Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Căn cứ nội dung văn bản của P.TC-HC, P.ĐTĐH gửi thông báo đến Quý Thầy, Cô và Sinh viên lịch nghỉ lễ các ngày kỷ niệm nói trên. 

Các lớp học vào ngày thứ Bảy 27/4/2024 vẫn tiến hành dạy - học bình thường. 

Thầy, Cô tự chủ động sắp xếp dạy bù các lớp trong ngày thứ Hai 29/4/2024 để đảm bảo chương trình và thời lượng học. Thầy, Cô có thể sắp xếp dạy bù theo hình thức online.

Thông báo về việc xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn

Theo quy trình xét miễn các môn anh văn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn như sau:

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến TN đợt 1 năm 2024

Chào các bạn sinh viên
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 28/03/2024

Thông báo về việc thực hiện chuẩn quá trình ngoại ngữ theo Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy từ học kỳ 1 năm học 2024-2025

   Chào các bạn,

Căn cứ Điều 8 của Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy, từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 Phòng ĐTĐH và Văn phòng các CTĐB sẽ thực hiện việc xét chuẩn quá trình ngoại ngữ đối với sinh viên tất cả các khóa.

   Trân trọng.

Trang