Skip to content Skip to navigation

Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT năm 2019

P.ĐTĐH gửi thông báo về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019.

----

TBN

Các file đính kèm: