Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi nói) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 2) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi nói) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

Thông báo lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 2) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi viết) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Sinh viên vui lòng xem danh sách và có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định.

  Trân trọng.

Thông báo lịch học môn giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thân chào các bạn sinh viên!

Để thuận lợi cho việc đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất trong HK2 NH 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học và môn học tương ứng với từng lớp cụ thể (file đính kèm, xem kỹ cột GHI CHÚ). Các bạn chú ý đăng ký đúng thời gian quy định và đúng môn.

Trang