Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT210.H21.1

Lớp NT210.H21.1

GV Vũ Trí Dũng

Tiết 345 ngày 29/05/2017, phòng C113

Tiết 345 ngày 30/05/2017, phòng C208

Tiết 345 ngày 31/05/2017, phòng C208