Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(23-10-2017)
Thứ 3
(24-10-2017)
Thứ 4
(25-10-2017)
Thứ 5
(26-10-2017)
Thứ 6
(27-10-2017)
Thứ 7
(28-10-2017)
Chủ nhật
(29-10-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
CS3363.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT001.I11.KHCL.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS4283.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.I11.HTCL.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IT005.I12.HTCL.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IT001.I11.HTCL.2Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT005.I11.PMCL.2Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
MSIS4523.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT001.I11.ANTN.2Giảng viên: -- ... -- NT118.I12.2Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT213.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Ung Văn Giàu
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.I11.2Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
IS208.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
CE118.I12.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT001.I11.KHTN.2Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- EN004.I16.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- EN005.I13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... -- IT009.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SE101.I11.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- MA003.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT004.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
CS112.I11.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SS004.I12.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE211.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- CE103.I12.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS208.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
IT004.I12.MTCL.2 - Học bùGiảng viên: Phan Nguyễn Thụy AnHT2 - IE206.I11 - Phạm Thế SơnGV: Phạm Thế Sơn -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- NT132.I11.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thanh HòaNT209.I12.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
CS3373.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS110.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS221.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA003.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- MA003.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
IT009.I11.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
-- ... -- MA006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Nhập môn lập trìnhKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 9/10 đến 08/12/2017 -- ... -- -- ... -- Lập trình máy tính với MATLABKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 19/10 đến 23/11/2017Nhập môn lập trìnhKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 9/10 đến 08/12/2017 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- MMT&TTTraining giữa kỳ Ban học tập khoa MMT&TT Phụ trách: Nguyễn Khánh Ngọc Nam, SĐT: 01646020075 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1 -- ... -- PHYS1214.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- IT010.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- KHMTThực hành hình thức 2, môn Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lớp CS326.I11. Người phụ trách: Nguyễn Trọng Chỉnh, email: chinhnt@uit.edu.vn -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- MA004.I13Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I15Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I17Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.I12Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I14Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- MA004.I18Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I110Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1PH001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.I12.HTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4PH001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT009.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I15.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
-- ... -- MA006.I11.ATCL - Học bùGiảng viên: Hà Mạnh Linh -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- KHMTDạy phụ đạo thêm cho lớp CLC GV: Huỳnh Thị Thanh Thương -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1SE102.I11.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
MA003.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I17Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT005.I12Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS211.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS353.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT132.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- CNPMHọp lớp KTPM2016 - Năm học 2017-18 - Lần 2 GV: Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS252.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.I12.PMCL.2Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT001.I11.PMCL.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Bảo Ngọc -- ... -- IT001.I11.MTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
HT2 - SE108.I11.PMCL.1-Hầu Ng Thành NamKiểm chứng phần mềm tiết 12 ngày 30/9, 14/10, 28/10, 18/11, 02/12 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- HT2 - SE108.I12.PMCL.1 -Hầu Ng Thành NamKiểm chứng phần mềm tiết 45 ngày 30/9, 14/10, 28/10, 18/11, 02/12 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS5423.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- IT001.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS5433.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT001.I18.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hoàng Ngân -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I18.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
NT213.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Ung Văn Giàu
IT001.I11.2Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT001.I14.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I15.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
NT132.I11.ANTT.2Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6NT204.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT101.I11.ANTT.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT002.I11.2Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
NT131.I11.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
NT209.I11.ANTT.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- IT001.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
PH001.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... -- SE327.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmSS004.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SS004.I13Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE103.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- SS004.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I15Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SE341.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA003.I11Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I14Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3SE101.I12Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 4SE108.I11Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE108.I12Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SS004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.I13Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- CE405.I11Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.I12Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
MA006.I11Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1 -- ... -- IT006.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MA003.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
IS215.I12Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
MA003.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4KHMTHọp lớp KHMT2016 GV Nguyễn Bích VânSE102.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE114.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I12Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.I14Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.I15Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I12Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
SE215.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA006.I12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- IT009.I16 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKHMTHọp lớp KHMT2016 GV Nguyễn Bích Vân -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I14.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- MA006.I11.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I11.ATCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SPCH3723.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- MA003.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.I11.MMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- PH001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA003.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- PH001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1HT2 - SE310.I11.HTCL.1 - Trần Anh DũngCông nghệ .NET tiết 123 ngày 25/9; 09/10; 23/10; 20/11; 04/12IT005.I11.KHTN.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT001.I13.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE324.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE117.I12.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT004.I11.MTCL.2Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- HT2 - SE104.I11.1 - Đỗ Thị Thanh TuyềnNhập môn Công nghệ phần mềm tiết 45 ngày 13/10; 27/10; 17/11 -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IT001.I12.PMCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE221.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
HT2-SE100.I11.PMCL.1 + SE100.I12.PMCL.1Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng 67 ngày 5/10, 26/10, 16/11, 14/12, 21/12 89 ngày 5/10, 26/10, 16/11, 14/12, 21/12IT001.I12.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Kỹ thuật SEO - Phan Trung HiếuKhóa học ngắn hạn "Kỹ thuật SEO" -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1 -- ... -- SE401.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE100.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT001.I17Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE104.I11Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT004.I17Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4IT009.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT009.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I13Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT009.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
Học thực hành HT2 môn EC201.I11.1Trình Trọng Tín -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE100.I12Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE346.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE101.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE215.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IS207.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE101.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS208.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT001.I18Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IS216.I12Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I15Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SS004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
IT009.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
PH001.I11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.I11Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA001.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- IT010.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE117.I11.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT532.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT204.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- IT001.I12.HTCL.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Vinh TiệpHT2: SE102.I11.PMCL.1 - Đinh Ng Anh DũngNhập môn phát triển game tiết 67 ngày 28/9; 12/10; 26/10; 09/11; 23/11CE118.I11.MTCL.2Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT207.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN003.I11Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
