Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2017-2018

Xin chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về nhận đơn phúc khảo HK2, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy (CQUI) và chất lượng cao (CLC), chi tiết như sau:

Thời gian nhận đơn: từ 9h thứ 2 ngày 16/07/2018 đến hết 16h00 ngày 20/07/2018

Nơi nhận đơn: Phòng ĐTĐH- A120

Lưu ý:

 - P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn trễ. P.ĐTĐH sẽ xem xét để giải quyết cho các môn học có điểm sau thời gian nói trên (nếu có).

[P.ĐTĐH-TB] v/v duyệt mở/hủy các lớp Anh văn trong HK hè

Xin chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH xin thông báo đến các bạn sinh viên về việc mở các lớp Tiếng Anh trong HK hè. Sau khi gia hạn cho phép sinh viên đăng ký học các môn Anh văn, P.ĐTĐH dựa trên số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp. Có 3 lớp Anh văn được mở vì đủ sĩ số, các lớp còn lại sẽ bị hủy, thông tin chi tiết như sau:

- Các lớp được mở:

+ EN004.I31 (Anh văn 1): được tách thành 2 lớp (EN004.I31 và EN004.I32) với thời gian học như nhau.

+ EN005.I31 (Anh văn 2)

- Các lớp bị hủy:

Thông báo thời gian học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên thời gian bắt đầu học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018 từ ngày 09/07/2018 cho cả chương trình chính qui đại trà và CLC. 

Phòng Đào tạo nhận đơn đăng ký học phần các môn Anh văn tại Phòng A120

Mẫu đơn đính kèm

Trân trọng

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 (file đính kèm). 

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 22/6/2018.

Sinh viên hoàn tất các khoản lệ phí, giấy xác nhận, bảng điểm và nợ thư viên trước ngày 22/06/2018.

 

Thông báo từ trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao

Chào các bạn sinh viên! Trung tâm tư vấn và Dịch vụ thể thao thông báo như sau:

"Theo quy định sinh viên phải tham gia học tập trên lớp đảm bảo theo số giờ quy định về học tín chỉ, thì mới đủ điều kiện để tính điểm học phần. Do vậy, các em phải tham gia học tập và làm bài thu hoạch tự viết tay nộp theo lớp và gửi bài thu hoạch về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao - Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí MInh.

  Bài thu hoạch sinh viên được phép về nhà làm và nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2018."

Trang