Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(27-02-2017)
Thứ 3
(28-02-2017)
Thứ 4
(01-03-2017)
Thứ 5
(02-03-2017)
Thứ 6
(03-03-2017)
Thứ 7
(04-03-2017)
Chủ nhật
(05-03-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE212.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
-- ... -- IT002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT204.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4(HT2): SE328.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Vĩnh Kha, Lập trình TTNT trong Game, tiết 45 ngày 03/03; 17/03; 14/04 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... -- IT007.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CS1113.H21.CTTT.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1CE119.H21.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H22.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
PH002.H24.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
CE221.H21.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.2Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H27.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.H21.2Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IS208.H21.HTCL.2Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
PH002.H23.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
PH002.H25.2Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.H21.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Thị Nhung -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H21.2Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
IT007.H23.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IT003.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT007.H25.2Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IS207.H23.2Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
-- ... -- IT002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
MA002.H26.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- PH002.H21.CTTNGV Trịnh Lê Huy dạy bùMA002.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS3303.H22.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... -- SE330.H22.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4(HT2): SE104.H21.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 45 ngày 27/02; 20/03; 24/04 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6(HT2): SE104.H22.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 67 ngày 27/02; 20/03; 24/04CS4273.H22.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT003.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... -- CS2433.H21.CTTT.1Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8(HT2): SE104.H23.PMCL.1GV: Nguyễn Công Hoan, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 89 ngày 27/02; 20/03; 24/04 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
EN004.H22.CLCGiảng viên: IS201.H22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- BMTLBMTL tổ chức lớp ôn tập cho đội tuyển SV Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên. Trợ lý Bộ môn: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn).
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MATH2153.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
IT003.H21.CTTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
BMKH&KTTTBảo vệ luận văn Thạc sĩBMTLBMTL tổ chức lớp ôn tập cho đội tuyển SV Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên. Trợ lý Bộ môn: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn). -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- Khoa KHMTHội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMMTTKiện toàn LCH MMTT Ngô Trọng HiềnVăn phòng ĐoànHọp cộng tác viên cuộc thi "Hành trình tuổi trẻ" lần thứ III năm 2017, vòng bán kết. Người phụ trách: Châu Trọng Nam. -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1IS211.H11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- Khoa KHMTHội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE320.H21.PMCLGV Đinh Nguyễn Anh Dũng dạy bù -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT119.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- NT330.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Khoa KHMTHội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107
Sức chứa : 100
Tiết 1SE405.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE330.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- CS106.H21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
SE214.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
NT101.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
SS004.H22Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SS004.H23Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
SS004.H25Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE401.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE106.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS113.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
CS106.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT204.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IT003.H23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
PHYS1214.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2CS2433.H21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H21.CTTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CS1113.H21.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS519.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1SE104.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SE104.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- IS405.H21Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IS208.H21Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
EC335.H21Giảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- IT009.H24Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5KHMTThực hành đồ họa máy tính, Nguyễn Hoàng Ngân, Khoa Khoa học máy tính -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT008.H22Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... -- IS208.H22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT002.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- MSIS4013.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MSIS4523.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT007.H21.CTTN.2Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- IT002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT008.H23.CLC.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H25.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IS210.H21.1Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
(HT2): SE325.H22.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Chuyên đề J2EE, tiết 123 ngày 01/03, 19/04, 03/05IT008.H22.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
-- ... -- IS207.H22.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H210.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
SE330.H22.2Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT008.H21.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE330.H21.2Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112
Sức chứa : 100
Tiết 1SE106.H22Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CS405.H21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
IT008.H21Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE330.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT006.H21Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
SE310.H21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT532.H11.ANTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- SE325.H21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trác Thức -- ... -- NT534.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS335.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE104.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS353.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- SE310.H22Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SE325.H22 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trác Thức -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H27Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IS334.H23Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- CS419.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Dạy bù IS201.H24Nguyễn Công HoanIT009.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- SS003.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H26Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- CS414.H21Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
SE214.H22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT330.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
PH002.H26CBGD : Trịnh Lê HuyPH002.H27CBGD : Hồ Ngọc Diễm -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- IT002.H26 - Học bùGiảng viên: Đinh Nguyễn Anh Dũng
11h-13hHTTT2016Họp lớp, xét điểm rèn luyện CVHT: Nguyễn Hồ Duy Trí -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.H25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- CS406.H21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE325.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT211.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IE402.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
NT216.H21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H22Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H24Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H26Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA005.H210Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
ENGL1213.H21.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.H23.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS3303.H22.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
CS4273.H22.CTTTGiảng viên: IT003.H26.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- IT007.H24.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- MSIS3303.H21.CTTT.1Giảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT534.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT130.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1IT002.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT002.H210Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H26Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
IT002.H212Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.H22Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT002.H28Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT109.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT303.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT109.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE215.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT002.H27Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H211Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT402.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IT003.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
IT003.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H211Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H26Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT003.H22Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE313.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
NT531.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- NT209.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H210Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT003.H25Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
IT003.H212Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
IT003.H23Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE119.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
KTMTDạy bù, Trần Thị Như NguyệtIT008.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT106.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE119.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
NT119.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.H21Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
EC302.H21Giảng viên: IS201.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
IS232.H21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS216.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.H21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS105.H22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- -- ... -- IS254.H21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT008.H22.CLC.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT216.H21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H22.CTTN.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IS254.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
EN004.H21Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
NT132.H21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS207.H22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- Học bù SE104.H24Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- CE221.H21Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN004.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT004.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9Học bù SE104.H21Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H211.2Giảng viên:
 • Lê Minh Trí
IT002.H26.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Nghĩa
-- ... -- IT002.H23.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 2(HT2): SE102.H23.1GV: Thái Hải Dương, Nhập môn phát triển game, tiết 23 ngày 03/03; 14/04; 05/05 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT002.H212.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IS105.H22.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- IT002.H22.2Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT118.H21.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IS207.H21.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
(HT2): SE310.H21.1, SE310.H22.1GV: Trần Hạnh Xuân, Công nghệ .NET, tiết 12,34 ngày 01/03; 22/03; 19/04NT531.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT130.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE107.H21.2Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS216.H21.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
NT109.H22.2Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IS201.H23.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN005.H21Giảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.H23Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.H25Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN005.H27Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN005.H29Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H211Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN005.H22Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
EN005.H24Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN005.H26Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN005.H28Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN005.H210Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN005.H212Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H21Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EN006.H24Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- EN002.H21Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE301.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
EN006.H23Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- IE403.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
EN004.H24Giảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IS252.H21Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC001.H21Giảng viên: IS210.H21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- EC301.H21Giảng viên:
 • Đoàn Xuân Huy Minh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS334.H22Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 42
Tiết 1CS113.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- PH002.H27.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT008.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE104.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT007.H21.CLCGiảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
MA005.H22.CTTNGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1MSIS4263.H21.CTTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CE105.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
IT007.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
IT003.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IT003.H26.CLC.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE107.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CE222.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IS201.H22.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT007.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
(HT2): SE104.H21.1GV: Lê Minh Trí, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 67 ngày 04/03; 25/03; 15/04 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8(HT2): SE104.H22.1GV: Lê Minh Trí, Nhập môn Công nghệ phần mềm, tiết 89 ngày 04/03; 25/03; 15/04 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.H21Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
PH002.H23Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
IT007.H23Giảng viên:
 • Trần Thị Như Nguyệt
PH002.H25Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT007.H25Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IE102.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... -- SE331.H21Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H22Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.H24Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.H24Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
PH002.H26Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IT007.H26Giảng viên:
 • Thiều Xuân Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Lớp KTMT2016Họp lớp tháng 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1MA002.H21Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H23Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H25Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H27Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IS208.H12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- IE101.H21Giảng viên: -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS113.H22Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MA002.H22Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA002.H210Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H28Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.H27.2Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
(HT2): SE325.H21.1GV: Thái Thụy Hàn Uyển, Chuyên đề J2EE, tiết 123 ngày 02/03, 20/04, 04/05NT204.H21.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
NT132.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6EC302.H21.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... -- NT330.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT119.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1MA004.H21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS226.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IE303.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
CS231.H21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS336.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS324.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
CS217.H21Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS316.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.H25.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H210.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.H27.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.H212.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H21.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.H26.2Giảng viên:
 • Lâm Hàn Vũ
IT003.H211.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- IT003.H22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
-- ... -- IT003.H24.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Nguyễn Trường An
