
Sĩ số: 70
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1SE104.K21
Sĩ số: 121
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
MA004.K28
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT003.K29 - Học bù
Sĩ số: 78
Giảng viên: Đặng Văn Em
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K22
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT330.K21
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT106.K21.ANTT
Sĩ số: 59
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT334.K21
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT209.K21.ANTT
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SS004.K21 - Học bù
Sĩ số: 100
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(29-06-2020)
Thứ 3
(30-06-2020)
Thứ 4
(01-07-2020)
Thứ 5
(02-07-2020)
Thứ 6
(03-07-2020)
Thứ 7
(04-07-2020)
Chủ nhật
(05-07-2020)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS106.K21.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
NT131.K21.MMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT106.K21.ATCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT230.K21.ATCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- NT534.K21.ATCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT219.K21.ATCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT531.K21.MMCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
NT209.K22.ATCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE214.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT330.K21.ATCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT105.K21.MMCL
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
NT534.K21.ANTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7NT209.K21.ATCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1CE222.K22.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Nguyễn Trần Sơn
 • Trịnh Lê Huy
CS331.K21.KHTN
Sĩ số: 13
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MTCL2017.2
Sĩ số: 30
Họp lớp tháng 06/2020 Trần Đại DƯƠNG
KTMT
Sĩ số: 10
Họp BCH Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính Người phụ trách: Trần Hoàng Lộc (locth@uit.edu.vn)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE103.K22.CNCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
CS214.K21.KHCL
Sĩ số: 17
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS529.K21.KHCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Lê Minh Hưng
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9CS214.K21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 17
Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hLCH KTMT
Sĩ số: 30
CSVC cần hỗ trợ: remote máy chiếu, micro, remote máy lạnh. Người phụ trách: Đỗ Phương Nam SĐT: 0888345217
KTMT
Sĩ số: 10
Họp BCH Đoàn Khoa Kỹ thuật Máy tính Người phụ trách: Trần Hoàng Lộc (locth@uit.edu.vn)
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 36
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2NT106.K21.MMCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
NT106.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CTSV
Sĩ số: 30
LongDP - Seminar
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT209.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT533.K21.MMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT230.K21.ANTN
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT330.K21.ANTN
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1SE104.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IE103.K21.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
EC001.K21.TMCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Hồ Thị Thanh Thảo
NT132.K21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT002.K21.TMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS4243.K21.CTTT.1
Sĩ số: 20
Trần Thị Dung - CS4243.K21.CTTT.1
-- ... -- SE331.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EC001.K22.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
MSIS4133.K21.CTTT
Sĩ số: 32
Thi vấn đáp CK
IT002.K23.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE113.K21.PMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1SE310.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE106.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- SE215.K21.PMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4Khoa MMTT - Trung tâm CNSC
Sĩ số: 60
Tổ chức seminar An toàn thông tin Wanna Share lần 2 Phụ trách: Nguyễn Thanh Hòa (hoant@uit.edu.vn)
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE310.K22.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE106.K22.PMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
SE214.K21.PMCL
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hLCH HTTT
Sĩ số: 50
- Nội dung: Họp BCH mở rộng - Thành phần: BCH LCH, BCH chi Hội các khoá - Người phụ trách, sdt: Lê Thị Mỹ Diệu, sdt 0857068650 - CSVC cần hỗ trợ: Remote, mic.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT002.K21.ATCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
 • Nguyễn Văn Đông
IT002.K21.CNCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K23.PMCL.2
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
 • Đặng Việt Dũng
IT002.K21.TMCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.K22.TMCL.2
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
 • Phạm Minh Mẫn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.K27.2 - Học bù
Sĩ số: 36
Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT002.K22.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
-- ... -- IT002.K24.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K21.1
Sĩ số: 35
Thi thực hành lớp IT002.K21.1. GV: HUỲNH HỒ THỊ MỘNG TRINH.
