Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo nhận các loại đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP(cập nhật hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP)

P.ĐTĐH thông báo lịch nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... và điều chỉnh/bổ sung ĐKHP như sau:

- Nhận đơn phúc khảo, chuyển ngành, bảo lưu, ... : 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 8h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

- Điều chỉnh/bổ sung ĐKHP đợt 3: 01 tuần đầu tiên của học kỳ 2, từ 9h00 ngày 18/02/2019 đến 16h00 ngày 23/02/2019

(Các bạn xem file hưỡng dẫn điều chỉnh ĐKHP đính kèm)

Thông báo lịch thi trên máy cuối kỳ I năm học 2018-2019 môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2

Chào các em,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các em sinh viên lịch thi (trên máy) cuối học kỳ 1 năm học (2018-2019) môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2, lịch thi này áp dụng cho những sinh viên đi học GDQP, cụ thể như sau:

Ngày thi: 18/01/2019,

Thời gian:   -  Ca 2: bắt đầu 9g30

[TCHC] 29/ĐHQG-ĐH - Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019

P.ĐTĐH thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019 các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong (file đính kèm)

Trân trọng.

 

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 10 năm 2018 trong file đính kèm.

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 07/01/2019.

Trân trọng

Thông báo ban hành bảng tóm tắt các môn học

Phòng Đào tạo Đại học đã làm bảng tóm tắt các môn học để giúp cho sinh viên chính quy dễ dàng theo dõi để đăng ký học phần, đồng thời giúp giảng viên, cố vấn học tập và cán bộ quản lý thuận lợi hơn trong quá trình vận hành chương trình đào tạo.

Link: https://daa.uit.edu.vn/content/bang-tom-tat-mon-hoc

Điều chỉnh ĐKHP nếu đã trùng với HK 1

Phòng ĐTĐH thống kê và thấy có 180 trường hợp các bạn sinh viên ĐKHP các mã môn học mà bạn đã học trong HK 1 NH 2018-2019, mặc dù chưa có điểm của các môn này. Việc làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn sinh viên thực sự muốn học các môn này nhưng không còn chỗ để đăng ký. 

Trang