Skip to content Skip to navigation

Quy Trình

Các loại quy định liên quan đến đào tạo

Hướng dẫn tra cứu và xác minh văn bằng tốt nghiệp đại học

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và xác minh văn bằng tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã đưa thông tin cấp bằng tốt nghiệp của các hệ  đào tạo đại học trên trang thông tin điện tử của Trường. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác minh thông tin văn bằng có thể tự tra cứu theo hướng dẫn như sau: