Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2020(lớp 357)_LỊCH HỌC

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020 (lớp 357). Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30
THỜI KHÓA BIỂU
VB2 CHÍNH QUY (HK1 2021-2022)_KHÓA 2020
 
                             
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc MGV Họ tên GV Ghi chú
1 IT005.M11.VB2 IT005 Nhập môn MMT Thứ 3, Tiết T, học online
Thứ 5, Tiết T, học online
4 LT+TH 15 2020 P.ĐTĐH 06/12/2021 26/02/2022 80132
80012
ThS. Trần Bá Nhiệm
ThS. Bùi Thị Thanh Bình
Lớp học 357
2 MA004.M11.VB2 MA004 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 2345, học online
Thứ 7, Tiết 6789, học online
4 LT 15 2020 P.ĐTĐH 06/12/2021 26/02/2022 80200 TS. Cao Thanh Tình

Lưu ý:      
1. Lý thuyết và Thực hành học chung
2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7