Skip to content Skip to navigation

Lịch học thực hành HT2 lớp SE104.I22.1

Lớp SE104.I22.1 ( Nhập môn Công nghệ phần mềm )

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền

Thời gian:

 - Sáng thứ 6 - 02.03.2018 Tiết 9,10 - Phòng C211

- Sáng thứ 6 - 23.03.2018 Tiết 4,5- Phòng C211

- Sáng thứ 6 - 20.04.2018 Tiết 4,5- Phòng C211