Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

TÒA NHÀ A

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(15-04-2019)
Thứ 3
(16-04-2019)
Thứ 4
(17-04-2019)
Thứ 5
(18-04-2019)
Thứ 6
(19-04-2019)
Thứ 7
(20-04-2019)
Chủ nhật
(21-04-2019)
A205 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT007.J21.2Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
CS106.J21.KHCL.1IT003.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Võ Duy Nguyên
IT007.J25.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT003.J22.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS201.J21.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT007.J22.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT003.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT007.J24.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IS210.J22.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
PH002.J22.CNCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A213 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.J22.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
CE118.J21.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J24.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
CE118.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J26.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6PH002.J21.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.J23.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE118.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J25.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A215 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA005.J22.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J21.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA004.J22.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE118.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A301 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG02.J23Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
ENG02.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG01.J23Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG04.J29.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG02.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG01.J23Giảng viên:
 • Phạm Hữu Phúc
ENG01.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
ENG02.J23Giảng viên:
 • Đặng Ngọc Huyền
ENG01.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG01.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG01.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG02.J24Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
ENG04.J210.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A305 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.J25Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
ENG03.J211Giảng viên:
 • Hồ Thị Thùy Hương
ENG04.J23.CLC -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG03.J211Giảng viên:
 • Hồ Thị Thùy Hương
ENG02.J25Giảng viên:
 • Lê Thị Minh Trang
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J23Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
ENG02.J26Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A307 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG05.J25.CLCENG03.J210Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.J25Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG03.J25Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J26Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG01.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J28Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A309 (TTNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG01.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG03.J27Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG03.J24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J27Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG01.J26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE109.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE106.J21.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IS201.J23.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE330.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
IT003.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE109.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS232.J21.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS208.J22.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
SE106.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS216.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
A325 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4Lớp NT402.J21Lớp NT402.J21, GV. Nguyễn Huỳnh Quốc Việt Lớp chuyển từ C311 sang -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Trinh
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Phạm Đinh Huấn
SS001.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Quách Thị Minh Trang
 • Phạm Đinh Huấn
SS002.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Quang
SS002.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS003.J21Giảng viên:
 • Dương Thị Thúy Thơ
SS003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bình
SS003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Phương
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS232.J21Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
NT132.J21Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
MA005.J26Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --

TÒA NHÀ B

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(15-04-2019)
Thứ 3
(16-04-2019)
Thứ 4
(17-04-2019)
Thứ 5
(18-04-2019)
Thứ 6
(19-04-2019)
Thứ 7
(20-04-2019)
Chủ nhật
(21-04-2019)
B1.02
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J26ENG01.J27 -- ... --
Tiết 2BOQC1.J22Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG01.J25 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9CE324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
ENG01.J25ENG01.J27ENG01.J26 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hLCH MMT&TTHọp LCH tháng 4. Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo - 0971852160 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.04
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J210ENG01.J28 -- ... --
Tiết 2BOQC1.J21Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG01.J210ENG01.J28ENG01.J29 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG01.J29SE331.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh TrúcENG01.J211 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J211 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.06
Sức chứa : 48
Tiết 1ENG01.J213IT004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG01.J212SE220.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J212ENG01.J213 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.08
Sức chứa : 52
Tiết 1IS211.J22Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7ĐỘI CTXHDuyệt văn nghệ. Phụ trách: Trương Ngọc Diễm Quyên -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.10
Sức chứa : 52
Tiết 1HTTT2014Bối cảnh chụp ảnh kỷ yếu. - Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm - MSSV: 14520984 - SĐT: 0962414075 - Chức vụ: Lớp trưởng. -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hHTTT2014Bối cảnh chụp ảnh kỷ yếu. - Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm - MSSV: 14520984 - SĐT: 0962414075 - Chức vụ: Lớp trưởng. -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.12
Sức chứa : 52
Tiết 1ENG01.J214 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J214 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.14
Sức chứa : 136
Tiết 1IS201.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE104.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
TTNN tổ chức thi ĐGNL tiếng anhTrung tâm Ngoại ngữ tổ chức thi kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Phi Khứ
IS216.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE104.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT003.J26Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT334.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT532.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.16
Sức chứa : 64
Tiết 1ENG01.J215 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4Khoa MMT&TTHọp Lớp ATTT2018 Phụ trách: Đào Thị Thu Hà SĐT: 0357 212 883 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J215 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hKhoa MMT&TTHọp Lớp ATTT2018 Phụ trách: Đào Thị Thu Hà SĐT: 0357 212 883 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.18
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.20
Sức chứa : 72
Tiết 1CS106.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
ENG02.J27 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS519.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
SE214.J22Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.J27 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hHTTTHọp lớp định kỳ lớp HTTT2018 Lớp trưởng: Phong (033337667022) -- ... --
Sau 17h -- ... --
B1.22
Sức chứa : 72
Tiết 1ENG03.J21 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J21 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hHTTT2016Hội nghị SV lớp HTTT2016 CVHT Nguyễn Hồ Duy Trí -- ... --
Sau 17h -- ... --
B2.02 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J23.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
NT132.J21.MMCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
CS232.J21.KHCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
MSIS207.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS114.J22.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J22.CNCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IT003.J22.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS3443.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
PH002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B2.04 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA004.J22.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J23.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3KHMTTổ chức Hội nghị Kiện toàn Liên chi Hội Người phụ trách: Đặng Xuân Trường (0346453515) -- ... --
Tiết 4SE104.J21.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA004.J22.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J21.PMCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CS5433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hKHMTTổ chức Hội nghị Kiện toàn Liên chi Hội Người phụ trách: Đặng Xuân Trường (0346453515) -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS216.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS210.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT003.J22.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS105.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
CS4273.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS5433.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS211.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT003.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1CS106.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT004.J21.CLC.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
CE105.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT002.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J22.MMCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IS208.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IT003.J22.PMCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.J21.KHTN.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tấn Toàn -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE107.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT003.J21.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IS210.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT007.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT003.J22.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCL.1Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IS210.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT106.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
CS4343.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT002.J21.HTCL.2 - Học bùGiảng viên: Phan Nguyệt MinhIT003.J21.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT002.J23.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.10
Sức chứa : 64
Tiết 1CS522.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IS251.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.12
Sức chứa : 64
Tiết 1LCH MMT&TTTổ chức giải Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE104.J23Giảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hLCH MMT&TTTổ chức giải Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.14
Sức chứa : 140
Tiết 1SE310.J21Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE330.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT003.J29Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IE204.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
CS419.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT137.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
NT531.J21Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.16
Sức chứa : 72
Tiết 1IT006.J22Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.18
Sức chứa : 72
Tiết 1LCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hLCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.20
Sức chứa : 72
Tiết 1LCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hLCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B3.22
Sức chứa : 72
Tiết 1LCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hLCH MMT&TTTổ chức thi Liên quân Mobile. Phụ trách: Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt - 0933020970 -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.02 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IS207.J22.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS201.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE330.J21.PMCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.04 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1IT002.J21.CNCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IE303.J21.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT133.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT003.J21.CNCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J21.PMCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.06 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT534.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IS207.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
NT330.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT002.J21.KHCL.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.08 (PM)
Sức chứa : 32
Tiết 1NT219.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.J21.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
IT007.J21.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Tạ Thu Thủy -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.10
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.12
Sức chứa : 56
Tiết 1IS210.J22Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IS334.J23 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.14
Sức chứa : 160
Tiết 1IS232.J21Giảng viên:
 • Đinh Khắc Quyền
IS405.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
CE212.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IS254.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA004.J21Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS252.J21Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
MA004.J22Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.16
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.18
Sức chứa : 72
Tiết 1KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857KTMTUIT CAR RACING 2019 Trần Đại Dương 0762064857
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.20
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B4.22
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B5.02 (PM)
Sức chứa : 64
Tiết 1IT003.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.CNCL.1Giảng viên:
 • Đặng Văn Em
IS405.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT003.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT118.J21.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
SE330.J21.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
CE212.J21.1Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
IT003.J23.KHCL.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT003.J23.MTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B5.08
Sức chứa : 140
Tiết 1EC001.J21Giảng viên:
 • Lê Nhân Mỹ
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT534.J21.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9IT002.J29 - Học bùGiảng viên: Thái Thụy Hàn Uyển -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B5.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B5.12
Sức chứa : 72
Tiết 1EC003.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B5.14
Sức chứa : 180
Tiết 1SE104.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT007.J26Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS001.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
 • Lê Văn Thông
 • Phạm Đinh Huấn
PH002.J26Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.02
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.04
Sức chứa : 64
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.06
Sức chứa : 154
Tiết 1TTNN tổ chức thi ĐGNL tiếng anhTrung tâm Ngoại ngữ tổ chức thi kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA006.J21Giảng viên:
 • Võ Sĩ Trọng Long
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.10
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B6.12
Sức chứa : 192
Tiết 1TTNN tổ chức thi ĐGNL tiếng anhTrung tâm Ngoại ngữ tổ chức thi kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE101.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B7.02
Sức chứa : 144
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6Lớp SS003.J21 GV Dương Thị Thúy Thơ -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B7.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B7.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B7.08
Sức chứa : 200
Tiết 1IE213.J21Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SS003.J21 - Học bùGiảng viên: Dương Thị Thúy Thơ -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B8.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B8.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B8.06
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B8.08
