Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo chuyển đổi phòng học

P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học

 Theo đề nghị của Ban QLCS được chuyển đổi một số lớp học ở các tòa nhà có giờ học sau 16g30 (tiết 10) và các lớp ngày thứ 7 được về cùng 1 tòa nhà để tiện trong công tác hỗ trợ. Các bạn sinh viên cập nhật thông tin phòng học theo (file đính kèm).

Trân trọng.

Thông Báo Tiếp Tục Nhận Đơn ĐKHP (SV chính qui và CLC) Vào Lớp IT001.J21 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Phòng Đào tạo Đại học tiếp tục nhận đơn ĐKHP vào  lớp IT001.J21 theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên hệ đại học chính quy và sinh viên CLC (học phí tính theo chính qui) trong học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

1. Giảng viên phụ trách:

- Giảng viên lý thuyết: TS. Mai Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Bích Vân.

Quyết định về việc chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy đại trà trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách nếu muốn điều chỉnh đăng ký học phần theo đúng ngành, chuyên ngành mới cần nộp đơn theo mẫu đính kèm tại Phòng A120 từ ngày 05/3/2019 đến ngày 08/3/2019.

Trân trọng

Thông Báo Mở 2 Lớp BOQC1.J21 và BOQC1.J22

P.ĐTĐH thông báo mở 2 Lớp Nhập môn máy tính lượng tử như sau;

Lớp  BOQC1.J21 Lịch học: Thứ 5; Tiết 2345: P.B1.02

Lớp BOQC1.J22 Lịch học:Thứ 6; Tiết 2345; P.B1.02  cả 2 lớp Giảng viên đều do thầy Phan Hoàng Chương giảng dạy.

Thời gian bắt đầu học 2 lớp này là ngày 04/03/2019.

Lưu ý: Lớp học không thu học phí. Điểm không tính vào chương trình học.

Trang