Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT331.H11.1

Lớp NT334.H11.1

Giảng viên: Trần Thị Dung

Thời gian: Tiết 1,2,3 ngày thứ 5, 08/12/2016

Phòng: C107

Thời gian: Tiết 6,7,8 ngày thứ 5, 08/12/2016

Phòng: C109