Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn CS 4273 Software engineering -CTTT khóa 6

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Môn CS 4273 Software engineering khóa 6 đổi lịch học như sau:

Thứ 6 (21/2/2014)

Tiết: 1,2,3,4

Phòng: C.109

Giảng viên: Nguyễn Vũ

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này. Lớp trưởng thông báo đến tất cả sinh viên lớp mình.

Chi tiết sinh viên xem trên DAA.UIT.EDU.VN Hoặc liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn