Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học môn Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh (mã môn: ENG06), Kỹ năng viết tiếng Anh (mã môn: ENG007) trong HK1 năm học 2023-2024

Chào các em,
Theo khoản 2 Điều 3 Quy định ngoại ngữ của Trường (Quyết định số 828/QĐ-ĐHCNTT ngày 04/10/2022) "nếu sinh viên có nguyện vọng thì có thể đăng ký học môn Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh (mã môn: ENG06), Kỹ năng viết tiếng Anh (mã môn: ENG007) để tích lũy thêm số tín chỉ ngoài số tín chỉ tối thiểu cần đạt theo chương trình đào tạo (các môn học này không dùng để thay thế cho những môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành)", Trung tâm Ngoại ngữ dự kiến mở 02 lớp ENG06, ENG07 như sau:
-  ENG06: Thứ 3, tiết 123 và Thứ 5, tiết 678, phòng A.301.
-  ENG07: Thứ 2, tiết 123 và Thứ 6, tiết 123, phòng A.305.
Thời gian bắt đầu học: Ngày 25/9/2023.
Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau khi kết thúc đợt đăng ký.
Sinh viên có nguyện vọng học đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/1FzBTWcY4h9k6OyYk4wYhTOPcSgOxa3VvHVvBk7x...
Lưu ý:
- Đối tượng đăng ký không phải là Sinh viên Chương trình tiên tiến K.2023
- Phải đăng ký trước 16g00 ngày 22/9/2023