Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v công nhận môn tương đương giữa các môn học Giáo dục thể chất.

Chào các bạn sinh viên,

P.ĐTĐH thông báo công nhận môn tương đương giữa các môn học Giáo dục thể chất như sau:

Chương trình Giáo dục thể chất (GDTC) các khóa tuyển từ năm 2020 đến năm 2022 có một môn học Giáo dục thể chất (mã môn học PE012 - 3 tín chỉ).

Chương trình môn học GDTC cho các khóa tuyển từ năm 2023 về sau gồm có hai môn học là Giáo dục thể chất 1 (mã môn học PE231 - 3 tín chỉ) và Giáo dục thể chất 2 (mã môn học PE232 - 3 tín chỉ).

Trường quy định tính tương đương giữa các môn học GDTC như sau:

1. PE012 tương đương PE231;

2. PE012 tương đương PE232.

Khi Trường ngừng mở lớp cho môn học PE012 thì sinh viên các khóa tuyển năm 2022 trở về trước và đang còn trong thời gian đào tạo chỉ cần học một trong hai môn PE231 hoặc PE232.

Trân trọng

-------

LĐP

Các file đính kèm: