Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo mở lớp Vật lý Kỹ thuật PH003.E31& PHY02.E31

     Phòng ĐTĐH thông báo mở lớp Vật lý Kỹ thuật PH003.E31 trong học kỳ hè năm học 2014-2015. Thời gian học của lớp PH003.E31 là tiết 123&456, thứ Ba hằng tuần, tại phòng C312.

    Lưu ý: Sinh viên nợ môn PHY02 (Vật lý đại cương A2) đăng ký học môn Vật lý Kỹ thuật (PH003) vì hai môn này là môn tương đương.

     Sinh viên có nhu cầu học môn PH003.E31 đăng ký trực tiếp tại Phòng ĐTĐH từ ngày ra thống báo đến ngày 18/6/2013.

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2 năm học 2013-2014

Thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi qua mạng Internet từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 07 - 30/6/2014.

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên tốt nghiệp về khóa học đợt 1 năm 2014

Thực hiện theo Quyết định số 08/QD-DHCNTT-DBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin về việc lấy ý kiến phản hồi từ Sinh viên tốt nghiệp về khóa học, Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên tốt nghiệp về khóa học:

- Thời gian thực hiện: 14/6/2014.

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 1, năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- Hình thức: Phát và thu phiếu trong buổi phát bằng tốt nghiệp.

Thông báo gặp gỡ các SV xin hạ mức kỷ luật

    Phòng Đào tạo Đại học thông báo sẽ gặp trực tiếp các sinh viên nộp đơn xin hạ mức xử lý học vụ HKI năm học 2013-2014 vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm ngày 05/6/2014 tại phòng A106.

   Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách (xem file đính kèm) có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trang