Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch học đợt 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn lịch học đợt 2 (HK1 2020-2021). Các bạn theo dõi thông tin và tham gia đầy đủ nhé.