IT002.K25.2
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IS405.K21.2
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT105.K21.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT002.K23.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1SS008.K21
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
SS008.K22
Sĩ số: 114
Giảng viên:
 • Hà Thị Việt Thúy
SS008.K23
Sĩ số: 122
Giảng viên:
 • Lê Văn Đại
SS008.K24
Sĩ số: 105
Giảng viên:
 • Quách Thị Minh Trang
SS008.K25
Sĩ số: 111
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Bảng
SS008.K26
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Quách Thị Minh Trang
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SS007.K21
Sĩ số: 112
Giảng viên:
 • Lâm Thị Thu Việt
SS007.K22
Sĩ số: 115
Giảng viên:
 • Lâm Thị Thu Việt
SS007.K23
Sĩ số: 118
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
SS007.K24
Sĩ số: 117
Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS007.K25
Sĩ số: 110
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
SS007.K26
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Trần Thị Phương
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS009.K21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Lê Thị Hồng Vân
SS009.K23
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
PH002.K25
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
SS009.K25
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Đào Văn Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8SS009.K22
Sĩ số: 68
Giảng viên:
 • Lê Thị Hồng Vân
SS009.K26
Sĩ số: 87
Giảng viên:
 • Đào Văn Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IS403.K21
Sĩ số: 91
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.K24
Sĩ số: 76
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.K26
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS111.K22.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS232.K23.KHCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT219.K22.ATCL
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... --
Tiết 3CS114.K22.KHCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4NT219.K21.ANTN
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS111.K23.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
NT137.K21.ANTN
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
 • Lê Kim Hùng
CS111.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7NT106.K22.MMCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS201.K22.HTCL.2 - Học bù
Sĩ số: 11
Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.K22.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.K23.KHCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.K23.CNCL.1 - Học bù
Sĩ số: 23
Giảng viên: Trần Anh Dũng
IT002.K22.MMCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS220.K22.HTCL.1 - Học bù
Sĩ số: 22
Giảng viên: Mai Xuân Hùng
CS106.K23.KHCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT007.K21
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE316.K21
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT007.K23
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
IT007.K25
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.K22
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.K24
Sĩ số: 96
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT007.K26
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT010.K21
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
SS006.K26
Sĩ số: 109
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT003.K29
Sĩ số: 78
Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
SS006.K27
Sĩ số: 97
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.K21
Sĩ số: 63
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
CE118.K21
Sĩ số: 75
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE124.K21.1
Sĩ số: 3
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.K21.MMCL.2
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Thảo
DS103.K21.2 - Học bù
Sĩ số: 25
Giảng viên: Lưu Thanh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.K21.2
Sĩ số: 51
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT219.K21.ANTT.2
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT106.K21.ANTT.2
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Văn Thiên Luân
IT002.K26.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IS220.K21.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
CE105.K21.1
Sĩ số: 14
Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.K28.2
Sĩ số: 52
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
NT106.K21.2
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Phước Bảo Long
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.K29.2
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1SE344.K21 - Học bù
Sĩ số: 9
Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
SE344.K21
Sĩ số: 9
Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE101.K22
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE212.K21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE101.K21.PMCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE325.K21.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
SE101.K22.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE109.K21.PMCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT002.K22.CNCL
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3CS114.K23.KHCL
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 4SE331.K22.PMCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS114.K21.KHCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE101.K23.PMCL
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT002.K21.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
SE313.K21.PMCL
Sĩ số: 50
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS216.K22.HTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS208.K22.HTCL.2
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
NT106.K22.MMCL.2
Sĩ số: 16
Giảng viên:
 • Lê Minh Khánh Hội
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CSBU002.K21.KHBC.1 - Học bù
Sĩ số: 19
Giảng viên: Trần Thị Dung
IS252.K22.HTCL.2
Sĩ số: 21
Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1SS004.K25
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Trịnh Thị Mỹ Hiền
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT002.K21
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.K25
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.K28
Sĩ số: 104
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.K28
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.K23
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.K27
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
SS006.K23
Sĩ số: 103
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT002.K22
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.K26
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SS006.K25
Sĩ số: 102
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IT002.K24
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8SS006.K24
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.K25
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS006.K21
Sĩ số: 110
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT003.K22
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT003.K24
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SS006.K22
Sĩ số: 107
Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
PH002.K21
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K26
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
IT003.K27
Sĩ số: 72
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.K23
Sĩ số: 89
Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.K25
Sĩ số: 88
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT003.K21
Sĩ số: 90
Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE212.K21.1
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS207.K21.1
Sĩ số: 55
Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IE103.K22.1 - Học bù
Sĩ số: 38
Giảng viên: Tạ Thu Thủy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6Thi TH - Phạm Thế Sơn
Sĩ số: 45
IT003.K21.TMCL.1,2
IS208.K21.1
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- Thi TH - Phạm Thế Sơn
Sĩ số: 45
IT003.K22.KHCL.1 và .2
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.K22
Sĩ số: 84
Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA004.K23
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA005.K21
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
MA004.K27
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.K23
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K26
Sĩ số: 82
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.K28
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.K21
Sĩ số: 83
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT002.K29
Sĩ số: 101
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA004.K24
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K26
Sĩ số: 92
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1KTMT
Sĩ số: 40
Báo cáo thực hành lớp PH002.K25.1, vì lớp lý thuyết bị trễ tiến độ so với thực hành nên các bạn cần thêm một buổi để báo cáo bài thực hành cuối cùng.
