Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, NH 2023-2024 trình độ ĐTĐH - K2022 trở về trước

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH từ khóa 2022 trở về trước (xem file đính kèm).

Trân trọng.