Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

CTTT-Thông báo danh sách lớp và thời gian học môn Theoretical foundations of computing

Phòng ĐTĐH thông báo danh sách đăng ký học phần và thời gian học như sau:

1. Danh sách sinh viên đăng tại wedsite: http://aep.uit.edu.vn

2. Thời gian học liên tục từ 14/5-24/5/2014 (nghỉ chủ nhật 18/5/2014) tiết 12345

Thời gian thi kết thúc học phần sẽ cùng đợt với thi cuối kỳ của học kỳ II.

3. Phòng A.106

Thông Báo Đăng Ký Môn Học Hè 2013-2014

Phòng Đào tạo thông báo Đăng ký Môn học(ĐKMH) học kỳ hè 2013-2014 tại Website phòng đào tạo http://daa.uit.edu.vn như sau:

  • Đợt 1: Từ 9h00 ngày 05/05/2014 đến hết ngày 08/05/2014.
  • Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 12/05/2014 đến 15h00 ngày 15/05/2014. 
  1. 19/05/2014: P. ĐTĐH công bố kết quả mở lớp.
  2. 07/07/2014: Bắt đầu học kỳ hè năm học 2013 – 2014.

Lưu ý:

Trang