Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo sinh viên đăng ký tham dự hội thảo "giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT"

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức về sở hữu trí tuệ trong sinh viên.

Thông báo số 1 của BM Toán - Lý về kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2019

Thông báo số 1 của BM Toán - Lý về kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2019; Thông báo số 1 của Hội Toán học Việt Nam về Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2019; và Đề cương ôn thi Olympic đính kèm)

Trang