Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO NGHỈ LỚP CE313.D31 NGÀY 05/08/2013

CBGD : Thiều Xuân Khánh

Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : CE313

Lớp : CE313.D31

Phòng : C106

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6

Tiết kết thúc : 9

Thứ : 2 Ngày : 2013-08-05