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT211.H21.ANTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CE105.H22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT132.H23.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT003.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE204.H21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
IS252.H21.1Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- CE212.H21.1Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1IE204.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
CE315.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... -- SS002.H22Giảng viên:
 • Ngô Quang Ty
IS207.H23Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT106.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
NT334.H21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.H22Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT131.H21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- NT130.H21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
EC001.H22Giảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9NT204.H21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT532.H21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1CE107.H21Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE107.H22Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
NT104.H22Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
SS002.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
-- ... -- CE212.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS003.H21Giảng viên:
 • Ngô Quang Định
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE101.H21Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
NT104.H21Giảng viên:
 • Bùi Văn Thành
CE105.H21Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
CE105.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
NT132.H23Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
SE325.H22Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT007.H25.CLCGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- IT007.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H23.CLCGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA005.H21.CTTNGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.H22.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT007.H24.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
MA005.H24.CLCGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE104.H22.PMCLGiảng viên: Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017MA005.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA005.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1CS217.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT534.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- IS232.H21.HTCLGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS314.H21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- SE331.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IS403.H21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 42
Tiết 1IT002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE214.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE104.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
MA005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
SE104.H23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
EN005.H24.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.H21.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- MA005.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.H21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
MA002.H23.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA002.H24.CLCGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT003.H24.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 42
Tiết 1MA002.H21.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CE101.H21.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- CE101.H22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA002.H21.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA002.H22.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
PH002.H22.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.H23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
EN005.H22.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017SS004.H24.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2MSIS4263.H21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- CE315.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- CE315.H21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Việt Quốc
-- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 42
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1IS208.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2MSIS3303.H21.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
-- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.H22.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Ngọc Diễm
-- ... -- MA002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT003.H21.CLCGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9PH002.H21.CTTNGV Trịnh Lê Huy dạy bùTrung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 42
Tiết 1EN006.H21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IT003.H22.CLCGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- NT216.H21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- MA002.H21.CTTNGV Lê Huỳnh Mỹ Vân dạy bù -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS106.H21.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- PH002.H24.CLCGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MSIS4523.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... -- SE325.H21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 42
Tiết 1PH002.H21.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.H21.CTTNGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.H25.CLCGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
PH002.H25.CLCGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
EN005.H23.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS3653.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IT008.H22.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT002.H27.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT008.H21.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
MA002.H27.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT002.H26.CLCGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc Khóa 2 năm 2017 -- ... -- -- ... -- MA002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1EN003.H22Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
PHYS1214.H21.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT007.H22.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CS4243.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT002.H24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4273.H21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Lam Sơn
IT007.H22.CLCGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- CS3653.H21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Minh Mẫn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9PMCL2014Hop lop -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE106.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- CE212.H21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Xuân Sâm
SE330.H21.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Anh ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS201.H22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
CS231.H21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- MSIS4013.H21.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT106.H21.ANTNGiảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
CE222.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
SE310.H21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT130.H21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS105.H21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.H22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- SE328.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.H21.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn bổ túc Khóa 2 2017 -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.H22.CLC.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
MATH2153.H21.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Quang Vũ
PH002.H24.CLC.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
PH002.H26.CLC.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sang
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH002.H21.CLC.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.H21.CTTN.1Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.H23.CLC.1Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.H27.CLC.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.H25.CLC.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- SE320.H21.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SE313.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE105.H21.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Đức Anh Vũ
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1SE109.H21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE109.H22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- CE107.H21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IS201.H21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.H22.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1SS001.H21Giảng viên: SS001.H22Giảng viên: SS001.H23Giảng viên: -- ... -- -- ... -- Đoàn khoa CNPMSeminar về Thực tập -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1NT119.H21.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.H22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
SS002.H23Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9PH002.H25 - Học bùGiảng viên: Hồ Ngọc Diễm -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1SE400.H21Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.H24Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT132.H22Giảng viên:
 • Vũ Trí Dũng
IS201.H25Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1Phòng CTSVĐoàn học sinh của trường Thái Bình Dương đến tham quan UIT -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --