Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo lịch nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Trường đã có thông báo số 29/TB-ĐHCNTT ngày 23/4/2019 về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động; trong đó đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5 được phép nghỉ 5 ngày liên tục; tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch năm học thì riêng với ngày thứ Bảy - 27/4/2019 các lớp có lịch học vẫn được học tập bình thường, ngày thứ Hai - 29/4/2019 để tạo điều kiện cho CBGV, SV thì được nghỉ dạy học nhưng CBGV phải sắp xếp

Thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc ban hành qui định đào tạo Chương trình tài năng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin trong file đính kèm.

Trân trọng

Trang