IT003.K29.1 - Học bù
Sĩ số: 41
Giảng viên: Đặng Văn Em
-- ... -- Thi TH - Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Sĩ số: 50
IT002.K24.1
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- Thi TH - Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Sĩ số: 50
IT002.K24.2
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT330.K21.2
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nghi Hoàng Khoa
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3PH002.K24
Sĩ số: 85
Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE430.K21
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE222.K21
Sĩ số: 35
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CE232.K21
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.K23
Sĩ số: 65
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9KTMT2017
Sĩ số: 40
Họp lớp tháng 06/2020 Trần Đại Dương.
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.K29
Sĩ số: 79
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.K210
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- IT007.K28
Sĩ số: 67
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... --
Tiết 4SS004.K22
Sĩ số: 99
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.K29
Sĩ số: 81
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.K210
Sĩ số: 80
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.K21
Sĩ số: 100
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(29-06-2020)
Thứ 3
(30-06-2020)
Thứ 4
(01-07-2020)
Thứ 5
(02-07-2020)
Thứ 6
(03-07-2020)
Thứ 7
(04-07-2020)
Chủ nhật
(05-07-2020)
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CSBU003.K21.KHBC - Học bù
Sĩ số: 19
Giảng viên: Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN05.K22.CNCL
Sĩ số: 21
JAN03.K22.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.K21.ANTN
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
JAN03.K22.CNCL.1
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
CSBU003.K21.KHBC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- NT137.K21.ANTN - Học bù
Sĩ số: 29
Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17hTiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE)Tiếng Nhật Lớp tiếng Nhật (HUREDEE) -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.K21.TMCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
MA004.K22.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.K23.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
MA005.K22.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA005.K22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2JAN03.K24.CNCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE224.K21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT002.K23.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT003.K21.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
PH002.K21.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA005.K23.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT002.K21.HTCL
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9IT003.K21.MTCL - Học bù
Sĩ số: 45
Giảng viên: Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.K22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K22.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT002.K22.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT002.K21.MMCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- IT002.K22.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K21.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT003.K22.PMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.K23.CNCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.K21.KHCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT002.K22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
PH002.K23.MTCL
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9JAN05.K21.CNCL
Sĩ số: 17
Thi Giữa kỳ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CSBU002.K21.KHBC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
CSBU001.K21.KHBC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CSBU004.K21.KHBC - Học bù
Sĩ số: 19
Giảng viên: Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN03.K25.CNCL.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4ENGL1213.K23.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN03.K22.CNCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
IT002.K21.ANTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- JAN03.K25.CNCL.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9ENGL1213.K23.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENGL1213.K23.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.K22.MMCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.K21.ATCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT003.K22.MMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT002.K22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT009.K21.CTTT
Sĩ số: 37
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT230.K21.ATCL - Học bù
Sĩ số: 32
Giảng viên: Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.K22.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH002.K21.MMCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT003.K21.CNCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
ENG05.K21.CTTTThi speakingENGL1213.K24.CTTT
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
CS105.K21.KHCL
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9JAN05.K22.CNCL
Sĩ số: 21
Thi Giữa kỳ
SE215.K21.PMCL.1(HT2)
Sĩ số: 40
Giảng viên: Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IT007.K21.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT007.K21.ATCL
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT007.K22.HTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT007.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT007.K23.KHCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT003.K22.HTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE104.K22.PMCL - Học bù
Sĩ số: 50
Giảng viên: Huỳnh Ngọc Tín
IT009.K22.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.K22.ATCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT009.K26.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.K21.CLC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
CTTT2018Training môn họcIT007.K22.CNCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT007.K22.PMCL
Sĩ số: 48
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.K22.ATCL
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9IT009.K29.CLC
Sĩ số: 34
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT009.K27.CLC
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.K22.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
CE316.K21.MTCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CE222.K21.MTCL
Sĩ số: 22
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT003.K22.ATCL
Sĩ số: 47
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- IT002.K21.MTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS410.K21.KHCL.1(HT2)
Sĩ số: 67
Giảng viên: Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.K22.TMCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT003.K21.ATCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.K21.MTCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CE430.K21.MTCL
Sĩ số: 36
Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.K28Thi speakingIT003.K21.ANTN
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
ENG04.K22.CLCThi speaking -- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN03.K23.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.K22.CNCL.1
Sĩ số: 21
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN03.K23.CNCL
Sĩ số: 24
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
JAN03.K24.CNCL.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Dương Thị Thương
CSBU004.K21.KHBC
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
 • Lê Minh Hưng
MA004.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.K23.KHCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE103.K21.MTCL
Sĩ số: 29
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
SPCH3723.K22.CTTT
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
PH002.K22.MTCL
Sĩ số: 39
Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
CE409.K21.MTCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT007.K21.KHCL - Học bù
Sĩ số: 44
Giảng viên: Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 4SS004.K23.CLC
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.K21.CLC
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT118.K22.HTCL
Sĩ số: 40
Giảng viên:
 • Lê Kim Hùng
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.K21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
PH002.K22.MMCL
Sĩ số: 45
Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
MA005.K22.MTCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT003.K21.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SS004.K24.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.K21.MMCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT007.K23.MTCL
Sĩ số: 32
Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT007.K21.PMCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- IT003.K22.KHCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.K25.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT009.K210.CLC
Sĩ số: 33
Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
STAT4033.K21.CTTT.1
Sĩ số: 49
Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT009.K212.CLC
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.K23.MTCL
Sĩ số: 42
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT007.K21.HTCL
Sĩ số: 44
Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CE118.K21.MTCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CE103.K23.MTCL
Sĩ số: 25
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.K21.HTCL
Sĩ số: 46
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT007.K22.KHCL
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9SS004.K29.CLC
Sĩ số: 41
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT009.K211.CLC
Sĩ số: 43
Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
SS004.K22.CLC
Sĩ số: 38
Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1ENG02.K22.CLC, ENG02.K210Thi speakingIT003.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT007.K21.ANTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2JAN03.K24.CNCL.1
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Phan Thanh Lệ
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6ENGL1213.K24.CTTT
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
CS5433.K21.CTTT
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
JAN03.K23.CNCL.1
Sĩ số: 23
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
JAN05.K21.CNCL.1
Sĩ số: 17
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1IT007.K21.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2NT230.K21.ANTN - Học bù
Sĩ số: 21
Giảng viên: Phan Thế Duy
JAN05.K21.CNCL
Sĩ số: 17
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6JAN03.K25.CNCL
Sĩ số: 26
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo An
CE224.K22.MTCL
Sĩ số: 20
Giảng viên:
 • Đoàn Duy
MA005.K21.ANTN
Sĩ số: 18
Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SPCH3723.K22.CTTT
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.5 (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1ENGL1213.K24.CTTT
Sĩ số: 11
Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SPCH3723.K22.CTTT
Sĩ số: 15
Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
IT002.K21.KHTN
Sĩ số: 31
Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CS410.K21.KHCL
Sĩ số: 27
Giảng viên:
 • Lương Ngọc Hoàng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS114.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS519.K21.KHTN
Sĩ số: 28
Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
CS232.K21.KHTN
Sĩ số: 30
Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS332.K21.KHTN
Sĩ số: 19
Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
E12.2A (E-Learning)
Sức chứa : 5
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng Công tác Sinh viên
Sĩ số: 200
Kế hoạch kỹ năng mềm của phòng CTSV
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... --
Sau 17h -- ... -- -- ... -- -- ... --