Skip to content Skip to navigation

Thông báo các lớp có sĩ số dưới chuẩn

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH có mở thêm một số lớp - các bạn vào sheet xem (link https://tinyurl.com/ye7wbth4) để ĐKHP trong đợt cứu xét.

---

TBN