Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Mở Môn Học Kỳ Hè Năm Học 2013 – 2014

  1. PĐT Thông Báo Từ Ngày 02/04/2014 đến 9/04/2014 Khảo sát lấy ý kiến  mở môn học của sinh viên tại web http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat.
  2. Lưu Ý: Kết Quả Khảo sát không được tính làm kết quả ĐKMH, Sinh viên phải ĐK lại trong đợt ĐKMH học kỳ hè.

Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên đối với CTTT

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên như sau:

Sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến xem thông tin của mình trênhttp://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lilich Nếu sinh viên nào còn thiếu Trường dữ liệu nào thì phải cập nhật thông tin gấp cho phòng Công tác sinh viên bằng cách:

Thông báo Thời gian ra mắt CLB Anh Văn dành cho CTTT và CLC

Thời gian: Vào lúc 11h:15 Thứ 6 ngày 28/3/2014

Phòng: C.108

Thành phần:

- Thầy/Cô là cố vấn học tập, trong BĐH và Bộ môn Anh văn

- Sinh viên là thành viên CLB anh văn bắt buộc tham gia (file đính kèm) và các sinh viên muốn tham gia CLB.

Lưu ý: Lớp trưởng và Ban chủ nhiệm CLB thông báo đến tất cả sinh viên của mình.

Thân!

Danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HKI năm học 2013-2014

     Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HKI năm học 2013-2014 trong file đính kèm. 

    Sinh viên có tên trong danh sách có thể làm đơn xem xét, kiến nghị, nộp tại Khoa. Đơn xem xét bắt buộc phải có ý kiến xác nhận của Phụ huynh. Hạn chót Khoa nhận đơn của sinh viên là ngày 31/3/2014.

Thông báo bổ sung thông tin gấp đối với sinh viên CTTT

Phòng ĐTĐH thông báo:

Đề nghị những sinh viên có tên trong Danh sách kèm theo bổ sung thông tin gấp cho Phòng công tác sinh viên hạn chót là thứ 6 ngày 28/3/2014.

Nếu quá thời hạn trên sinh viên không bổ sung kịp thời thi bị trừ điểm rèn luyện và mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Văn Trà, Phòng A.104 hoặc qua email: tranv@uit.edu.vn Các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm có thể đến trực tiếp Phòng Công tác sinh viên để cập nhật.

Thân báo

Trang