Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc gặp các sinh viên chưa có QĐ chuyển ngành

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

          Phòng Đào tạo Đại học sẽ có buổi gặp trực tiếp các sinh viên tự ý chuyển ngành mà chưa có Quyết định chuyển ngành để kiểm tra thông tin và đưa ra phương hướng xử lý ( Sinhv iên xem danh sách trong file đính kèm)

         Thời gian: 11h thứ 5 ngày 20/02.

          Địa điểm: Phòng A106.

          

        Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Các file đính kèm: