Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thay đổi phòng học môn IT003.E21.CLC

Môn IT003.E21.CLC (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) của thầy Vũ Thanh Nguyên đổi từ phòng C101 sang C201 vào Thứ 6 ngày 28/2/2014. Tiết 1,2,3

Lý do: ĐHQG mượn phòng thi anh văn

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

CV: Nguyễn Văn Trà

Buổi nói chuyện Chuyên đề: The angular integral of the radon transform (aniRT) as a feature vector in categorization of visual objects

- Diễn giả: GS. Andrew Paplinski, Đại học Monash, Úc

 

Nội dung: The Angular Integral of the Radon Transform (aniRT) as a Feature Vector in Categorization of Visual Objects (Chi tiết theo file đính kèm).

 

Thông tin về Trường đại học Monash: vui lòng tham khảo tại địa chỉ website:

Thông báo thay đổi phòng học môn MSIS4013.E21.CTTT lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4013.E21.CTTT (Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL) - GV: Đỗ Phúc sẽ chuyển phòng học từ C102 sang phòng C104 kể từ ngày 20/2/2014.

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

 

Thông báo về thời gian học môn Giáo dục thể chất 2

Theo như lịch học môn giáo dục thể chất 2, các lớp học chuyển sang học vào buổi chiều tối (tiết 9101112) do trung tâm thể thao không có lịch học buổi trưa (tiết 67890) cho trường mình. Một số bạn sinh viên không theo học được có thể nộp đơn xin hủy môn PE002 tại phòng đào tạo từ ngày 18/02/2014 đến 22/02/2014.

Đính chính: Phòng gặp các sinh viên chưa có QĐ chuyển ngành

Đính chính địa điểm gặp sinh viên là Phòng học C108 (Toà nhà C).

Buổi gặp trực tiếp giữa Phòng Đào tạo Đại học và các sinh viên tự ý chuyển ngành mà chưa có Quyết định chuyển ngành để kiểm tra thông tin và đưa ra phương hướng xử lý. (Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm trong thông báo trước)

         Thời gian: 11h thứ 5 ngày 20/02/2014.

         Địa điểm: Phòng C108.

Thông báo thay đổi lịch học môn CS 4273 Software engineering -CTTT khóa 6

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Môn CS 4273 Software engineering khóa 6 đổi lịch học như sau:

Thứ 6 (21/2/2014)

Tiết: 1,2,3,4

Phòng: C.109

Giảng viên: Nguyễn Vũ

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này. Lớp trưởng thông báo đến tất cả sinh viên lớp mình.

Chi tiết sinh viên xem trên DAA.UIT.EDU.VN Hoặc liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Trang