Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lịch thi lý thuyết tập trung Cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thân chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi và danh sách thi lý thuyết tập trung Cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2022-2023 chi tiết trong các file đính kèm.

Nếu các bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ P.ĐTĐH/VPCCTĐB để được hỗ trợ.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.N11) ngày 04/01/2023

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005)
Lớp : NT005.N11
Phòng : C314
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 10
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 04/01/2023

Trang