Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT405.H11.1

Lớp NT405.H11.1

Giảng viên: Tô Nguyễn Nhật Quang, Bùi Thị Thanh Bình

Thời gian: Tiết 4,5 ngày thứ 3,4,5 27-29/12/2016

Phòng: E8.3