Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo Ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHCNTT ngày 15/3/2019 trong file đính kèm. 
Trân trọng.

Thông báo chuyển đổi phòng học

P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học

 Theo đề nghị của Ban QLCS được chuyển đổi một số lớp học ở các tòa nhà có giờ học sau 16g30 (tiết 10) và các lớp ngày thứ 7 được về cùng 1 tòa nhà để tiện trong công tác hỗ trợ. Các bạn sinh viên cập nhật thông tin phòng học theo (file đính kèm).

Trân trọng.

Trang