Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 , vui lòng xem thông báo trong file đính kèm.

 

Thân báo.

Các file đính kèm: