Skip to content Skip to navigation

Thông báo về phòng học

Thông Báo Đổi Phòng Học Các Lớp :Lớp SE401.I11; Lớp IT009.I12;Lớp SE341.I11;Lớp SE101.I12

Vào sáng ngày 10/10/2017 (7h30-12h) khoa CNPM phối hợp cùng công ty Gameloft tổ chức seminar cho lớp SE401.I11 (tiết 123, C205, thầy Phạm Thi Vương giảng dạy) nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm kiến thực thự tế tại doanh nghiệp. Chương trình cũng mở rộng dành cho một số bạn sinh viên khác đăng kí tham gia nên cần phòng có sức chứa lớn hơn phòng C205 và do đó chương trình dự kiến tổ chức tại C113.

Trang