Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về các Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023.

Thông báo lịch học lớp văn bằng 2 khóa tuyển 2021 đợt 2(lớp 467).

Chào các bạn sinh viên lớp văn bằng 2 Khóa tuyển 2021 đợt 2 (lớp 467).

P.ĐTĐH thông báo TKB 2 môn học tiếp theo của khóa này là:

-IT002.N11.VB2: Lập trình hướng đối tượng, Lịch học Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16 & Thứ 6, Tiết T, P.B2.16, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

-IT005.N11.VB2: Nhập môn mạng máy tính, Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.22 & Thứ 4, Tiết T, P.B2.22, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

Thông báo Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn TKB dự kiến của HK1 năm học 2022-2023. Các bạn xem thông tin các lớp dự kiến mở trong file đính kèm để chuẩn bị ĐKHP HK1 năm học 2022-2023 theo như kế hoạch đã thông báo: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ke-hoach-dkhp-hoc-ky-1-nam-hoc....

Trân trọng.

LTTP

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu, nhập học lại Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu, nhập học lại từ ngày 18/07/2022 đến 30/07/2022.

Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu:

Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 18/7/2022 đến 11g30 ngày 30/7/2022.

- Hồ sơ gồm: đơn xin xét miễn anh văn và bản photo chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng).

Trang