Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Lịch thi tiếng Anh đầu vào của lớp luyện thi tiếng Anh TOEFL iBT - Hè năm học 2013-2014

Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến thông báo lịch thi tiếng Anh đầu vào của lớp luyện thi tiếng Anh TOEFL iBT - Hè năm học 2013-2014.

 

Ngày thi: 28-06-2014 (Thứ bảy)

Phòng thi: CTTT A106 - Toà nhà A

Thời gian thi: Từ 08g00 đến 11g00 (3 kỹ năng)

Thi kỹ năng viết sẽ gửi bài viết qua email cho Cô Vy

Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

 

Đổi Lịch Thi NT407

Phòng Đào tạo thông báo đổi lịch thi môn  NT407(MMT)

Do Lịch thi  NT407 (MMT& TT) bị trùng với ITEM1 (HTTT)  vì vậy 2 phòng thi Lớp NT407 chuyển sang thi Ca 4 ngày 26/06/2014 phòng thi C107;C108. Vậy Phòng Đào tạo thông báo để các sinh viên học lớp NT407 cập nhật thông tin và có kế hoạch chuẩn bị thi kết thúc cho môn học này đạt kết quả tốt.

 

Thông Báo Lịch Thi, Danh Sách Phòng Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2013-2014

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi, Danh sách phòng thi cuối kỳ 2, năm học 2013-2014, đề nghị sinh viên kiểm tra lại Lịch thi, Danh sách phòng thi, nhằm chuẩn bị cho kỳ cuối kỳ đạt kết quả tốt.

1. Sinh viên vào phòng thi phải xuất trình thẻ Sinh viên (không có thẻ sinh viên sẽ bị cấm thi)

2. Không mang theo tài sản có giá trị đề phòng mất cắp.

3.Thầy Cô coi thi cho phép sinh viên mang balô, túi xách chứa laptop, điện thoại và các tài sản có giá trị để gần chỗ ngồi trong phòng thi (nhưng không được sử dụng).

Quyết định về việc hạ mức kỷ luật HKI năm học 2013-2014

     Phòng Đào tạo Đại học thông báo Quyết định và danh sách hạ mức xử lý học vụ HKI năm học 2013-2014 trong file đính kèm.

      Các sinh viên có tên trong quyết định hạ mức kỷ luật muốn ĐKHP học kỳ hè, đề nghị đăng ký trực tiếp tại P.ĐTĐH từ ngày ra thông báo đến ngày 20/6/2014.

Kết quả đăng ký học phần và danh sách lớp học hè của sinh viên CTTT, CLC, Tài năng năm học 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học - Bộ phận các chương trình chất lượng cao thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ hè 2013-2014 (file đính kèm) đề nghị sinh viên kiểm tra lại danh sách lớp trong files đính kèm. Sinh viên không tham gia được lớp học yêu cầu làm đơn hủy ĐKHP và nêu rõ lý do.

1. Thông báo Điều chỉnh đăng ký học phần: Phòng Đào tạo nhận đơn điều chỉnh ĐKMH hè (đơn tay theo mẫu PĐT) từ ngày 18/06/2014 (thứ tư) đến hết ngày 20/06/2014 (thứ sáu), hết hạn nêu trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn liên quan đến điều chỉnh ĐKMH.

Trang