Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT và môn CS3443.E21.CTTT

Phòng ĐTĐH thông báo:

1. Dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT (Nhập môn Công nghệ phần mềm) thi vào ca 1 - Thứ 3 - ngày 22/4/2014 phòng C102, Cán bộ coi thi : Lê Bảo Uyên và Vũ  Minh Sang
(Lịch cũ: ca 2 thứ 2 ngày 21/4/2014 phòng A.106 ).

2. Dời lịch thi môn Hệ thống máy tính(CS3443.E21.CTTT) sẽ thi vào ca 3 ngày 21/4/2014 phòng C101. (Lịch cũ thi ca 1 ngày 21/4/2014 phòng C101)

Mọi phản hồi sinh viên vui lòng gửi email theo tranv@uit.edu.vn Lớp trưởng AEP7 thông báo cho sinh viên của mình biết.

Thân báo