Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI MÔN MA002 CHO SV KHOÁ 08

         Hiện nay, đã hết thời gian điều chỉnh ĐKHP HKII năm học 2013-2014, có rất nhiều sinh viên khoá 08 đăng ký môn MA002 vào "Đơn xin đăng ký bổ sung/huỷ học phần" đồng thời đăng ký vào danh sách của P.ĐTĐH như thông báo ngày 06/01/2013 dẫn đến việc đăng ký bị trùng lớp MA002.

         Vì vậy, P.ĐTĐH yên cầu các sinh viên khoá 08 đã đăng ký vào danh sách chung của P.ĐTĐH đăng ký lại môn MA002 theo mẫu ""Đơn xin đăng ký bổ sung/huỷ học phần". Trước khi lên P.ĐTĐH đăng ký lại, đề nghị sinh siên xem kỹ TKB học tập của mình để đăng ký chính xác, tránh bị trùng lịch học. Sinh viên có thể tìm thêm lớp MA002 nữa dự trù tránh trường hợp đăng ký vào lớp MA002 đã đầy.

        Sinh viên có thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp P.ĐTĐH (P.102) để được hướng dẫn. Thời gian đăng ký từ ngày 15/01/2013 đến ngày 17/01/2013.