Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo Mờ Lớp EN004.H31(hè)

Phòng đào tạo thông báo mở lớp EN004.H31 hiện lớp có 24 sv đăng ký trong danh sách (các bạn ký tên mới được cập nhật vào danh sách).

Các bạn lưu ý: Với số lượng ĐK 24 các bạn phải đóng mức học phí theo quy định của phòng KHTC, (các bạn tham khảo mức phí tại file đính kèm)

Các bạn bị trùng lịch học như sau:

        . Sinh viên 15520357 bị trùng TKB

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017(file đính kèm).

1. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sẽ không được công nhận điểm thi cuối kỳ nếu không hoàn thành nghiã vụ học phí.

2. Mọi thắc mắc về học phí các bạn vui lòng liên hệ Phòng KHTC.

3.Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Thông Báo Chuyển Phòng Học Các Lớp K11 Bị Trùng Lịch Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017.

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 thì kế hoạch thi cuối kỳ của K11 muộn hơn so với các khóa còn lại (K11 còn học, các khóa còn lại thi) dẫn đến sự cố một số lớp học K11 trùng phòng thi cuối kỳ. Để đảm bảo kế hoạch thi cuối kỳ đúng tiến độ, đạt kết quả tốt Phòng ĐTĐH thông báo danh sách lớp học sinh viên K11 có lịch học trùng với phòng thi cuối kỳ 2 nên phải chuyển phòng học (file đính kèm). Các bạn sinh viên K11 vui lòng cập nhật  phòng học mới trong tuần cuối của học kỳ 2.

Thông Báo Kết Quả ĐKHP Học Kỳ Hè & TKB Học Kỳ 2016-2017

Phòng .ĐTĐH thông báo Kết quả ĐKHP HK hè & TKB học kỳ hè các bạn xem danh sách trong (file đính kèm)

* Lưu Ý: TKB hè bắt đầu học ngày 10/7/2017.

Với các lớp ĐKHP không đủ mở lớp (ĐK<30,dưới chuẩn) Các bạn muốn mở lớp cần làm các bước sau:

1. Lập danh sách các bạn muốn học ký tên xác nhận đồng ý học vì mức học phí cho các lớp này đóng sẽ cao và theo quy định phòng KHTC:

- Học phí môn học có số lượng SV dưới chuẩn = Đơn giá học phí x Số tín chỉ học tập (TCHT) (file đính kèm)

Trang