Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 10 năm 2018

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 10 năm 2018  theo Quyết định số 13 ngày 10 tháng 01 năm 2019, sinh viên nhận bằng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h00) từ thứ 2 tới thứ 6, bắt đầu từ ngày 27/03/2019.

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo Ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHCNTT ngày 15/3/2019 trong file đính kèm. 
Trân trọng.

Trang