Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Chào các bạn sinh viên!

Căn cứ thông báo của Trường, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên lịch nghỉ như file đính kèm.

1. Tết Dương lịch: Được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2018 đến hết 01/01/2019.

2. Tết Âm lịch: Được nghỉ 9 ngày liên tục từ 02/02/2019 đến hết 10/02/2019.

3. Lễ 30/4 và 1/5: Được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4/2019 đến hết 01/5/2019.

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018

Phòng ĐTĐH thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018 theo thông tin sau:

     - Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp năm 2018.

     - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/12/2018 – 22/12/2018.

Thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến)

P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến) để chuẩn bị cho sinh viên đăng ký học phần (Kế hoạch trong file đính kèm).

Các bạn sinh viên chú ý đối với các môn GDTC 2 thì nhìn cột Ghi chú để chọn đúng môn tự chọn (như: võ, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, v.v.)

Thông báo Lịch thực hành hình thức 2 lớp CE125.J15.MTCL.1

Thầy Trần Quang Nguyên, giảng dạy lớp CE125.J15.MTCL.1. Thông báo đến các bạn sinh viên trong lớp lịch thực hành hình thức 2 tại trường như sau:

- Buổi 1: tiết 123 thứ 2, ngày 17/12/2018, Phòng C309

- Buổi 2: tiết 678 thứ 2, ngày 17/12/2018, Phòng A205

- Buổi 3: tiết 123 thứ 2, ngày 24/12/2018, Phòng C309

- Buổi 4: tiết 678 thứ 2, ngày 24/12/2018, Phòng C309

- Buổi 5: tiết 123 thứ 4, ngày 26/12/2018, Phòng C309

Trang