Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo chuyển đổi phòng học

P.ĐTĐH thông báo đổi phòng học

 Theo đề nghị của Ban QLCS được chuyển đổi một số lớp học ở các tòa nhà có giờ học sau 16g30 (tiết 10) và các lớp ngày thứ 7 được về cùng 1 tòa nhà để tiện trong công tác hỗ trợ. Các bạn sinh viên cập nhật thông tin phòng học theo (file đính kèm).

Trân trọng.

Thông Báo Tiếp Tục Nhận Đơn ĐKHP (SV chính qui và CLC) Vào Lớp IT001.J21 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Phòng Đào tạo Đại học tiếp tục nhận đơn ĐKHP vào  lớp IT001.J21 theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên hệ đại học chính quy và sinh viên CLC (học phí tính theo chính qui) trong học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

1. Giảng viên phụ trách:

- Giảng viên lý thuyết: TS. Mai Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Bích Vân.

Trang