Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo Thời gian tham gia chương trình kiến tập tại Global Cybersoft Việt Nam ngày 24/3/2014

Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

Thời gian xuất phát ở trường: 8h sáng ngày 24/3/2014 (sinh viên tới trường trước 8h)

Thời gian tại Global Cybersoft Việt Nam: 9h sáng ngày 24/3/2014(Trường hợp: sinh viên tự túc đến trước 9h và liên lạc theo sđt: 01696.714.982 để đi chung với Trường)

Thông báo cập nhật danh sách kiến tập ngày 24/3/2014 tại Global CyberSoft Việt Nam

Thay mặt Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

1. Thời gian: Sinh viên có mặt lúc 7h30 Thứ 2(24/3/2014) tại Sảnh trước, toa nhà A, Trường ĐH CNTT
2. Thành phần:
- Đại diện CB-GV
- Sinh viên CTTT, CLC, TN (Danh sách file đính kèm)
3. Trang phục:
Để công tác được chuyên nghiệp và đẹp đề nghị sinh viên CTTT mặc áo của CTTT; Chương trình CLC và tài năng mặc áo thể dục của trường.

Thông báo lớp NT106.E21.ANTN điều chỉnh tiết học

Lớp NT106.E21.ANTN thay đổi thứ tiết học, thông tin cụ thể như sau:

GV: Trần Bá Nhiệm

Môn học: Lập trình mạng cơ bản

Mã lớp: NT106.E21.ANTN (lớp lý thuyết)

Số tín chỉ: 2

Tiết học: 1,2

Thứ: 5

Phòng: C106

Trân trọng thông báo.

Nguyễn Lai Hồng Ân

Chuyên viên Đào tạo Đại học

 

Bổ Sung Dữ Liệu Thông Tin Lý Lịch Sinh Viên Còn Thiếu(P.CTSV)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên các khoá về việc kiểm tra cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin lý lịch sinh viên còn thiếu. Link kiểm tra thông tin cá nhân: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lilich

Sinh viên liên hệ Phòng CTSV ( A.101) để cập nhật.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/3/2014.

Sinh viên vui lòng xem file thông báo và danh sách sinh viên thiếu thông tin đính kèm.

Thông báo thay đổi phòng học lớp Thực hành PHYS1214.E21.CTTT.1 Vật lý đại cương II

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo:

Lớp PHYS1214.E21.CTTT.1 Vật lý đại cương II giảng viên Nguyễn Phước Trung Hòa chuyển sang phòng A.106 TIẾT 6789 kể từ ngày 12/3/2014

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi mail theo địa chỉ: tranv@uit.edu.vn

Trang