Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH gửi đến các bạn thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo về việc xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Chào các bạn,

Theo quy trình mới về xét miễn các môn anh văn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 2 trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà như sau:

Trang