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B9.02
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
B9.04
Sức chứa : 72
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --

TÒA NHÀ C

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(15-04-2019)
Thứ 3
(16-04-2019)
Thứ 4
(17-04-2019)
Thứ 5
(18-04-2019)
Thứ 6
(19-04-2019)
Thứ 7
(20-04-2019)
Chủ nhật
(21-04-2019)
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1SE214.J22.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IS201.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE106.J22.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
CE316.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
MA004.J21.KHCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Chi bộ sinh viên 1Họp Chi bộ. + Người phụ trách: Văn Thiên Luân SDT: 0961500444 + Vật dụng cần hỗ trợ: Remote máy chiếu.
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE214.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
SE109.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT003.J22.PMCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
MA004.J21.ATCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT003.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
IT003.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
MA004.J21.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1PH002.J21.ANTNGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CTSV - Tập luyên đội tuyển môn CờDương Phi Long -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT106.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1IT007.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA005.J21.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
CE105.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CS4343.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CTTT2017Họp lớp Mai Văn Bình 17520280 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MSIS402.J21.CTTTGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1NT106.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
Khoa MMT&TTTổ chức cho sinh viên thi giữa kỳ lớp NT332.J21; Phạm Thị Nhung, đt:0918417277CE212.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Minh Quân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS210.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.J21.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 64
Tiết 1CE107.J21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
MA004.J21.MMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA004.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J22.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT003.J22.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IEM5723.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IS211.J21.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
IT002.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4Do Van TienHọp lớp KHMT2015 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
SE325.J21.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
MA004.J21.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IEM4733.J21.CTTTGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA005.J22.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C110 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS201.J21.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
NT132.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT002.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
SE330.J22.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS207.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS201.J22.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT002.J22.ATCL.1Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT002.J23.KHCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C111 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS106.J21.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IS201.J23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
IT003.J25.1Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J24.1Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1CS231.J21.KHTNGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS111.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MSIS2433.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Anh
CS4273.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS210.J21.HTCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA005.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
SS006.J25Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
CE103.J21Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
IE102.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS006.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
SS006.J26Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Nam Hải
IE402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT006.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.J28Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
CE118.J21Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IE303.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IE403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1PH002.J21Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT007.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
PH002.J23Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
PH002.J25Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT219.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IE101.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
SS004.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
NT205.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.J21Giảng viên:
 • Phạm Minh Quân
PH002.J22Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
PH002.J24Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT007.J25Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IS207.J21.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
SE214.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
CS4243.J21.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE101.J21.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE101.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
IS207.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21.HTCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
MA005.J22.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9HTTTHọp lớp HTCL2016 Trương Thu Thuỷ 0983210121 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C202 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT007.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IT007.J21.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
NT219.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IE213.J21.1 - Học bùGiảng viên: Võ Tấn KhoaHT2: SE104.J23.1 - Phạm Tuấn AnhNhập môn Công nghệ phần mềm -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IEM5723.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS201.J23.PMCL.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
NT106.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
IT002.J22.PMCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
MSIS207.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1MA005.J21Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA005.J27Giảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J23Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA005.J22Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA005.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Tùng
IS353.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
MA005.J28Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA004.J24Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1SE106.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA004.J27Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J25Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE214.J21Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA004.J28Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.J26Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1IS201.J22IS207.J21Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS210.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C209 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J22.HTCL.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IE213.J21.1Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.J23Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CS114.J21Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS211.J21Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS111.J21Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C211 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT002.J26.1Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J23.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
IT002.J22.1Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT003.J26.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J210.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J21.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT002.J29.1Giảng viên:
 • Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
IT002.J28.1Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
EC302.J21.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IT002.J24.1Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C212 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT003.J28.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IE204.J21.1Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT005.J21.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
NT531.J21.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1IS216.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6EC302.J21Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EC337.J21Giảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IS105.J22Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... --
Tiết 2NT118.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT133.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS334.J22Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS334.J21Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IS207.J22Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.J21Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9Bộ môn TMĐTHọp lớp TMĐT 2017 GV: Văn Đức Sơn Hà, 0984.946.946
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1SE328.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE331.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SE313.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6SE327.J21Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1MA004.J22.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS403.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IS254.J21.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
MA005.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
SE101.J23.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA004.J21.CNCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IS208.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Quý
IS334.J22.HTCLGiảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C302 (PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS208.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS216.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS201.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT002.J22.KHCL.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
CE221.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT007.J23.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IT002.J21Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT002.J28Giảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT002.J29Giảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J24Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.J21Giảng viên:
 • Phạm Thế Sơn
NT405.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT208.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J26Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J22Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
IS201.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1NT101.J21Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
IT003.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT003.J27Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
IT003.J25Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J21Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
SS004.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
SS004.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
NT207.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
SS004.J25Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT003.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT003.J23Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
IT003.J24Giảng viên:
 • Lê Minh Hưng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C307 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT105.J21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS208.J22.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
NT132.J21.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
MSIS2433.J21.CTTT.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT209.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT219.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT106.J21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS252.J22.1Giảng viên:
 • Huỳnh Thiện Ý
NT106.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
IT003.J29.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1CE105.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J210Giảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
NT332.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CE315.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CS226.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngCS226.J21 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE107.J21Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS208.J22Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS403.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C309 (PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1NT137.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thu Hiền
IS105.J21.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
NT330.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
NT532.J21.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
NT534.J21.ANTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT109.J21.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IS211.J21.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
NT334.J21.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT208.J21.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
NT332.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C310 (PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1CE324.J21.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE107.J21.1Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IS216.J21.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE119.J21.MTCLGiảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE105.J21.1Giảng viên:
 • Đào Đức Cơ
CE315.J21.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
IS207.J21.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
CE103.J21.1Giảng viên:
 • Trần Hoàng Lộc
IS105.J22.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT007.J26.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS217.J21Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS231.J21Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS321.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Quý
CS336.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS406.J21Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT109.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT204.J21Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT303.J21Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT402.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
NT106.J21.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS226.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS314.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS324.J21Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
CS519.J21Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
 • Mai Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.J21Giảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
SE325.J21Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IS252.J22Giảng viên:
 • Đỗ Phúc
MA005.J25Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT209.J21.ANTTGiảng viên:
 • Đỗ Thị Hương Lan
NT106.J21Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT105.J21Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
NT130.J21.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT330.J21.ANTTGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --

TÒA NHÀ E

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(15-04-2019)
Thứ 3
(16-04-2019)
Thứ 4
(17-04-2019)
Thứ 5
(18-04-2019)
Thứ 6
(19-04-2019)
Thứ 7
(20-04-2019)
Chủ nhật
(21-04-2019)
E01.2 (TNNN)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA005.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT003.J21.MTCLGiảng viên:
 • Bùi Văn Thành
IT003.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT003.J23.MTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J21.HTCLGiảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J21.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT209.J21.ATCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT209.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CE107.J21.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Ngọc Đức -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
MA004.J22.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CE105.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
CS114.J21.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
IT003.J21.MMCLGiảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IT003.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J28Giảng viên:
 • Phạm Tố Quyên
ENG01.J24Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J26Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
SE313.J21.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hHTCL2018.1HỌP LỚP ĐỊNH KỲ Lê Võ Đình Kha -- ... --
Sau 17h -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG04.J21.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG04.J25.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG03.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG04.J210.CLC -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG04.J21.CLCENG04.J25.CLCENG04.J23.CLCGiảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
ENG03.J21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG04.J29.CLC -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J24Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
NT219.J21.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Nam -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
ENG02.J24Giảng viên:
 • Dương Thị Hiền
ENG01.J26.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
ENG03.J24Giảng viên:
 • Ngô Thị Mỹ Ngọc
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1IT003.J22.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
IT003.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT003.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
IT002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
IT007.J21.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
IT002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... --
Tiết 5HTCL2018.2Họp lớp Nguyễn Hữu Nghĩa (0376447691) -- ... --
Tiết 6IT003.J21.ATCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
IT003.J22.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
IT002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
IT002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
STAT4033.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT006.J21.CLCGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9CTTT2015Hội nghị Sinh viên Hưng - 0969 891 739 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT002.J21.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.HTCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
IT002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT007.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT002.J22.MTCLGiảng viên:
 • Mai Trọng Khang
IT002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Thái Thụy Hàn Uyển
PH002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
MA005.J21.ATCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
PH002.J21.CNCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8NT219.J21.ATCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Nam -- ... --
Tiết 9SS004.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13hHTCL2017Họp lớp lấy ý kiến về hội nghị sinh viên Đỗ Đăng Khoa 17520638 -- ... --
Sau 17h -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.J21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG05.J23.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
SE106.J23.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG05.J25.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J22.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
ENG05.J23.CLC -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J21.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
ENG03.J24.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
ENG03.J26.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J22.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
ENG03.J23Giảng viên:
 • Vũ Hoàng Bảo Trân
ENG03.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH002.J22.ATCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
PH002.J22.KHCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
SE104.J23.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
IT002.J23.KHCLGiảng viên:
 • Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
IT007.J23.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.J21.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6PH002.J21.KHCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
IT007.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
PH002.J21.MMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J22.CNCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG01.J22Giảng viên:
 • Nguyễn Trang Nhung
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1SE104.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
SPCH2713.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
CE118.J22.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... --
Tiết 2JAN02.J23.CNCLJAN02.J23.CNCL -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS339.J21.KHTNGiảng viên:
 • John F. Hurdle
SE330.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9IT009.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT007.J22.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
PH002.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT106.J21.ATCLGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT002.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE331.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
IT009.J23.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
NT219.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IT007.J21.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IS208.J21.HTCLGiảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
SE104.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IS201.J22.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG02.J26Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
IT009.J24.CLCGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
 • Trần Thị Dung
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1ENG02.J22.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
SE310.J22.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4ENG02.J21.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6ENG03.J25.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Mộng Thy
IT007.J21.KHCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9ENG03.J210Giảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG03.J26.CLCGiảng viên:
 • Phạm Thị Kiều Tiên
ENG02.J23.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Lợi
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1SE310.J21.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
PH002.J22.MMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
MA004.J22.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
JAN02.J22.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE313.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
IT009.J26.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS201.J21.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
SE325.J22.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Trác Thức
MA004.J23.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
PH002.J21.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.J21.KHCL.1Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
PH002.J23.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J23.KHCL.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.MMCL.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
PH002.J21.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J22.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6PH002.J22.ATCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J22.KHCL.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
PH002.J21.ATCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
PH002.J21.KHTN.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.J22.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Đại Dương
PH002.J21.CNCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1MA005.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
MA004.J21.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
CE221.J21.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
-- ... --
Tiết 2JAN02.J21.CNCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Hoa
-- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6MA005.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Phước Hải
CS106.J21.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
NT334.J21.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE107.J22.MTCLGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
CS4323.J21.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
NT219.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS111.J21.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1CS106.J21.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS111.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS232.J21.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3NT130.J21.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS216.J22.HTCLGiảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT007.J21.ATCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE321.J21.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT330.J21.ANTNGiảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1NT534.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
CS232.J22.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... --
Tiết 2JAN02.J23.CNCL -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CS519.J21.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17h -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3Công ĐoànChuyên đề" Kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam" -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6VPĐBTổ chức seminar NCKH Người phụ trách: Lê Trường An -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... --
Sau 17hNhập môn Lập trìnhGV. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang GV. Ngô Đức Thành -- ... --