Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo Thời gian tham gia chương trình kiến tập tại Global Cybersoft Việt Nam ngày 24/3/2014

Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

Thời gian xuất phát ở trường: 8h sáng ngày 24/3/2014 (sinh viên tới trường trước 8h)

Thời gian tại Global Cybersoft Việt Nam: 9h sáng ngày 24/3/2014(Trường hợp: sinh viên tự túc đến trước 9h và liên lạc theo sđt: 01696.714.982 để đi chung với Trường)

Thông báo cập nhật danh sách kiến tập ngày 24/3/2014 tại Global CyberSoft Việt Nam

Thay mặt Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

1. Thời gian: Sinh viên có mặt lúc 7h30 Thứ 2(24/3/2014) tại Sảnh trước, toa nhà A, Trường ĐH CNTT
2. Thành phần:
- Đại diện CB-GV
- Sinh viên CTTT, CLC, TN (Danh sách file đính kèm)
3. Trang phục:
Để công tác được chuyên nghiệp và đẹp đề nghị sinh viên CTTT mặc áo của CTTT; Chương trình CLC và tài năng mặc áo thể dục của trường.

Thông báo lớp NT106.E21.ANTN điều chỉnh tiết học

Lớp NT106.E21.ANTN thay đổi thứ tiết học, thông tin cụ thể như sau:

GV: Trần Bá Nhiệm

Môn học: Lập trình mạng cơ bản

Mã lớp: NT106.E21.ANTN (lớp lý thuyết)

Số tín chỉ: 2

Tiết học: 1,2

Thứ: 5

Phòng: C106

Trân trọng thông báo.

Nguyễn Lai Hồng Ân

Chuyên viên Đào tạo Đại học

 

Trang