Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi giữa học kỳ I năm học 2018 – 2019(cập nhật danh sách phòng thi)

Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2018 – 2019, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo đến quý Khoa, Bộ môn và sinh viên chính quy kế hoạch tổ chức như sau:

  1. Giai đoạn 1: Từ 29/10/2018 đến 03/11/2018 thời gian thi các môn chung theo lịch của P.ĐTĐH. Trong khoảng thời gian này các lớp nghỉ học để tập trung thi (lịch thi, danh sách phòng thi file đính kèm).

Lưu ý: Khóa 2018 sau khi thi xong sinh viên khóa này đi học Giáo dục Quốc phòng-An ninh trong 1 tháng tại Trung tâm GDQPAN - ĐHQG-HCM.

  1. Giai đoạn 2: Từ ngày 5/11/2018 đến 10/11/2018 các lớp còn lại học bình thường, riêng các môn chuyên ngành (các môn không có trong lịch thi của P.ĐTĐH) Giảng viên tự tổ chức thi giữa kỳ (GK) và nộp bảng điểm GK về phòng P.ĐTĐH trong vòng 20 ngày tính từ ngày 05/11/2018.
  2. Các lớp tiếng Anh, sinh viên sẽ dự thi dạng vấn đáp trong tuần thứ 13 (kể từ tuần ngày 5/9). Sinh viên các khóa 12, 11, 10,... bắt đầu thi từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018. Sinh viên Khóa 13 bắt đầu thi từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 theo kế hoạch năm học 2018-2019.