-- ... -- EN001.I11Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EC201.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EN005.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN002.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.I14Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Thị Bích Thuận
IT004.I111Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
EN004.I110Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.ANTN.2Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- HT2:SE215.I11.1-Thái Thụy Hàn UyểnGiao tiếp người máy Tiết 12 ngày 27/9, 11/10, 25/10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- HT2 - SE215.I12.1 - Thái Thụy Hàn UyểnGiao tiếp người máy Tiết 34 ngày 27/9, 11/10, 25/10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- HT2 - SE108.I11.1 + SE108.I12.1Giảng viên: Thái Hải Dương tiết 67 ngày 24/10 7/11 5/12 tiết 89 ngày 24/10 7/11 5/12 IT001.I11.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Khánh -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- HT2-SE114.I11.1 - Huỳnh Nguyễn Khắc HuyNhập môn ứng dụng di động tiết 78 ngày 29/09; 27/10; 01/12; -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- HT2-SE114.I12.1 - Huỳnh Nguyễn Khắc HuyNhập môn ứng dụng di động tiết 90 ngày 29/09; 27/10; 01/12; -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- EN006.I14Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I16Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I17Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN006.I11Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN006.I13Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN004.I111Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I15Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA002.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I17.2Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IS215.I12.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT001.I12.2Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.I13.2Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- NT532.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- NT118.I11.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IS216.I12.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
 • Dương Phi Long
IS252.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
HT2 - SE102.I13.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh Khatiết 678 ngày 13/10, 27/10, 24/11, 08/12, 22/12 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE103.I11.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE104.I11.2Giảng viên:
 • Võ Tấn Khoa
NT533.I11.2Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IT002.I12.2Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
-- ... -- IT007.I12.2Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2HT2-SE346.I11.1 - Huỳnh Nguyễn Khắc HuyLập trình trên thiết bị di động tiết 23 ngày 29/09; 27/10; 01/12; -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4HT2:SE346.I12.1 - Huỳnh Nguyễn Khắc HuyLập trình trên thiết bị di động tiết 45 ngày 29/09; 27/10; 01/12; -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS210.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
NT106.I11.2Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
-- ... -- CE117.I11.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
NT105.I11.2Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
IS403.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IT004.I113Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
MA002.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
EN005.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN003.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN004.I16Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IT004.I112Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- EC203.I11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
EN005.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT004.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
-- ... -- IS105.I11Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... -- MA005.I11Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 2NT532.I11.ANTT - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.I17Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN004.I114Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IS405.I11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
EN004.I116Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA005.I13Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
EN005.I12Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- EN004.I17 - Học bùGiảng viên: Tạ Kim Hoàng -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- CE405.I11 - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungIS252.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
EC331.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT334.I11.ANTTGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... -- NT207.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT213.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- IS210.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- CE421.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- NT204.I11.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- NT532.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I19Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- IT004.I13Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- IS335.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE214.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4IS217.I12 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Minh Phụng -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE331.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IT004.I110Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS252.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I15Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS217.I12Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IE202.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT010.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- PHYS1214.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9IT009.I14.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS216.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT005.I11.ANTN.2Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
-- ... -- IT004.I11.HTCL.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS215.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.I11.MTCL.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
MSIS3033.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
IT004.I13.PMCL.2Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IS215.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- IT005.I13.PMCL.2Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT133.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IS251.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT001.I13Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
PH001.I14Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- IT004.I16Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.I11Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE102.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
NT405.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Dimitry Mikhaylov
NT210.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmNT118.I12Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
 • Cáp Phạm Đình Thăng
PH001.I12Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT001.I15Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
NT101.I11.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IE105.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS336.I11Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT533.I11Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT535.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT209.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1CS511.I11Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS208.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS217.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE400.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
NT105.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CE401.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT113.I11Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT009.I17Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT331.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IS251.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
MA004.I16Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT005.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT005.I14Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
IT004.I111.1Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.I113.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.I15.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT118.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I19.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
CS4283.I12.CTTT.1Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS252.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT003.I12.1Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IT004.I17.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1SE405.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CS409.I11Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS519.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
CS214.I11Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
CS326.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SS002.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.I11Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- NT118.I11Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT009.I19Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS410.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS325.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CS222.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS315.I11Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS232.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS332.I11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- IT005.I12.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
-- ... -- IT005.I16.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT005.I14.1Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.I11.1Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
CE117.I11.3Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
IT005.I13.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
CE103.I11.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS211.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT005.I15.1Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
 • Thái Huy Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1STAT4033.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Hà Văn Thảo
CE222.I11.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IE106.I11.2Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
-- ... -- CE421.I11.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS251.I12.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Hiệp
CS4323.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
CE211.I12.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT005.I11.ANTN.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Mạnh Hoàng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS112.I11Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I11Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS110.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS417.I11Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
CS221.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS331.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT118.I12 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng NghiHọp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmHọp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmIT010.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh Tâm -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS112.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I12Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
SS004.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc -- ... -- CS221.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.I11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
MA006.I17Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE118.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT131.I11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.I12Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I14Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- Họp lớp CNTT2015Người phụ trách: Lê Nguyễn Minh TâmIT009.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE104.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE222.I11Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IE106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
MA003.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
CE211.I11Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT006.I15Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1 -- ... -- SE114.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CE104.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE346.I11.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EN005.I12.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SE330.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- SE102.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- IS208.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA003.I11.MTCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- SE102.I12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- MA003.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
MSIS3033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
NT532.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
CS5433.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
MSIS4523.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
INT004.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE108.I12.PMCL - Học bùGiảng viên: Hầu Nguyễn Thành Nam -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- EN004.I15.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
CS232.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT001.I12.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.I12.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- EN006.I11.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CS3373.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA005.I11.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
CE103.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT005.I12.MTCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA005.I11.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS004.I11.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Hiển -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
EN005.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN006.I14.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.I11.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT118.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
MA006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE341.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4323.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
STAT4033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Uyên
-- ... -- INT001.I11.CTTTGiảng viên: IT001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- INT002.I11.CTTTGiảng viên: -- ... --
Tiết 9MA003.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1MA003.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
EN004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
INT003.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- MA005.I14.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- MA002.I11.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.I14.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- MA003.I12.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT001.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
EN004.I18.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- MA003.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CTTT2017Lớp CTTT2017 hợp lớp tháng 10/2017PH001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
CS4283.I12.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT001.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SS004.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MATH2144.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SS004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MATH3013.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- INT002.I11.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MATH2144.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- ENGL1113.I11.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
CS4283.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT005.I12.PMCLGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
INT002.I13.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- IT009.I11.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1 -- ... -- MATH3013.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
CS3363.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đinh Điền
IT005.I11.PMCLGiảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
INT002.I15.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- INT002.I14.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
EN004.I17.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
IT006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
 • Vũ Đức Lung
MA005.I15.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
INT003.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- MA005.I15.CLC.1Giảng viên: INT004.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4MA003.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- EN006.I13.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
MA003.I13.PMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- IT006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA003.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- MA003.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE100.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I11.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
CS3423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Quản Thành Thơ
MA004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
INT002.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Thị Ngọc Mai
IT005.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE104.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE100.I12.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
NT132.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS5423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
-- ... -- IS216.I12.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EN004.I11.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
PH001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
PH001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
 • Lâm Đức Khải
IT006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
MA004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS2133.I11.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
EN005.I15.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- IT001.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
CE118.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.I13Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- SE215.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- IT009.I15.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
PH001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SS004.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... -- SE101.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IT001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT009.I12.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- INT002.I13.CLCGiảng viên: CS214.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- MA004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6INT002.I14.CLCGiảng viên: CS222.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT006.I11.PMCL - Học bùGiảng viên: Trương Văn CươngEN004.I12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE118.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE211.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE221.I11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
NT207.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS208.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- CE324.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT204.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hồ Hải
IT006.I11.ANTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Duy Xuân BáchIT006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT133.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- IT005.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- IS215.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IS336.I12.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS216.I11.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I11.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
IS336.I11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... -- IS215.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1CE103.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS217.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- IS335.I11.HTCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS252.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA006.I11.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- NT131.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- IT001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
MA003.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE310.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1INT001.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.I11.CTTNGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT101.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CS331.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
INT002.I15.CLCGiảng viên: Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- NT209.I12.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT005.I11.KHTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- CS332.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- NT213.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- CE211.I12Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.I11Giảng viên:
 • Trần Hoàng Hảo
SS001.I12Giảng viên:
 • Ngô Quang Huy
SS001.I13Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS002.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS002.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS003.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
SS003.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE314.I11Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT006.I13Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CE411.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
CE118.I12 - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài Trung -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- MA006.I18Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT005.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Hải Bằng
CE103.I11Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4CNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT010.I12 - Học bùGiảng viên: Hà Lê Hoài TrungIE104.I11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- IT006.I16Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT006.I17Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... -- CNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập training giữa kì GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- Phòng CTSVTuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khoá 2017 -- ... -- -- ... -- Đoàn Thanh NiênHội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- Phòng CTSVCác lớp kỹ năng mềm cho sinh viên -- ... -- Phòng CTSVCác lớp kỹ năng mềm cho sinh viên -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --