Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo: học tập trung lý thuyết môn Giáo dục thể chất 2 (chỉnh sửa)

Theo yêu cầu của môn học, trung tâm thể thao tổ chức học tập trung học phần lý thuyết môn GDTC2 cho tất cả các lớp PE002 vào các ngày 09/03/2014, 16/03/2014, 30/03/2014 tại trung tâm thể dục thể thao.

Thời gian:  Sáng 8h00 - 11h30

                 Chiều 13h00 - 16h00

Các bạn sinh viên sắp xếp thời gian theo học đầy đủ.

 

Thông báo thay đổi phòng học môn CS2133.E21.CTTT.1 lớp CTTT8

P.ĐTĐH thông báo lớp CS2133.E21.CTTT.1 (Khoa học máy tính II) do Cô Hồ Trần Nhật Thủy dạy THỰC HÀNH vào chiều thứ 2 tiết 6789 phòng A.217 sẽ đổi qua phòng A120.
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà

Thông báo thay đổi lịch học môn MATH2153.E21.CTTT.1 lớp CTTT8

P.ĐTĐH thông báo lớp MATH2153.E21.CTTT.1 (Calculus II) của thầy Lê Văn Chánh(MS: 10156) đổi lịch  sang thứ 7, tiết 1234 phòng C202 (ban đầu là thứ 4, tiết 6,7.8.9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

Thông báo thay đổi lịch học môn MSIS4263.E21.CTTT.1 lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4263.E21.CTTT.1 do cô Phụng (80143) dạy chuyển sang thứ 5, tiết 6,7,8 phòng C.202 (ban đầu là Thứ 4, tiết 6,7,8,9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà

Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 2

Phòng Đào tạo xin thông báo về lịch học môn giáo dục thể chất 2.

Do như thông báo trước của Trung tâm thể thao, thời gian học thay đổi gây khó khăn cho việc đi lại của sinh viên, nên một số bạn sinh viên và phòng đào tạo cũng có kiến nghị và đã được sự thống nhất bên Trung tâm thể thao. Giờ trường mình sẽ học như đúng lịch đã đăng ký ban đầu (thời gian đúng như lịch đăng ký).

Thông báo thay đổi phòng học môn IT003.E21.CLC

Môn IT003.E21.CLC (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) của thầy Vũ Thanh Nguyên đổi từ phòng C101 sang C201 vào Thứ 6 ngày 28/2/2014. Tiết 1,2,3

Lý do: ĐHQG mượn phòng thi anh văn

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

CV: Nguyễn Văn Trà

Buổi nói chuyện Chuyên đề: The angular integral of the radon transform (aniRT) as a feature vector in categorization of visual objects

- Diễn giả: GS. Andrew Paplinski, Đại học Monash, Úc

 

Nội dung: The Angular Integral of the Radon Transform (aniRT) as a Feature Vector in Categorization of Visual Objects (Chi tiết theo file đính kèm).

 

Thông tin về Trường đại học Monash: vui lòng tham khảo tại địa chỉ website:

Trang