Skip to content Skip to navigation

Thông báo kỳ thi VNU-EPT miễn phí đợt 1 trong năm 2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên về kỳ thi VNU-EPT miễn phí do Trung tâm  Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM tổ chức trong file đính kèm

Trân trọng

Các file đính kèm: