Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo lớp NT106.E21.ANTN điều chỉnh tiết học

Lớp NT106.E21.ANTN thay đổi thứ tiết học, thông tin cụ thể như sau:

GV: Trần Bá Nhiệm

Môn học: Lập trình mạng cơ bản

Mã lớp: NT106.E21.ANTN (lớp lý thuyết)

Số tín chỉ: 2

Tiết học: 1,2

Thứ: 5

Phòng: C106

Trân trọng thông báo.

Nguyễn Lai Hồng Ân

Chuyên viên Đào tạo Đại học

 

Bổ Sung Dữ Liệu Thông Tin Lý Lịch Sinh Viên Còn Thiếu(P.CTSV)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên các khoá về việc kiểm tra cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin lý lịch sinh viên còn thiếu. Link kiểm tra thông tin cá nhân: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lilich

Sinh viên liên hệ Phòng CTSV ( A.101) để cập nhật.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/3/2014.

Sinh viên vui lòng xem file thông báo và danh sách sinh viên thiếu thông tin đính kèm.

Thông báo thay đổi phòng học lớp Thực hành PHYS1214.E21.CTTT.1 Vật lý đại cương II

Phòng Đào tạo Đại học Thông báo:

Lớp PHYS1214.E21.CTTT.1 Vật lý đại cương II giảng viên Nguyễn Phước Trung Hòa chuyển sang phòng A.106 TIẾT 6789 kể từ ngày 12/3/2014

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi mail theo địa chỉ: tranv@uit.edu.vn

Thông báo chuyển phòng học môn IT002.E21.CLC Thứ 5 ngày 13/3/2014

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Vì lý do dành phòng tập huấn Chương trình CDIO nên môn IT002.E21.CLC <Lập trình hướng đối tượng> của Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang sẽ chuyển từ phòng A.106 qua phòng C.201 vào Thứ 5 ngày 13/3/2014. Các buổi còn lại vẫn học phòng A.106.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Văn Trà phòng A.104 để được giải đáp, Email: tranv@uit.edu.vn

Trang