Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo điểm GDTC1 2016-2017

Hiện nay điểm GDTC1 HK1 2016-2017 đã cập nhật điểm trên hệ thống, các bạn sinh viên kiểm tra điểm số. Nếu có gì thắc mắc thì liên hệ thầy Thái vào các buổi sáng thứ 2, thứ 3 hàng tuần, tại địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao

Tầng trệt tòa nhà Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Thể dục thể thao Tp HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Linh Trung, Tp.HCM

Thông Báo Mở Lớp EN004.H24

P.ĐTĐH thông báo lớp EN004.H24 có 16 bạn sinh viên đăng ký, lớp này hiện đang được mở và các bạn trong danh sách lớp này phải đóng học phí với mức giá theo phòng KHTC quy định (file đính kèm).

Các bạn sinh viên có đăng ký lớp này vui lòng cập nhật thông tin trên và phản hổi nếu có đến hết ngày 24/2/2017.

Thông Báo KQ ĐKHP Hk2-Năm Học 2016-2017

P.ĐTĐH thông báo hiện đã cập nhật đầy đủ điều chỉnh ĐKHP HK2 Năm học 2016-2017 theo đơn yêu cầu của sinh viên, đã xóa ĐKHP của các bạn chưa đạt môn tiên quyết và hủy ĐKHP các bạn bị trùng lịch, các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra kết quả ĐKHP đây là kết quả cuối cùng, của HK2, tính Học phí....

Các bạn kiểm tra KQ ĐKHP và phản hòi P.ĐTĐH nếu có trước ngày 24/2/2017. 

Thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành từ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên Quyết định chuyển ngành và chuyên ngành từ học kỳ 2 năm học 2016-2017 trong file đính kèm. Các sinh viên có tên trong danh sách đến điều chỉnh đăng ký học phần theo ngành và chuyên ngành mới từ ngày 16/2/2017 đến 21/02/2017 tại phòng A120

Trân trọng

Trang