Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức JAIST Fair

Viện Khoa học và Kỹ thuật Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology - http://www.jaist.ac.jp) tổ chức một buổi hội thảo với tên gọi JAIST Fair nhằm giới thiệu về các chương trình đào tạo của Viện và các cơ hội học bổng du học Nhật Bản dành cho sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin. Kính mời các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham dự sự kiện này, đặc biệt là những sinh viên năm cuối và sinh viên cao học.

    

   Địa điểm: Phòng 106 nhà A. 

   Thời gian: từ 14 giờ - 15 giờ 30 phút, ngày 23/4/2014.

   Sinh viên/học viên đăng ký  tham gia bằng cách gửi email đến cô Dương Kim Thùy Linh, địa chỉ email: linhdkt@uit.edu.vn, thời hạn đăng ký: trước ngày 22/04/2014.