Skip to content Skip to navigation

Thông báo về triển khai một số công tác đào tạo đại học trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên một số thông tin được triển khai trong năm học 2021-2022:

1. Hình thức giảng dạy học kỳ 1

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tất cả các lớp lý thuyết và thực hành đều được triển khai giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Giảng viên dạy lý thuyết tạo lớp trên MS Teams và thông báo Team code cho sinh viên trên website môn học.

2. Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1

  • Ngày bắt đầu giảng dạy
  • Ðối với các lớp dành riêng cho Khóa tuyển năm 2021: ngày 04/10/2021.
  • Ðối với các lớp còn lại: ngày 06/9/2021.
  • Số tuần giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ:
  • Ðối với các lớp dành riêng cho Khóa tuyển năm 2021: 12 tuần.
  • Ðối với các lớp còn lại: 15 tuần.

Trường không tổ chức thi giữa kỳ tập trung. Giảng viên sẽ sử dụng những hình thức kiểm tra, đánh giá khác hoặc tự tổ chức thi giữa kỳ trong tuần có ký hiệu K* theo kế hoạch năm.

  • Nếu tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi tập trung cuối học kỳ sẽ đuợc tổ chức theo hình thức trực tuyến.

3. Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

Xét tốt nghiệp đợt 3 được tổ chức vào cuối tháng 9/2021, lùi 1 tháng so với kế hoạch do ảnh hưởng của việc dời lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Sinh viên chỉ còn thiếu chứng chỉ ngoại ngữ để được tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 nhưng không thể thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được gia hạn nộp chứng chỉ tương ứng với thời gian các trung tâm ngoại ngữ phải đóng cửa (không thể tổ chức thi lấy chứng chỉ) và không phải đóng học phí gia hạn trong học kỳ 1 này.

Các công tác khác được tiến hành theo kế hoạch năm học, nếu có thay đổi Phòng Đào tạo Đại học sẽ có thông báo đến sinh viên.