Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thôn Báo Thời Khóa Biểu (TKB) Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015(dự kiến)

Phòng Đào Tạo thông báo TKB đến Giảng viên & Sinh viên trường (file đính kèm)

Đề nghị Quý Thầy Cô, cập nhật thông tin chi tiết tại Web: http://daa.uit.edu.vn/giangvien

Các bạn Sinh viên kiểm tra thông tin ĐKMH để biết lịch học chi tiết.

 

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKMH & Sinh Viên ĐKMH Trùng Lịch Học (HK 1-2014-2015)

Phòng Đào Tạo Thông báo :

- Điều chỉnh ĐKMH ( viết đơn theo mẫu PĐT) và nộp lại phòng A102 thời hạn điều chỉnh từ ngày ra thông bào đến hết ngày 06/09/2014.

 - Vì một số thay đổi TKB (Đề nghị của Khoa, Bộ môn) dẫn đến một số sinh viên trùng lịch học (file đính kèm). PĐT đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách đến PĐT điều chỉnh ĐKMH (mẫu đơn PĐT) từ ngày ra thông bào đến hết ngày 06/09/2014.

Thông báo mở thêm các lớp Anh văn cho sinh viên chương trình chất lượng cao

Phòng Đào tạo Đại học - Chương trình chất lượng cao thông báo về việc đã mở thêm các lớp Anh văn dành riêng cho sinh viên chương trình chất lượng cao, cụ thể có các lớp như sau:

- Anh văn bổ túc (ENBT.F11.CLC)

- Anh văn 1 (EN001.F11.CLC)

- Anh văn 2 (EN002.F11.CLC)

- Anh văn 3 (EN003.F11.CLC)

Sinh viên chương trình chất lượng cao đã đăng ký lớp Anh văn của chính quy đại trà vui lòng điều chỉnh đăng ký học phần vào các lớp Anh văn dành riêng cho chất lượng cao.

Thân báo.

Chuyên viên P.ĐTĐH

Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang