Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu từ ngày 22/02/2021 đến 26/2/2021.

Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu:

1. Chuyển ngành: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuy...

Thông báo thay đổi (lần 2) kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Chào các bạn sinh viên!

Sau Tết Âm lịch do diễn biến mới khá phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường thay đổi kế hoạch giảng dạy các hệ đào tạo năm học 2020-2021. Trường gửi đến các bạn thông báo quan trọng tại đây: https://tinyurl.com/1t1eymuc

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn anh văn 1, 2, 3 , 4 và 5 (đợt 3) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, 

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp thi anh văn cuối kỳ (hình thức thi viết) học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo danh sách đính kèm.

Lịch thi sẽ dời sang ngày 10/04/2021.

Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2021

Phòng ĐTĐH thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2021 như sau:

1. Dạng thức bài thi VNU-EPT:

Bài thi VNU-EPT là bài thi đánh giá đa điểm 4 kỹ năng, tổng thời gian thi khoảng 180 phút:

- Phần thi Nghe hiểu (thi trắc nghiệm trên giấy): 40-45 phút.

- Phần thi Đọc hiểu (thi trắc nghiệm trên giấy): 60 phút.

Trang