Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT331.H11.1

Lớp NT331.H11.1

Giảng viên: Trần Thị Dung, Bùi Thị Thanh Bình

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 2, 12/12/2016 Phòng: C212

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 15/12/2016 Phòng: C110